Konsernin laaja tuloslaskelma

1 000 € Liite 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
Liikevaihto 779 767 729 544
Liiketoiminnan muut tuotot 21 18 426 19 374
Materiaalit ja palvelut 22 -259 407 -240 426
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 23 -165 555 -157 724
Liiketoiminnan muut kulut 24 -129 483 -119 651
Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta 25 -120 214 -111 513
Yrityshankinnoista aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset 25 -4 541 -3 428
Osuus yhteisyritysten tuloksesta 7 503 1,079
Liikevoitto 119 496 117 255
Rahoitustuotot* 12 388 14 921
Rahoituskulut* -26 616 -26 962
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 25 -14 228 -12 042
Voitto ennen veroja 105 268 105 213
Tuloverot 27 -20 569 -20 964
Tilikauden tulos 84 699 84 249
Jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 84 699 84 249
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
Laimentamaton, € 28 1,90 1,89
Laimennusvaikutuksella oikaistu, € 28 1,89 1,88
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
Tilikauden voitto 84 699 84 249
Muut laajan tuloksen erät 27
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
  Eläkevelvotteiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät, verojen jälkeen -35 30
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä -35 30
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
  Suojausrahaston muutos, verojen jälkeen 534 2 276
Myytävissä olevat rahoitusvarat
  Osuus yhteisyritysten laajan tuloksen eristä -1 778 -1 290
  Siirretty tulokseen likvidoinnin seurauksena  (välillinen muuntoero)
  Muuntoerojen vaikutus  10 -11 847 -15 823
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä -13 091 -14 837
Muut laajan tuloksen erät yhteensä, verojen jälkeen -13 126 -14 807
Tilikauden laaja tulos 71 573 69 441
Jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille 71 573 69 441

CRAMON OSITTAISJAKAUTUMINEN TOTEUTETTIIN 30.6.2019

Jakautumisesite, kysymykset ja vastaukset -osio, lisätietoja suomalaiseille osakkeenomistajille sekä muita lisätietoja ja materiaalia on saatavilla verkkosivujemme Jakautuminen -osiossa.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019 JULKAISTU

JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA CRAMON OSAKKEISTA

CRAMON VUOSIKATSAUS JA TILINPÄÄTÖS 2019 JULKAISTU

Tilinpäätöstiedote 2019

Tilinpäätöstiedote 2019 julkaistiin 11.2.2020.

Kalenteri

  • 8.07.2020 - 28.07.2020Hiljainen jakso
  • 29.07.2020Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden ja laitteiden vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 11 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).