Henkilöstökäytännöt

Henkilöstön ammatillinen kehittäminen on avaintekijä Cramon menestyksessä. Henkilöstöjohtaminen on tytäryhtiöiden ja liiketoimintayksikköjen vastuulla, mutta henkilöstön kehittäminen perustuu yhteiseen liiketoimintastrategiaan.

Henkilöstöjohtamisen käytäntöjä, kuten kannustinjärjestelmiä, on yhdenmukaistettu ja yhdenmukaistaminen jatkuu.