Cramon toimitusjohtaja Leif Gustafsson palkittiin kestävän vuokrakonealan parhaana toimitusjohtajana

European CEO -julkaisu on palkinnut Cramon toimitusjohtajan Leif Gustafssonin vuoden 2018 parhaana toimitusjohtajana kestävällä vuokrakonealalla.

European CEO -tuomariston perustelut

”Meidän mielestämme Leif Gustafsson ilmentää selvästi menestyvien johtajien erityisominaisuuksia ja luonteenpiirteitä, eli tarmoa, sitkeyttä, kykyä inspiroida henkilöstöään ja tiimiään, luonteenlujuutta, visiota sekä johtajuutta. Kykyjensä ansiosta Gustafsson on hyvä päätöstentekijä. Lisäksi hän on todistanut kerta toisensa jälkeen, että hänellä on kyky saattaa prosessi tai idea eteenpäin aina onnistuneeseen lopputulokseen saakka.”

Vastanimettynä toimitusjohtajana vuonna 2016 Leif Gustafsson uudisti konsernin strategian kokonaan ja toi kestävyysnäkökulman mukaan sen ytimeen. Yksi hänen visioistaan oli tehdä Cramosta jakamistalouden edistäjä.

Lähtötilanne oli se, että konsernina Cramo nojasi täysin hyviin paikallisiin hankkeisiin. Vuonna 2016 konsernijohto päätti kuitenkin yhtenäistää lähestymistapansa kestävään kehitykseen ja loi selvästi määritellyt konsernitasoiset tavoitteet. Lisäksi se toi kestävyyden olennaiseksi osaksi liiketoimintaansa ja ryhtyi alan edelläkävijänä kehittämään innovatiivisia ratkaisuja.

Alle kahdessa vuodessa Cramo on toteuttanut kattavan kestävän kehityksen ohjelman, joka sai aikaan tuloksia jo vuonna 2017. Lue lisää Cramo Caresta – menestyksekäs strategia tuo kestävän kehityksen näkökulman kaikkeen Cramon toimintaan.

”Olen palkinnosta erittäin iloinen ja ylpeä. Olemme rakentaneet Cramon ydinliiketoimintaa, siis periaatettamme lisätä resurssitehokkuutta vuokrausliiketoiminnan kautta, mutta samalla parin viime vuoden aikainen kehityksemme on huima harppaus kohti ammattimaista ja vastuullista yritysten välistä jakamistaloutta. Tavoitteenamme on olla vuokraustoimialan johtaja kestävässä kehityksessä.”

European CEO on johtava tilattava printti- ja verkkojulkaisu, joka toimitetaan kvartaaleittain ylimmän johdon edustajille 28 Euroopan maassa. European CEO -julkaisulla on toimittajaverkosto, joka raportoi Lontoon-pääkonttorille. Julkaisusta löytyy lukuja, yksityiskohtaisia analyyseja sekä strategiaa ja ohjeistusta, joita johtajat tarvitsevat tehdäkseen valistuneita liiketoimintapäätöksiä Euroopan monipuolisella markkina-alueella.
Lue lisää englanniksi: www.europeanceo.com

Uutiset