Asiakaspalaute

Saamme suurimman osan asiakaspalautteesta myyjien ja asiakaspäällikköjen kautta. Asiakkaiden kuunteleminen kuuluu keskeisesti yhteisiin ja yhtenäistettyihin myyntikäytäntöihimme.

Seuraamme asiakastyytyväisyyttä kuukausittain asiakaskokemusta mittaavan NPS-suositteluindeksin avulla.

Lisäksi teemme vuoden tai puolen vuoden välein koko asiakassegmenttiä koskevan haastattelututkimuksen, jossa käsitellään asiakkaiden vuokraustapoja, lojaalisuutta, käsitystä yrityskuvasta ja tietämystä oikeuksistaan.

Cramon asiakasedustaja toimii erillään yhtiön muusta organisaatiosta ja tavallisesta valitusprosessista. Asiakasedustajan tehtävänä on kuunnella asiakkaita ja kiinnittää yhtiön huomio asiakkaiden ajatuksiin ja kritiikkiin. Palautteen avulla kehitämme toimintaamme.