Konsernin laaja tuloslaskelma

 

1 000 € Liite 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
Liikevaihto 2, 21 612 637 631 894
Liiketoiminnan muut tuotot 22 18 115 17 269
Materiaalit ja palvelut 23 -203 118 -204 394
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 24 -153 134 -147 877
Liiketoiminnan muut kulut 25 -78 833 -111 945
Poistot ja arvonalentumiset käyttöomaisuudesta 27 -130 184 -94 239
Yrityshankinnoista aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset 27 -4 116 -3 800
Osuus yhteisyritysten tuloksesta 8 181 516
Liikevoitto 61 547 87 423
Rahoitustuotot 9 758 7 866
Rahoituskulut -22 552 -18 090
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 28 -12 794 -10 224
Voitto ennen veroja 48 752 77 199
Tuloverot 27 -12 100 -15 878
Tilikauden voitto, jatkuva liiketoiminta 36 652 61 321
Tilikauden voitto, lopetetut toiminnot 386 026 23 378
Tilikauden voitto, konserni yhteensä 422 679 84 699
Jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille, jatkuva liiketoiminta 36 652 61 321
  Emoyhtiön omistajille, lopetetut toiminnot 386 026 23 378
  Emoyhtiön omistajille, konserni yhteensä 422 679 84 699
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos
Laimentamaton, jatkuva liiketoiminta € 30 0,82 1,38
Laimennusvaikutuksella oikaistu, jatkuva liiketoiminta € 30 0,82 1,37
Laimentamaton, lopetetut toiminnot € 30 8,64 0,53
Laimennusvaikutuksella oikaistu, lopetetut toimimmot € 30 8,60 0,52
Laimentamaton, konserni yhteensä € 30 9,46 1,90
Laimennusvaikutuksella oikaistu, konserni yhteensä € 30 9,42 1,89
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT
Tilikauden voitto 422 679 84 699
Muut laajan tuloksen erät 29
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:
  Eläkevelvoitteiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät, verojen jälkeen -41 -35
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä -41 -35
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
  Suojausrahaston muutos, verojen jälkeen 790 534
  Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat erät
  Osuus yhteisyritysten laajan tuloksen eristä  3 265 -1 778
  Siirretty tulokseen likvidoinnin seurauksena  (välillinen muuntoero)
  Muuntoerojen vaikutus  11 -8 113 -14 522
Kauden muun laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä, lopetetut toiminnot -6 713 2 675
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä -10 771 -13 091
Muut laajan tuloksen erät yhteensä, verojen jälkeen -10 812 -13 126
Tilikauden laaja tulos 411 867 71 573
Jakautuminen
   Emoyhtiön omistajille 411 867 71 573

Tuloslaskelma on esitetty vain jatkuvista toiminnoista IFRS 5 -standardin mukaisesti, sillä siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi.

CRAMON OSITTAISJAKAUTUMINEN TOTEUTETTIIN 30.6.2019

Jakautumisesite, kysymykset ja vastaukset -osio, lisätietoja suomalaiseille osakkeenomistajille sekä muita lisätietoja ja materiaalia on saatavilla verkkosivujemme Jakautuminen -osiossa.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA CRAMON OSAKKEISTA

CRAMON VUOSIKATSAUS JA TILINPÄÄTÖS 2019

CRAMON OSAKKEEN NOTEERAUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ ON PÄÄTTYNYT 3.6.2020.

Tiedot sijoittajasivustolla on päivitetty pörssistä poistumiseen saakka.

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden ja laitteiden vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 11 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.