Ote 11.2.2020 julkaistusta tiedotteesta

European Rental Association (ERA) ennustaa kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden kasvavan noin 4–5 prosenttia vuonna 2020 kaikissa ERA:n ennusteiden piirissä olevissa maissa, joissa Cramolla on toimintaa, paitsi Puolassa, jossa kasvun ennustetaan olevan 8,2 prosenttia.

Lue lisää

Ote 31.10.2019 julkaistusta tiedotteesta

European Rental Association (ERA) ennustaa kone- ja laitevuokrausmarkkinoiden kasvavan noin 4–5 prosenttia vuonna 2020 kaikissa ERA:n ennusteiden piirissä olevissa maissa, joissa Cramolla on toimintaa, paitsi Puolassa, jossa kasvun ennustetaan olevan 8,2 prosenttia.

Lue lisää

Ote 2.5.2019 julkaistusta tiedotteesta

European Rental Association (ERA) ennustaa kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän noin 4-6 prosenttia vuonna 2019 kaikissa ERA:n ennusteiden piirissä olevissa maissa, joissa Cramolla on toimintaa. Forecon odottaa kone- ja laitevuokrauksen kasvavan 3 prosenttia Suomessa, 1 prosentin Ruotsissa, 2 prosenttia Virossa ja 6 prosenttia Liettuassa vuonna 2019.

Lue lisää

Ote 8.2.2019 julkaistusta tilinpäätöstiedotteesta

European Rental Association (ERA) ennustaa kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän noin 4–6 prosenttia vuonna 2019 kaikissa ERA:n ennusteiden piirissä olevissa maissa, joissa Cramolla on toimintaa. Forecon odottaa kone- ja laitevuokrauksen kasvavan 3 prosenttia Suomessa, 1 prosentin Ruotsissa, 2 prosenttia Virossa ja 6 prosenttia Liettuassa vuonna 2019.

Lue lisää

Ote 25.4.2018 julkaistusta tiedotteesta

Rakennusalan markkinanäkymät vuodelle 2018 ovat Cramon toimintamaissa pääosin myönteiset. Kasvua on odotettavissa edelleen, vaikkakin monissa maissa vuonna 2017 kiihtyneen kasvuvauhdin arvioidaan tasaantuvan.

Lue lisää

Ote 25.10.2017 julkaistusta pörssitiedotteesta

Rakennusalan markkinanäkymät loppuvuodelle 2017 ovat Cramo-maissa pääosin myönteiset. Markkinatutkimuslaitokset Euroconstruct ja Forecon arvioivat kesäkuussa rakentamisen kokonaismarkkinan kasvavan Suomessa, Tanskassa ja Saksassa noin 2 prosenttia ja Norjassa noin 6 prosenttia.

Lue lisää

Ote 28.4.2017 julkaistusta pörssitiedotteesta

Rakentamisen markkinanäkymät vuodelle 2017 ovat Cramo-maissa pääosin myönteiset. Markkinatutkimuslaitokset Euroconstruct ja Forecon arvioivat joulukuussa 2016 rakentamisen kokonaismarkkinan kasvavan vuonna 2017 Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa noin 1-3 prosenttia.

Lue lisää

Ote 7.2.2017 julkaistusta pörssitiedotteesta

Rakennusalan markkinanäkymät vuodelle 2016 ovat Cramo-maissa pääosin myönteiset. Alan markkinatutkimuslaitokset Euroconstrut ja Forecon arvioivat rakentamisen lisääntyvän kaikissa muissa Cramon toimintamaissa paitsi Latviassa ja Venäjällä.

Lue lisää

Ote 4.5.2016 julkaistusta pörssitiedotteesta

Euroopan talouskehityksen odotetaan jatkavan asteittaista elpymistä yksityisen kulutuksen kasvun myötä. Euroopan Keskuspankin joulukuisen arvion mukaan lyhyen aikavälin indikaattorit viittaavat maltillisena jatkuvaan BKT:n kasvuun. EKP odottaa suotuisien rahoitusolojen ja matalien asuntolainakorkojen yhdistettynä kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvuun vahvistavan asuntojen kysyntää. Uudis- ja korjausrakentamisen sekä väliaikaisten tilojen tarvetta lisää myös maahanmuuton voima-kas kasvu. Suomen Pankki arvioi maaliskuun katsauksessaan investointien kasvavan kuitenkin hitaasti Euroopassa, mikä johtuu ensisijaisesti maailmankaupan kasvunäkymien heikentymisestä.

