Konsernitase

 

1 000 
VARAT
Liite 31.12.2019 31.12.2018
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4 641 737 976 796
Liikearvo 5 118 073 293 010
Muut aineettomat hyödykkeet 5 53 866 88 209
Osuudet yhteisyrityksissä 8 9 104 6 024
Laskennalliset verosaamiset 9 6 840 14 527
Lainasaamiset 12 5 081 8 918
Myyntisaamiset ja muut saamiset 12 2 465 8 111
Pitkäaikaiset varat yhteensä 837 165 1 395 595
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 13 8 965 14 769
Myyntisaamiset ja muut saamiset 12 103 781 181 412
Tuloverosaamiset 4 350 6 238
Johdannaisinstrumentit 11 1 691 1 894
Rahavarat 14 7 257 6 391
Lyhytaikaiset varat yhteensä 126 043 210 704
VARAT YHTEENSÄ 963 209 1 606 299

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT Liite 31.12.2019 31.12.2018
Oma pääoma
Osakepääoma 14 835 24 835
Muut rahastot 260 915 327 863
Suojausrahasto -4 972 -5 762
Muuntoerot -73 060 -67 399
Kertyneet voittovarat 205 060 317 432
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 402 778 596 969
Oma pääoma yhteensä 15 402 778 596 969
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 16 221 178 597 697
Leasing-velat 62 576 906
Johdannaisinstrumentit 11 6 053 7 202
Laskennalliset verovelat 9 50 885 99 919
Eläkevelat 17 1 868 1 868
Muut pitkäaikaiset velat 18 2 434 1 632
Varaukset 79
Pitkäaikaiset velat yhteensä 345 072 709 224
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 16 63 767 109 810
Leasing velat 35 647 1 517
Johdannaisinstrumentit 11 1 001 407
Osto- ja muut velat 19 108 026 179 979
Tuloverovelat 6 917 7 476
Varaukset 917
Lyhytaikaiset velat yhteensä 215 318 300 106
Velat yhteensä 560 430 1 009 330
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 963 209 1 606 299

 

CRAMON OSITTAISJAKAUTUMINEN TOTEUTETTIIN 30.6.2019

Jakautumisesite, kysymykset ja vastaukset -osio, lisätietoja suomalaiseille osakkeenomistajille sekä muita lisätietoja ja materiaalia on saatavilla verkkosivujemme Jakautuminen -osiossa.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA CRAMON OSAKKEISTA

CRAMON VUOSIKATSAUS JA TILINPÄÄTÖS 2019

CRAMON OSAKKEEN NOTEERAUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ ON PÄÄTTYNYT 3.6.2020.

Tiedot sijoittajasivustolla on päivitetty pörssistä poistumiseen saakka.

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden ja laitteiden vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 11 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.