Konsernin laaja tuloslaskelma

1 000 € Liite 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
LIIKEVAIHTO 712 287 667 877
Liiketoiminnan muut tuotot 20 17 398 13 462
Materiaalit ja palvelut 21 -239 402 -236 619
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 22 -155 831 -143 899
Liiketoiminnan muut kulut 23 -117 081 -115 510
Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta 24 -111 962 -100 878
Osuus yhteisyritysten tuloksesta 7 1 330 395
Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset 24 -8 034 -8 114
Liikevoitto 98 705 76 714
Rahoitustuotot* 9 784 11 038
Rahoituskulut* -21 633 -23 961
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 25 -11 849 -12 923
Voitto ennen veroja 86 856 63 791
Tuloverot 26 -18 287 -14 075
Tilikauden tulos 68 569 49 715
Jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 68 569 49 715
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
Laimentamaton, € 27 1,54 1,13
Laimennusvaikutuksella oikaistu, € 27 1,53 1,12
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
Tilikauden tulos 68 569 49 715
Muut laajan tuloksen erät 26
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
  Eläkevelvotteiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät, verojen jälkeen 5 59
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä 5 59
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
  Suojausrahaston muutos, verojen jälkee -1 498 1 088
Myytävissä olevat rahoitusvarat
  Osuus yhteisyritysten laajan tuloksen eristä 3 348 -2 040
  Siirretty tulokseen likvidoinnin seurauksena  (välillinen muuntoero) -267
  Muuntoerojen vaikutus -13 347 6 778
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä -11 764 5 826
Muut laajan tuloksen erät yhteensä, verojen jälkeen -11 759 5 885
Tilikauden laaja tulos 56 810 55 600
Jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille 56 810 55 600

Vuosikertomus 2016

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2017 julkaistu

Kalenteri

  • 19.01.2018 - 8.02.2018Hiljainen jakso
  • 9.02.2018Tilinpäätöstiedote 2017
  • 5.03.2018 - 11.03.2018Vuosikertomuksen 2017 sähköinen versio

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden, laitteiden ja siirtokelposten tilojen vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 14 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).