Konsernin laaja tuloslaskelma

1 000 € Liite 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
LIIKEVAIHTO 729 544 712 287
Liiketoiminnan muut tuotot 20 19 374 17 398
Materiaalit ja palvelut 21 -240 426 -239 402
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 22 -157 724 -155 831
Liiketoiminnan muut kulut 23 -119 651 -117 081
Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta 24 -111 513 -111 962
Osuus yhteisyritysten tuloksesta 7 1 079 1 330
Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset 24 -3 428 -8 034
Liikevoitto 117 255 98 705
Rahoitustuotot* 14 921 9 784
Rahoituskulut* -26 962 -21 633
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 25 -12 042 -11 849
Voitto ennen veroja 105 213 86 856
Tuloverot 26 -20 964 -18 287
Tilikauden tulos 84 249 68 569
Jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 84 249 68 569
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
Laimentamaton, € 27 1,89 1,54
Laimennusvaikutuksella oikaistu, € 27 1,88 1,53
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
Tilikauden tulos 84 249 68 569
Muut laajan tuloksen erät 26
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
  Eläkevelvotteiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät, verojen jälkeen 30 5
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä 30 5
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
  Suojausrahaston muutos, verojen jälkee 2 276 -1 498
Myytävissä olevat rahoitusvarat
  Osuus yhteisyritysten laajan tuloksen eristä -1 290 3 348
  Siirretty tulokseen likvidoinnin seurauksena  (välillinen muuntoero) -267
  Muuntoerojen vaikutus  10 -15 823 -13 347
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä -14 837 -11 764
Muut laajan tuloksen erät yhteensä, verojen jälkeen -14 807 -11 759
Tilikauden laaja tulos 69 441 56 810
Jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille 69 441 56 810

Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019

LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-JOULUKUULTA 2018

Kalenteri

  • 25.03.2019Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen päättyy
  • 28.03.2019Varsinainen yhtiökokous 2019
  • 1.04.2019Osingon täsmäytyspäivä

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden, laitteiden ja siirtokelposten tilojen vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 14 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).