Cramo ja digikehitys

Cramo ja IoT

Tulevina vuosina Cramon kaikki koneet ja laitteet integroidaan IoT-ratkaisuihin. (IoT on lyhenne sanoista Internet of Things, esineiden internet.) Integroiduilla koneilla tuotamme enemmän lisäarvoa asiakkaille ja parannamme sisäisen toimintamme tehokkuutta. Prosesseistamme tulee digitaalisia, minkä ansiosta voimme virtaviivaistaa asiakaspalvelua ja liiketoimintaamme. Kaikkea kanssakäymistä asiakkaan ja Cramon välillä voidaan yksinkertaistaa ja tehdä läpinäkyvämmäksi. Vapaa-ajalla odotamme tiedon ja helppokäyttöisten käyttöliittymien olevan heti käytössämme kaikenlaisten tuotteiden ja palvelujen hankkimiseen. Nykypäivän kuluttaja tietää esimerkiksi jo odottaa tekstiviestiä saapuneesta lähetyksestä, ja palvelujen varaaminen verkossa ja tuotteiden palautus hoituvat yleensä tehokkaasti digitaalisesti. Tällaisesta palvelusta tulee standardi myös B2B-toimialoilla. Cramo pilotoi parhaillaan kiinnostavia uusia toimintoja asiakasrajapinnassaan.

Cramo ja tekoäly

Tekoälyä hyödyntävä teknologia kehittyy huimaa vauhtia. Me Cramolla tiedämme, miten tekoäly tulee parantamaan asiakaskokemusta. Se tuo ulottuvillemme entistä tarkempaa tietoa, ja koneet pystyvät oppimaan sekä tekemään itse vianmäärityksiä. Tämä tuottaa palveluorganisaatiollemme arvokasta tietoa niin suunnitteluun kuin vaikka vikatilanteiden ennakointiin. Saamme tilanteen korjattua ennen kuin kalusto rikkoontuu.

Cramo ja BIM

Rakennustiedon mallinnus (building information modeling, BIM) on rakennusalalla jo vakiintunut menetelmä rakennusten ja infrastruktuurin suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. BIM tukee arvoketjua työn suunnittelussa, visualisoinnissa, seurannassa ja optimoinnissa kaikkien rakennusprosessin osapuolien kanssa. Cramo haluaa olla kiinteästi mukana rakennusprojekteissa, ja tässä rakennustiedon mallinnus on tärkeää, koska sillä voidaan varmistaa koneiden saatavuus ja palvelutoiminnan tehokkuus.

Cramo ja virtuaalitodellisuus

Virtuaalitodellisuutta (virtual reality, VR) hyödyntävä teknologia kehittyy nopeasti ja sitä käytetään jo monissa sovelluksissa. VR yksinkertaistaa sitä, kuinka ymmärrämme ja luemme teknistä dokumentaatiota, kuten piirroksia ja ohjeita. VR:llä myös visualisoidaan sisä- ja ulkotiloja, kuten uusia rakennuksia, työmaatiloja ja moduuleja.

Uutiset