Hallituksen valiokunnat

Cramon hallitus on järjestäytmiskokouksessaan 10.3.2020 päättänyt, että hallituksen valiokunnat lakkautetaan.

Hallitusta avustaa työssään kolme pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta, palkitsemisvaliokunta sekä M&A -valiokunta. Hallitus nimittää keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajat.

Hallitus nimittää keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat. Valiokuntien päätösvaltaisuus edellyttää, että jäsenistä on läsnä vähintään puolet. Jäsenten toimikausi kestää vuoden ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on vahvistanut valiokuntien kirjalliset työjärjestykset, joiden keskeinen sisältö esitetään seuraavassa. Valiokunnat raportoivat työstään hallitukselle säännöllisesti. Raportteihin sisältyy yhteenveto merkittävistä käsitellyistä asioista ja valiokunnan toimenpiteistä.

Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vuonna 2015 yhtiön hallituksen esityksestä perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan.

Lisätietoja valiokuntien kokouksista ja jäsenten osallistumisesta kokouksiin vuonna 2019 on annettu Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinto ja ohjaus

Cramon hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja 1.1.2020 alkaen Suomen listayhtiöiden vuoden 2020 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmään:

Cramon hallinto- ja ohjausvastuut on jaettu yhtiökokouksen, yhtiön hallituksen ja sen kolmen valiokunnan, toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja Cramon maayhtiöiden johtajien kesken. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön suoriutumista, sen johtoa ja organisoitumista. Cramon hallitus ja konsernin johtoryhmä ovat erillisiä toimielimiä, joiden jäsenet eivät kuulu kumpaankin samanaikaisesti.