Konsernin rahavirtalaskelma

1 000 € Liite 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja 86 856 63 791
Oikaisut
  Poistot ja arvonalentumiset 24 119 995 108 992
  Osuus yhteisyritysten tuloksista 7 -1 330 -395
  Muut ei-rahavirtavaikutteiset oikaisut 28 -13 889 -8 806
  Rahoitustuotot ja -kulut 25 11 849 12 923
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 203 482 176 505
Käyttöpääoman muutos
  Vaihto-omaisuuden muutos 59 880
  Myynti- ja muiden saamisten muutos -8 237 -955
  Osto- ja muiden velkojen muutos 1 6 636 11 484
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 201 941 187 914
Maksetut korot -10 570 -11 597
Saadut korot 916 1 193
Muut rahoituserät -5 501 3 192
Maksetut verot -14 596 -5 810
Liiketoiminnan nettorahavirta 172 189 174 892
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 1 -195 374 -157 233
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 34 506 25 071
Tytäryhtiö- ja liiketoimintahankintojen nettorahavirta -3 999 -7 146
Investointien nettorahavirta -164 867 -139 309
Rahoituksen rahavirta
Korollisten saamisten muutos 2 352 2 388
Rahoitusleasingvelkojen muutos -7 592 -13 295
Korollisten velkojen lisäys 61 320 7 000
Korollisten velkojen vähennys -29 400 -13 721
Osakemerkinnät 376 4 049
Maksetut osingot -28 880 -24 128
Rahoituksen nettorahavirta -1 824 -37 707
Rahavarojen muutos 5 499 -2 125
Rahavarat 1.1. 3 511 5 689
Kurssierot 89 -53
Rahavarat 31.12. 9 099 3 511

1 Vuoden 2016 alusta maksamattomien investointien raportointiriviä on muutettu rahavirtalaskelmassa. Myös vertailukauden 1-12/2015 lukuja on muutettu vastaavasti. Oikaisun seurauksena kauden 1-12/2015 operatiivinen rahavirta heikkeni 8,0 miljoonaa euroa ja investointien rahavirta parantui 8,0 miljoonaa euroa.

Vuosikertomus 2016

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2017 julkaistu

Kalenteri

  • 19.01.2018 - 8.02.2018Hiljainen jakso
  • 9.02.2018Tilinpäätöstiedote 2017
  • 5.03.2018 - 11.03.2018Vuosikertomuksen 2017 sähköinen versio

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden, laitteiden ja siirtokelposten tilojen vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 14 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).