Lue lisää

Ote 29.10.2015 julkaistusta pörssitiedotteesta

Euroopan kansantaloudet ovat kääntymässä kasvuun, mutta kasvun arvioidaan olevan monissa maissa edelleen vaatimatonta ja kehityksessä on merkittäviä maakohtaisia eroja. Euroopan keskuspankin rahamääräisen elvytyksen odotetaan parantavan euroalueen kansantalouksien näkymiä. Öljyn hinnan alenemisella uskotaan olevan positiivinen vaikutus talouskehitykseen lukuun ottamatta Norjaa ja Venäjää. Talouskehityksen suurimmat epävarmuudet liittyvät geopoliittiseen tilanteeseen sekä Euroopan rahoitusmarkkinoita ja valuuttakurssimuutoksia koskeviin riskeihin.

Lue lisää

Ote 5.8.2015 julkaistusta pörssitiedotteesta

Euroopan kansantaloudet ovat kääntymässä kasvuun, mutta kasvun arvioidaan edelleen vaatimatonta ja kehityksessä on merkittäviä maakohtaisia eroja. Euroopan keskuspankin rahamääräisen elvytyksen odotetaan parantavan euroalueen kansantalouksien näkymiä. Öljyn hinnan alenemisella uskotaan olevan positiivinen vaikutus talouskehitykseen lukuun ottamatta Norjaa ja Venäjää. Talouskehityksen suurimmat epävarmuudet liittyvät geopoliittiseen tilanteeseen sekä Euroopan rahoitusmarkkinoita ja valuuttakurssimuutoksia koskeviin riskeihin. Cramon osalta merkittävät epävarmuustekijät liittyvät Ukrainan kriisiin ja Venäjän yleiseen taloustilanteeseen.

Lue lisää

Ote 5.5.2015 julkaistusta pörssitiedotteesta

Euroopan kansantaloudet ovat kääntymässä kasvuun, mutta kasvu on monissa maissa edelleen vaatimatonta ja arvioidussa talouskehityksessä on merkittäviä maakohtaisia eroja. Euroopan keskuspankin rahamääräisen elvytyksen odotetaan parantavan euroalueen kansantalouksien näkymiä. Öljyn hinnan alenemisella uskotaan olevan positiivinen vaikutus talouskehitykseen lukuun ottamatta Norjaa ja Venäjää. Talouskehityksen suurimmat epävarmuudet liittyvät geopoliittiseen tilanteeseen sekä Euroopan rahoitusmarkkinoita ja valuuttakurssimuutoksia koskeviin riskeihin. Cramon osalta merkittävät epävarmuustekijät liittyvät Ukrainan kriisiin ja Venäjän yleiseen taloustilanteeseen.

Lue lisää

Ote 10.2.2015 julkaistusta pörssitiedotteesta

Euroopan kansantaloudet kääntyivät arvioiden mukaan keskimäärin hienoiseen kasvuun vuonna 2014. Kasvu on vuonna 2015 monissa maissa edelleen vaatimatonta, mutta arvioidussa talouskehityksessä on merkittäviä maakohtaisia eroja. Talouskehityksen suurimmat epävarmuudet liittyvät tällä hetkellä geopoliittiseen tilanteeseen sekä Euroopan rahoitusmarkkinoita ja valuuttakurssimuutoksia koskeviin riskeihin. Cramon osalta merkittävät epävarmuustekijät liittyvät Ukrainan kriisiin ja Venäjän yleiseen taloustilanteeseen. Öljyn hinnan alenemisella uskotaan olevan positiivinen vaikutus talouskehitykseen lukuun ottamatta Norjaa ja Venäjää.

Lue lisää

Ote 29.10.2014 julkaistusta pörssitiedotteesta

Euroalueen talouksien arvioidaan edelleen kääntyvän kasvuun vuonna 2014, mutta kasvu jää vaatimattomaksi. Epävarmuutta talouskehityksestä lisää Ukrainan kriisin pitkittyminen ja sen vaikutusten leviäminen Venäjältä Eurooppaan. Euroalueen kasvun odotetaan vahvistuvan vuosina 2015-2016 mutta aiempaa arvioitua hitaammin. Kasvua on hidastanut vahva euro, joskin euron ulkoinen arvo alkoi kolmannella vuosineljänneksellä heikentyä. Euroalueen ulkopuolisissa maissa kuten Ruotsissa talouden odotetaan kasvavan nopeammin.

