Ote 9.2.2018 julkaistusta tilinpäätöstiedotteesta

Rakennusalan markkinanäkymät vuodelle 2018 ovat Cramon toimintamaissa pääosin myönteiset. Kasvua on odotettavissa edelleen, vaikkakin monissa maissa vuonna 2017 kiihtyneen kasvuvauhdin arvioidaan tasaantuvan.

Lue lisää