Konsernin rahavirtalaskelma

 

1 000 € Liite 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja 105 213 86 856
Oikaisut
  Poistot ja arvonalentumiset 24 114 941 119 995
  Osuus yhteisyritysten tuloksista 7 -1 079 -1 330
  Muut ei-rahavirtavaikutteiset oikaisut 28 -14 601 -13 889
  Rahoitustuotot ja -kulut 25 12 042 11 849
Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 216 516 203 482
Käyttöpääoman muutos
  Vaihto-omaisuuden muutos -869 59
  Myynti- ja muiden saamisten muutos -14 625 -8 237
  Osto- ja muiden velkojen muutos 11 247 6 636
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 212 269 201 941
Maksetut korot -10 708 -10 570
Saadut korot 818 916
Muut rahoituserät -1 678 -5 501
Maksetut verot -14 206 -14 596
Liiketoiminnan nettorahavirta 186 495 172 189
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -201 860 -195 374
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti 29 543 34 506
Tytäryhtiö- ja liiketoimintahankintojen nettorahavirta  6 -9 064 -3 999
 Tytäryhtiöiden ja liiketoimintojen myynti 27 969
Investointien nettorahavirta -153 412 -164 867
Rahoituksen rahavirta
Korollisten saamisten muutos 2 779 2 352
Rahoitusleasingvelkojen muutos  29 -1 640 -7 592
Korollisten velkojen lisäys  29 29 042 61 320
Korollisten velkojen vähennys  29 -36 114 -29 400
Osakemerkinnät 376
Maksetut osingot -33 348 -28 880
Rahoituksen nettorahavirta -39 281 -1 824
Rahavarojen muutos -6 197 5 499
Rahavarat 1.1. 9 099 3 511
Rahavarat liiketoimintamyynneistä -215
Kurssierot -92 89
Rahavarat 31.12. 2 594
9 099

 

Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019

LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-JOULUKUULTA 2018

Kalenteri

  • 25.03.2019Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen päättyy
  • 28.03.2019Varsinainen yhtiökokous 2019
  • 1.04.2019Osingon täsmäytyspäivä

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden, laitteiden ja siirtokelposten tilojen vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 14 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).