Huipputason tiedeprojekti

Huipputason tiedeprojekti Ruotsin Lundissa hyödyntää Cramo Adapteon väliaikaisia toimistotilaratkaisuja.

Eurooppalainen spallaatiolähde (European Spallation Source, ESS) on koko Euroopan kattava hanke, jossa on mukana 15 osallistuja- ja tarkkailijamaata, isäntämaat Ruotsi ja Tanska mukaan lukien. Visiona on rakentaa maailman voimakkain neutronilähde ja operoida sitä mahdollistaen materiaaleihin, energiaan, terveyteen ja ympäristöön liittyvät tieteelliset läpimurrot.

Jatkuvasti muuttuva ja kasvava hanke

Lokakuussa 2014 ensimmäiset Adapteon siirtokelpoiset tilat olivat valmiina rakennustiimien käytettäväksi tutkimuslaitoksen Koillis-Lundissa sijaitsevalla rakennustyömaalla. Tilayksiköitä lisättiin pikkuhiljaa, ja 2015 allekirjoitettiin puitesopimus. Tammikuuhun 2018 mennessä on toimitettu noin 200 moduulia, pääasiassa kaksikerroksisia toimistotiloja avoimella pohjaratkaisulla. Tänä vuonna lisätään 270 moduulia kolmeen kerrokseen ja näin saadaan luotua tarpeeksi tilaa ESS-henkilökunnalle siihen saakka, kunnes kampusrakennus on valmis.

Toiminnalliset toimistotilat yhteistyön tukena

ESS haluaa luoda yhteistyölle, kommunikoinnille ja vuorovaikutukselle erinomaiset puitteet, joissa kaikki osastot voivat työskennellä yhdessä. Lisähaastetta tuo se, että ESS-organisaatio koostuu lukuisista eri alihankkeista, joista osa on hyvinkin laajoja. Toimisto- ja työtilojen suunnittelussa on huomioitava lukuisat eri näkökohdat – kuten esimerkiksi 50 eri maasta lähtöisin oleva henkilöstö, jonka jäsenistä jokaisella on eri taustat ja odotukset. ESS-henkilöstöön kuuluu niin tieteilijöitä, insinöörejä kuin hallintohenkilökuntaakin, joten erilaiset tarpeet ja työskentelytavat ovat kattavasti edustettuina. Ennen kesää koko ESS-henkilöstö – noin 550 henkilöä kokonaisuudessaan – muuttaa Medicon Villagesta uusiin Lundissa sijaitseviin toimistotiloihin.

Pitkän tähtäimen näkymät

”Tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä käytössä on yli 500 Adapteon moduulia, jotka tarjoavat yhteensä 13 500 m2 toimitilaa”, kertoo Cramo Adapteon myyntiedustaja/hankekehittäjä Zeljko Orlandic ja jatkaa ”Tämä pitkä ja dynaaminen hanke on ollut täynnä haasteita, mutta samalla on ollut todella antoisaa nähdä ESS:n henkilöstön kasvu ja sitoutuneisuus.”

Ilmakuva: Roger Eriksson, ESS
Muut kuvat: Mats Jarmer

Uutiset