Lue lisää

Ote 6.8.2014 julkaistusta pörssitiedotteesta

Euroalueen talouksien arvioidaan kääntyvän kasvuun vuonna 2014. Talouksien elpyminen oli kuitenkin alkuvuonna odotettua hitaampaa. Myös Ukrainan kriisi on lisännyt epävarmuutta kasvuodotuksiin, mutta toistaiseksi kriisin vaikutukset ovat rajoittuneet Venäjälle ja Ukrainaan.

Lue lisää

Ote 8.5.2014 julkaistusta pörssitiedotteesta

Euroalueen talouksien arvioidaan kääntyvän kasvuun vuonna 2014. Kasvua odotetaan erityisesti vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta. Ukrainan kriisi on lisännyt epävarmuutta kasvuodotuksiin, mutta toistaiseksi kriisin vaikutukset ovat rajoittuneet Venäjälle ja Ukrainaan. Mikäli kriisi leviää merkittävästi Manner-Ukrainan alueelle tai EU ryhtyy voimakkaisiin taloudellisiin pakotteisiin, kriisi voi vaikuttaa voimakkaammin myös rakentamiseen ja vuokrauspalveluiden kysyntään joissakin Cramo-maissa.

Lue lisää

Ote 30.10.2013 julkaistusta pörssitiedotteesta

Kesän ja syksyn aikana taloudellinen epävarmuus Euroopassa on kääntynyt vakaammaksi kehitykseksi. Kone- ja laitevuokrauspalveluiden kysyntä kehittyi tyydyttävästi kolmannella vuosineljänneksellä useilla Cramon markkina-alueilla. Vuonna 2014 euroalueen talouksien arvioidaan kääntyvän kasvuun.

Lue lisää

Ote 13.8.2013 julkaistusta pörssitiedotteesta

Taloudellinen epävarmuus Euroopassa jatkuu. Markkinakohtaiset erot rakentamisessa ja vuokrauspalveluiden kysynnässä ovat kuitenkin merkittäviä. Taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta rakentaminen ja kone- ja laitevuokrauspalveluiden kysyntä parani toisella vuosineljänneksellä useimmilla Cramon markkina-alueilla.

Lue lisää

Ote 8.2.2013 julkaistusta pörssitiedotteesta

Taloudellinen epävarmuus Euroopassa jatkuu edelleen. Sekä uudisrakentamisen että teollisuuden investointipäätöksiä siirretään myöhempään ajankohtaan. Rakentamisen sekä kone- ja laitevuokrauksen kasvuennusteita laskettiin vuoden 2012 kuluessa lähes kaikilla Cramon markkina-alueilla ja markkinakohtaiset erot kasvoivat.

Lue lisää

Ote 4.8.2011 julkaistusta pörssitiedotteesta

Rakentamisen ja kone- ja laitevuokrauksen markkinoiden arvioidaan vahvistuvan lähes kaikilla Cramon markkina-alueilla vuonna 2011. Alan markkinatutkimuslaitoksen Euroconstructin kesäkuussa julkistaman ennusteen mukaan rakentaminen kasvaa kaikissa Pohjoismaissa 4-6 prosenttia. Liettuassa ja Venäjällä markkinoiden arvioidaan kasvavan 5-7 prosenttia ja Saksassa vajaat kaksi prosenttia. Kaksinumeroisiin kasvulukuihin ennustetaan päästävän Puolassa ja Virossa. Latviassa markkina pysyy ennallaan. Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa rakentamisen arvioidaan supistuvan.

Lue lisää

Ote 9.5.2011 julkaistusta pörssitiedotteesta

Rakentamisen ja kone- ja laitevuokrauksen markkinoiden arvioidaan vahvistuvan lähes kaikilla Cramon markkina-alueilla vuonna 2011. Alan markkinatutkimuslaitoksen Euroconstructin mukaan rakentaminen kasvaa kaikissa Pohjoismaissa noin 3-4 prosenttia. Kaksinumeroisiin kasvulukuihin ennustetaan päästävän Puolassa ja Virossa. Muualla Itä-Euroopassa Tsekin tasavaltaa lukuun ottamatta markkinat kasvavat noin 4-6 prosenttia. Keski-Euroopassa rakentamisen ennustetaan kasvavan noin prosentin Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Unkarin kasvuennuste on noin viisi prosenttia.

