Konsernin rahavirtalaskelma

 

 

1 000 € Liite 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja* 438 174 105 268
Oikaisut:
  Poistot ja arvonalentumiset 154 822 124 754
  Osuus yhteisyritysten tuloksista 8 -181 -503
  Muut ei-rahavirtavaikutteiset oikaisut 31 -382 706 -12 423
  Rahoitustuotot ja -kulut 16 660 14 228
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 226 769 231 325
Käyttöpääoman muutos
  Vaihto-omaisuuden muutos -1 199 550
  Myynti- ja muiden saamisten muutos 22 420 -2 007
  Osto- ja muiden velkojen muutos -4 329 2 460
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 243 661 232 328
Maksetut korot -16 621 -13 245
Saadut korot 923 770
Muut rahoituserät -249 -7 314
Maksetut verot -14 767 -17 050
Liiketoiminnan nettorahavirta 212 947 195 489
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -124 094 -212 735
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 22 690 26 917
Tytäryhtiö- ja liiketoimintahankintojen nettorahavirta  7 -756 159 165
Investointien nettorahavirta -102 160 344 982
Rahoituksen rahavirta
Korollisten saamisten muutos 23 573 3 048
Rahoitusleasingvelkojen lyhennykset  32 -40 982 -2 395
Korollisten velkojen lisäys  32 118 000 270 721
Korollisten velkojen vähennys  32 -170 193 -80 155
Maksetut osingot -40 148 -37 878
Rahoituksen nettorahavirta -109 750 153 340
Rahavarojen muutos 1 037 3 847
Rahavarat 1.1. 6 391 2 595
Jakautumisen seurauksena siirtyneet rahavarat -80
Kurssierot -90 -51
Rahavarat 31.12. 7 257 6 391

*Tulos ennen veroja koostuu seuraavista eristä:

Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot                                                           48 753

Lopetettujen toimintojen voitto verojen jälkeen                                         386 026

Lisättynä lopetettujen toimintojen tuloveroilla                                                3 395

Voitto ennen veroja                                                                                                      438 174

CRAMON OSITTAISJAKAUTUMINEN TOTEUTETTIIN 30.6.2019

Jakautumisesite, kysymykset ja vastaukset -osio, lisätietoja suomalaiseille osakkeenomistajille sekä muita lisätietoja ja materiaalia on saatavilla verkkosivujemme Jakautuminen -osiossa.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA CRAMON OSAKKEISTA

CRAMON VUOSIKATSAUS JA TILINPÄÄTÖS 2019

CRAMON OSAKKEEN NOTEERAUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ ON PÄÄTTYNYT 3.6.2020.

Tiedot sijoittajasivustolla on päivitetty pörssistä poistumiseen saakka.

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden ja laitteiden vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 11 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.