Cramo Care

Toiminnallamme on usein vaikutuksia, jotka ulottuvat omaa liiketoimintaamme laajemmalle. Tavoittelemmekin positiivista kehitystä kannustamalla työntekijöitämme aktiiviseen yhteistyöhön paikallisten viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Edistämme ketään syrjimätöntä työhönottoa, tuemme liikunnallista ja terveellistä elämäntapaa ja osallistumme säännöllisesti yhteiskunnallisiin kansalaisjärjestöhankkeisiin.

Kestävän kehityksen ohjelmamme Cramo Care, työntekijöitämme ja toimittajiamme koskevat eettiset toimintaperiaatteet sekä liiketoimintaetiikkamme perustuvat YK:n Global Compact -periaatteisiin, ISO -standardiin ja Global Reporting Initiative -ohjeistoon.

Olemme kehittäneet kestäviä vuokrauspalveluja ja -ratkaisuja, jotka on sovitettu paikallisiin oloihin ja paikallisten asiakkaiden tarpeisiin.