Lue lisää

Ote 10.2.2011 julkaistusta pörssitiedotteesta

Rakentamisen ja kone- ja laitevuokrauksen markkinoiden arvioidaan vahvistuvan lähes kaikilla Cramon markkina-alueilla vuonna 2011. Alan markkina-tutkimuslaitoksen Euroconstructin mukaan rakentaminen kasvaa kussakin Pohjoismaassa noin 3-4 prosenttia vuonna 2011. Kaksinumeroisiin kasvulukuihin ennustetaan päästävän Puolassa ja Virossa, kun muualla Keski- ja Itä-Euroopassa, Venäjä mukaan lukien, markkinat kasvavat noin 4-6 prosenttia. Cramon markkina-alueista ainoastaan Tsekin tasavallassa rakentamisen ennustetaan supistuvan. Rakentamisen ennustetaan kasvavan myös Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Unkarissa.

Lue lisää

Ote 29.10.2010 julkaistusta pörssitiedotteesta

Rakentamisen ja kone- ja laitevuokrauksen markkinoiden arvioidaan vahvistuvan Cramon markkina-alueilla loppuvuonna 2010 ja vuonna 2011. Markkinaennusteiden mukaan rakentaminen kääntyi kasvuun vuonna 2010 Suomessa, Ruotsissa ja mahdollisesti myös Venäjällä. Puolassa kasvun odotetaan jatkuvan. Norjassa, Tanskassa, Tsekin tasavallassa ja Baltian maissa rakentamisen arvioidaan vuositasolla kuitenkin supistuvan. Baltian maissa näkymät ovat parantuneet vuoden 2010 aikana. Rakentamisen kasvunäkymät vuodelle 2011 ovat positiiviset kaikissa Cramon liiketoimintasegmenteissä.

Lue lisää

Ote 29.7.2010 julkaistusta pörssitiedotteesta

Rakentamisen ja kone- ja laitevuokrauksen markkinoiden arvioidaan elpyvän asteittain Cramon markkina-alueilla vuonna 2010. Markkinaennusteiden mukaan rakentaminen kääntyy kasvuun vuonna 2010 Suomessa, Ruotsissa ja mahdollisesti myös Venäjällä. Puolassa kasvun odotetaan jatkuvan. Norjassa, Tanskassa, Tsekin tasavallassa ja Baltian maissa rakentamisen arvioidaan edelleen supistuvan. Baltian maissa näkymät ovat kuitenkin parantuneet.

Lue lisää

Ote 12.5.2010 julkaistusta pörssitiedotteesta

Rakentamisen ja kone- ja laitevuokrauksen markkinoiden arvioidaan elpyvän asteittain vuonna 2010. Paikallisten markkinaennusteiden mukaan rakentaminen kääntyy kasvuun vuonna 2010 Ruotsissa ja mahdollisesti myös Venäjällä. Puolassa kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Norjassa, Tanskassa, Tsekin tasavallassa ja Baltian maissa rakentamisen arvioidaan edelleen supistuvan. Suomessa rakentamisen kokonaistuotannon ei odoteta kasvavan, mutta selviä merkkejä lisääntyvästä asuinrakentamisesta on näkyvissä. Rakennusteollisuus RT arvioi huhtikuussa rakentamisen vähenevän Suomessa kaksi prosenttia vuonna 2010. Ruotsissa Byggnads Industrier nosti helmikuussa vuoden 2010 rakentamisen kasvuennusteensa kolmesta viiteen prosenttiin.

Lue lisää

Ote 3.11.2009 julkaistusta pörssitiedotteesta

Markkinat stabiloituivat kolmannella vuosineljänneksellä, ja havaittavissa oli ensimmäisiä merkkejä elpymisestä. Rakennusteollisuuden syklisyydestä ja teollisuuden alhaisesta investointitasosta johtuen Cramo-konsernin taloudellisen toimintaympäristön odotetaan kuitenkin pysyvän loppuvuonna alhaisella tasolla. Julkisen sektorin elvytystoimet rakentamisen eri osa-alueilla, erityisesti maa- ja vesirakentamisessa, helpottavat taantuman vaikutuksia. Siirtokelpoisten tilojen tuotealueella pitkät sopimukset tasaavat suhdannevaihteluja Cramon toiminnassa.

