Konsernin rahavirtalaskelma

 

 

1 000 € Liite 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja 105 268 105 213
Oikaisut
  Poistot ja arvonalentumiset 24 124 754 114 941
  Osuus yhteisyritysten tuloksista 7 -503 -1 079
  Muut ei-rahavirtavaikutteiset oikaisut 28 -12 423 -14 601
  Rahoitustuotot ja -kulut 25 14 228 12 042
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 231 325 216 516
Käyttöpääoman muutos
  Vaihto-omaisuuden muutos 550 -869
  Myynti- ja muiden saamisten muutos -2 007 -14 625
  Osto- ja muiden velkojen muutos 2 460 5 978
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 232 328 207 000
Maksetut korot -13 245 -7 189
Saadut korot 770 818
Muut rahoituserät -7 314 -1 678
Maksetut verot -17 050 -12 456
Liiketoiminnan nettorahavirta 195 489 186 495
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -212 735 -201 860
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 26 917 29 543
Tytäryhtiö- ja liiketoimintahankintojen nettorahavirta  6 -160 037 -9 064
 Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen myynti 27 969
Investointien nettorahavirta -345 855 -153 412
Rahoituksen rahavirta
Korollisten saamisten muutos 3 048 2 779
Rahoitusleasingvelkojen muutos  29 -2 395 -1 640
Korollisten velkojen lisäys  29 270 721 29 042
Korollisten velkojen vähennys  29 -80 155 -36 114
Maksetut osingot -37 878 -33 348
Rahoituksen nettorahavirta 153 340 -39 281
Rahavarojen muutos 2 975 -6 197
Rahavarat 1.1. 2 595 9 099
Rahavarat liiketoimintamyynneistä 872
Kurssierot -51 -92
Rahavarat 31.12. 6 391 2 594

 

Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019

LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-JOULUKUULTA 2018

Kalenteri

  • 10.06.2019Pääomamarkkinapäivä, Siirtokelpoiset tilat (Adapteo)
  • 12.06.2019Viimeinen ilmoittautumispäivä ylimääräiseen yhtiökokoukseen
  • 17.06.2019Ylimääräinen yhtiökokous

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden, laitteiden ja siirtokelposten tilojen vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 14 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).