cramo-sustainability-international-guidelines

Kansainväliset standardit ja yritysvastuuhankkeet

YK:n Global Compact -aloite

Cramo on vuodesta 2009 osallistunut YK:n Global Compact -aloitteeseen, joka on maailman suurin vapaaehtoinen yritysten yhteiskuntavastuuta edistävä verkosto. Näin ollen Cramo on sitoutunut tukemaan aktiivisesti YK:n perusperiaatteiden toteutumista ihmisoikeuksissa, työntekijöiden oikeuksissa, kestävässä kehityksessä ja korruption torjunnassa.

Cramo on laatinut kaikkia työntekijöitään koskevat eettiset toimintaperiaatteet, jotka perustuvat YK:n Global Compact -aloitteeseen.

Osallistuminen on konsernitason päätös, ja se sitoo kaikkia Cramo-konsernin yksikköjä. Global Compact toimii strategisena runkona, ja toteutuksessa huomioidaan eri tytäryhtiöiden kokemukset ja paikalliset lähtökohdat.

Sisäisesti edistymistä seurataan paikallisten liiketoiminnan suunnitteluprosessien ja tarkastusten avulla.

Ulkoisesti edistymisestä raportoidaan Global Compact -toimistoon vuosittain, ja raportti julkistetaan vuosikertomuksessa.

Lue lisää

Global Reporting Initiative -ohjeisto (GRI)

Laadimme kestävyysraporttimme GRI:n uuden sukupolven G4-ohjeiston perustason raportointiperiaatteita noudattaen.

Raporteissa käsitellään sidosryhmillemme tärkeitä kestävän kehityksen osa-alueita. Sidosryhmistämme etusijalla ovat asiakkaat, työntekijät, osakkeenomistajat, liikekumppanit, sääntelyviranomaiset, paikalliset päättäjät ja EU.

Lue lisää

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö ISO

ISO -standardissa ohjeistetaan yrityksiä ja muita organisaatioita toimimaan sosiaalisesti vastuullisesti. Sovellamme standardia eettisissä toimintaperiaatteissa, jotka olemme laatineet työntekijöillemme ja toimittajillemme. Toimintamme on eettistä ja läpinäkyvää, ja se edistää omalta osaltaan yhteiskunnallista hyvinvointia.

Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa (yhteensä 88%) toimintomme täyttävät ISO 9001 -laatustandardin ja ISO 14001 -ympäristöstandardin vaatimukset. Lisäksi Suomessa ja Ruotsissa (yhteensä 63%) toimintomme täyttävät OHSAS 18001 -terveys- ja turvallisuusstandardin.

Vuoteen 2020 mennessä 100% operaatioista kuuluu ISO 9001, 14001 ja 45001 standardien piiriin.