Lue lisää

Ote 6.8.2009 julkaistusta pörssitiedotteesta

Rakennusteollisuuden jälkisyklisyydestä ja teollisuuden alhaisesta investointitasosta johtuen Cramo-konsernin taloudellisen toimintaympäristön odotetaan loppuvuonna edelleen heikkenevän. Konserni arvioi rakentamisen vähenevän lähes kaikilla Cramon markkina-alueilla. Julkisen sektorin elvytystoimet rakentamisen eri osa-alueilla, erityisesti maa- ja vesirakentamisessa, helpottavat taantuman vaikutuksia. Siirtokelpoisten tilojen tuote-alueella pitkät sopimukset tasaavat suhdannevaihteluja Cramon toiminnassa.

Lue lisää

Ote 11.2.2009 julkaistusta pörssitiedotteesta

Taloudellisen toimintaympäristön odotetaan heikkenevän vuonna 2009. Konserni ennakoi, että rakentamisen määrä vähenee kaikissa Pohjoismaissa sekä Baltian maissa. Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa rakentamisen uskotaan edelleen lisääntyvän, mutta kasvuvauhti hidastuu. Uudisrakentamisen näkymät ovat heikentyneet myös Venäjällä, mutta kone- ja laitevuokrauksen käytön yleistyminen ylläpitää vuokrauspalveluiden kysyntää. Siirtokelpoisten tilojen tarvetta lisäävät edelleen muuttoliike, väestörakenteen muutokset sekä teollisuuden ja julkishallinnon tarve joustaville tilaratkaisuille.

Lue lisää

Ote 11.11.2008 julkaistusta pörssitiedotteesta

Yleinen taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt syyskuun puolivälin jälkeen. Konserni ennakoi, että rakentamisen määrä vähenee erityisesti Pohjoismaissa ja Baltian maissa vuonna 2009. Cramo arvioi, että vaikutukset eivät kuitenkaan ole yhtä vakavat vuokrauspalveluiden kysyntään kuin niiden yleisesti pelätään olevan rakantamiseen. Tämä johtuu vuokrauksen yleistymisestä eli penetraatioasteen noususta, kaluston ulkoistusten lisääntymisestä sekä vuokraukseen liittyvien palveluiden kysynnän kasvusta. Siirtokelpoisten tilojen tarvetta lisäävät muuttoliike, väestörakenteen muutokset sekä teollisuuden ja julkishallinnon tarve joustaville tilaratkaisuille.

Lue lisää

Ote 12.8.2008 julkaistusta pörssitiedotteesta

Rahoitusmarkkinoiden epävarmuudesta huolimatta vuokrauspalveluiden kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan Cramon toimintaympäristössä. Pohjoismaissa rakentamisen kasvun ennustetaan jatkuvan vuonna 2008, vaikkakin viime vuosia alhaisemmalla tasolla. Rakentamisen kokonaiskasvua hidastaa asuinrakentamisen väheneminen, mutta teollisuus- ja liikerakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen lisääntyvät edelleen. Vuonna 2009 rakentamisen odotetaan jatkavan kasvuaan Ruotsissa, mutta muissa Pohjoismaissa näkymät ovat epävarmemmat. Keski- ja Itä-Euroopassa kasvun odotetaan jatkuvan. Baltiassa rakentaminen on alhaisella tasolla.

Lue lisää

Ote 13.5.2008 julkaistusta pörssitiedotteesta

Rahoitusmarkkinoiden ja Yhdysvaltojen talouskehityksen epävarmuudesta huolimatta vuokrauspalveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä Cramon toimintaympäristössä. Lisääntyvä rakentaminen sekä teollisuuden ja julkisen sektorin merkittävät infrastruktuurihankkeet pitävät yllä kone- ja laitevuokrauksen kasvua. Pohjoismaissa rakentamisen kasvun ennustetaan jatkuvan mutta viime vuosia alhaisemmalla tasolla. Rakentamisen kokonaiskasvua hidastaa asuinrakentamisen väheneminen, mutta teollisuus- ja liikerakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen lisääntyvät edelleen. Keski- ja Itä-Euroopassa rakentamisen kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Baltian maissa kasvu on väliaikaisesti hidastunut huolimatta hyvistä pitkän aikavälin kasvunäkymistä. Koneiden ja laitteiden vuokrauksen arvioidaan kasvavan rakentamista nopeammin johtuen vuokrauksen yleistymisestä eli penetraatioasteen noususta, kaluston ulkoistusten lisääntymisestä sekä vuokraukseen liittyvien palveluiden kysynnän kasvusta. Siirtokelpoisten tilojen tarvetta lisäävät muuttoliike, väestörakenteen muutokset sekä teollisuuden tarve joustaville tilaratkaisuille.

