Konsernitase

1 000 
VARAT
Liite 31.12.2016 31.12.2015
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 750 509 686 909
Liikearvo 4 147 985 151 142
Muut aineettomat hyödykkeet 4 62 851 68 179
Osuudet yhteisyrityksissä 7 7 292 2 608
Laskennalliset verosaamiset 8 13 874 13 463
Lainasaamiset 11 12 926 15 267
Myyntisaamiset ja muut saamiset 11 1 348 1 436
Pitkäaikaiset varat yhteensä 996 785 939 003
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 12 8 721 8 963
Myyntisaamiset ja muut saamiset 11 136 252 130 482
Tuloverosaamiset 4018 3 031
Johdannaisinstrumentit 10 883 889
Rahavarat 13 9 099 3 511
Lyhytaikaiset varat yhteensä 158 973 146 875
VARAT YHTEENSÄ 1 155 758 1 085 878
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 24 835 24 835
Muut rahastot 326 899 326 297
Suojausrahasto -8 572 -7 074
Muuntoerot -36 661 -26 395
Kertyneet voittovarat 213 170 173 081
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 519 671 490 743
Oma pääoma yhteensä 14 519 671 490 743
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 15 347 858 293 811
Johdannaisinstrumentit 10 10 451 8 322
Laskennalliset verovelat 8 75 331 70 636
Eläkevelat 16 1 610 1 707
Muut pitkäaikaiset velat 17 2 822 2 832
Pitkäaikaiset velat yhteensä 438 073 377 308
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 15 48 245 78 097
Johdannaisinstrumentit 10 250 233
Osto- ja muut velat 18 148 205 136 070
Tuloverovelat 858 2 817
Varaukset 457 611
Lyhytaikaiset velat yhteensä 198 015 217 827
Velat yhteensä 636 087 595 135
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 155 758 1 085 878

 

YHTIÖKOKOUS 28.3.2018

Kalenteri

  • 5.03.2018 - 11.03.2018Vuosikertomuksen 2017 sähköinen versio
  • 28.03.2018Varsinainen yhtiökokous 2018
  • 4.04.2018 - 24.04.2018Hiljainen jakso

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden, laitteiden ja siirtokelposten tilojen vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 14 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).