Lue lisää

Ote 14.2.2008 julkaistusta pörssitiedotteesta

Rahoitusmarkkinoiden ja Yhdysvaltojen talouskehityksen epävarmuudesta huolimatta vuokrauspalveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan suotuisana Cramon toimintaympäristössä. Lisääntyvä rakentaminen sekä teollisuuden ja julkisen sektorin merkittävät infrastruktuurihankkeet pitävät yllä kone- ja laitevuokrauksen kasvua. Pohjoismaissa rakentamisen kasvun ennustetaan jatkuvan mutta viime vuosia alhaisemmalla tasolla. Rakentamisen kokonaiskasvua hidastaa asuinrakentamisen väheneminen, mutta teollisuus- ja liikerakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen lisääntyvät edelleen. Keski- ja Itä-Euroopassa rakentamisen kasvun odotetaan jatkuvan vahvana, joskin Baltian maissa kasvu hidastuu. Koneiden ja laitteiden vuokrauksen arvioidaan kasvavan rakentamista nopeammin johtuen vuokrauksen yleistymisestä eli penetraatioasteen noususta, kaluston ulkoistusten lisääntymisestä sekä vuokraukseen liittyvien palveluiden kysynnän kasvusta. Myös siirtokelpoisten tilojen kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan. Siirtokelpoisten tilojen tarvetta lisäävät muuttoliike, väestörakenteen muutokset sekä teollisuuden tarve joustaville tilaratkaisuille.

Lue lisää

Ote 15.11.2007 julkaistusta pörssitiedotteesta

Talouskehityksen odotetaan edelleen jatkuvan suotuisana Cramon liiketoimintaympäristössä. Lisääntyvä rakentaminen sekä teollisuuden ja julkisen sektorin merkittävät infrastruktuurihankkeet pitävät yllä kone- ja laitevuokrauksen kasvua. Pohjoismaissa rakentamisen kasvun ennustetaan jatkuvan, mutta jonkin verran alhaisemmalla tasolla. Keski- ja Itä-Euroopassa rakentamisen kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Koneiden ja laitteiden vuokrauksen arvioidaan lisääntyvän rakentamista nopeammin johtuen muun muassa vuokrauksen penetraatioasteen kasvusta. Myös siirtokelpoisten tilojen kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan. Siirtokelpoisten tilojen tarvetta lisäävät muuttoliike, väestörakenteen muutokset sekä teollisuuden tarve joustaville tilaratkaisuille.

Lue lisää

Ote 16.8.2007 julkaistusta pörssitiedotteesta

Talouskehityksen odotetaan edelleen jatkuvan suotuisana Cramon liiketoimintaympäristössä. Lisääntyvä rakentaminen sekä teollisuuden ja julkisen sektorin merkittävät infrastruktuurihankkeet pitävät yllä kone- ja laitevuokrauksen kasvua. Pohjoismaissa rakentamisen kasvun ennustetaan jatkuvan, mutta jonkin verran alhaisemmalla tasolla. Keski- ja Itä-Euroopassa rakentamisen kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Koneiden ja laitteiden vuokrauksen arvioidaan lisääntyvän rakentamista nopeammin johtuen muun muassa vuokrauksen penetraatioasteen kasvusta. Myös siirtokelpoisten tilojen kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan. Siirtokelpoisten tilojen tarvetta lisäävät muuttoliike, väestörakenteen muutokset sekä teollisuuden tarve joustaville tilaratkaisuille.

Lue lisää

Ote 22.5.2007 julkaistusta pörssitiedotteesta

Talouskehityksen odotetaan jatkuvan suotuisana Cramon liiketoimintaympäristössä. Rakentamisen kasvu sekä teollisuuden ja julkisen sektorin merkittävät infrastruktuurihankkeet pitävät yllä kone- ja laitevuokrauksen kasvua. Pohjoismaissa rakentamisen ennustetaan jatkavan kasvuaan, mutta kasvun hieman tasoittuvan vuoden 2006 tasosta. Keski- ja Itä-Euroopassa rakentamisen kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Kone- ja laitevuokrauksen arvioidaan kasvavan rakentamisen kasvua nopeammin johtuen muun muassa vuokrauksen penetraatioasteen kasvusta. Myös siirtokelpoisten tilojen kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan. Siirtokelpoisten tilojen tarvetta lisäävät voimakkaana pysyvä muuttoliike, väestörakenteen muutokset sekä teollisuuden tarve yhä joustavammille tilaratkaisuille.

Lue lisää

Ote 28.2.2007 julkaistusta pörssitiedotteesta

Talouskehityksen odotetaan jatkuvan suotuisana Cramon liiketoimintaympäristössä. Rakentamisen kasvu sekä teollisuuden ja julkisen sektorin merkittävät infrastruktuurihankkeet pitävät yllä kone- ja laitevuokrauksen kasvua. Pohjoismaissa rakentamisen kasvun ennustetaan hieman tasoittuvan vuoden 2006 tasosta. Keski- ja Itä-Euroopassa rakentamisen kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Kone- ja laitevuokrauksen arvioidaan kasvavan rakentamisen kasvua nopeammin johtuen muun muassa vuokrauksen penetraatioasteen kasvusta. Myös siirtokelpoisten tilojen kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan lähitulevaisuudessa.

Lue lisää

Ote 17.11.2006 julkaistusta pörssitiedotteesta

Talouskehityksen odotetaan jatkuvan suotuisana RK:n liiketoimintaympäristössä. Rakentamisen kasvu sekä teollisuuden ja julkisen sektorin merkittävät infrastruktuurihankkeet pitävät yllä kone- ja laitevuokrauksen kasvua. Pohjoismaissa rakentamisen kasvun odotetaan pysyvän korkealla tasolla vuoden 2006 loppuun saakka, jonka jälkeen kasvun odotetaan hieman tasoittuvan. Keski- ja Itä-Euroopassa rakentamisen kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Kone- ja laitevuokrauksen arvioidaan kasvavan rakentamisen kasvua nopeammin johtuen muun muassa vuokrauksen penetraatioasteen kasvusta. Siirtokelpoisten tilojen markkinoilla kasvua odotetaan erityisesti julkiselta sektorilta.

Lue lisää

Ote 23.8.2006 julkaistusta pörssitiedotteesta

Kuluvan vuoden talouskehityksen odotetaan jatkuvan suotuisana RK:n liiketoimintaympäristössä. Rakentamisen kasvu sekä teollisuuden ja julkisen sektorin merkittävät infrastruktuurihankkeet ruokkivat kone- ja laitevuokrauksen kasvua. Kone- ja laitevuokrauksen penetraatioasteen kasvu lisää palvelujen kysyntää varsinkin Keski- ja Itä-Euroopassa. Siirtokelpoisten tilojen markkinoilla kasvua odotetaan erityisesti julkiselta sektorilta.

Lue lisää

Ote 30.5.2006 julkaistusta pörssitiedotteesta

Kuluvan vuoden talouskehitys ja toimintaympäristö näyttävät suotuisilta. Suomen rakentamisen ja konevuokrauksen kasvua ylläpitävät erityisesti teollisuus- ja liikerakentaminen sekä suuret infrastruktuurihankkeet. Ruotsin rakennusalan odotetaan jatkavan kasvua erityisesti asunto- ja tierakentamisen lisääntyessä. Keski- ja Itä-Euroopassa vuokrauksen alhainen penetraatioaste ja rakentamisen voimakas kasvu luovat mahdollisuuden vuokraustoiminnan merkittävälle laajentamiselle.

Lue lisää

CRAMON OSITTAISJAKAUTUMINEN TOTEUTETTIIN 30.6.2019

Jakautumisesite, kysymykset ja vastaukset -osio, lisätietoja suomalaiseille osakkeenomistajille sekä muita lisätietoja ja materiaalia on saatavilla verkkosivujemme Jakautuminen -osiossa.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA CRAMON OSAKKEISTA

CRAMON VUOSIKATSAUS JA TILINPÄÄTÖS 2019

CRAMON OSAKKEEN NOTEERAUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ ON PÄÄTTYNYT 3.6.2020.

Tiedot sijoittajasivustolla on päivitetty pörssistä poistumiseen saakka.

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden ja laitteiden vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 11 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.