Konsernitase

 

1 000 
VARAT
Liite 31.12.2017 31.12.2016
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 794 404 750 509
Liikearvo 4 145 583 147 985
Muut aineettomat hyödykkeet 4 60 159 62 851
Osuudet yhteisyrityksissä 7 7 069 7 292
Laskennalliset verosaamiset 8 13 692 13 874
Lainasaamiset 11 10 153 12 926
Myyntisaamiset ja muut saamiset 11 909 1 348
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 031 969 996 785
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 12 9 073 8 721
Myyntisaamiset ja muut saamiset 11 146 609 136 252
Tuloverosaamiset 3 573 4 018
Johdannaisinstrumentit 10 788 883
Rahavarat 13 2 594 9 099
Lyhytaikaiset varat yhteensä 162 636 158 973
VARAT YHTEENSÄ 1 194 605 1 155 758
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 24 835 24 835
Muut rahastot 327 179 326 899
Suojausrahasto -6 296 -8 572
Muuntoerot -53 775 -36 661
Kertyneet voittovarat 265 442 213 170
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 557 384 519 671
Oma pääoma yhteensä 14 557 384 519 671
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 15 296 756 347 858
Johdannaisinstrumentit 10 7 817 10 451
Laskennalliset verovelat 8 79 821 75 331
Eläkevelat 16 1 916 1 610
Muut pitkäaikaiset velat 17 1 946 2 822
Pitkäaikaiset velat yhteensä 388 256 438 073
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 15 88 174 48 245
Johdannaisinstrumentit 10 680 250
Osto- ja muut velat 18 158 372 148 205
Tuloverovelat 1 051 858
Varaukset 687 457
Lyhytaikaiset velat yhteensä 248 964 198 015
Velat yhteensä 637 220 636 087
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 194 605 1 155 758

 

Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019

LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-JOULUKUULTA 2018

Kalenteri

  • 4.03.2019 - 8.03.2019Vuosikertomus 2018 julkaistaan viikolla 10
  • 25.03.2019Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen päättyy
  • 28.03.2019Varsinainen yhtiökokous 2019

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden, laitteiden ja siirtokelposten tilojen vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 14 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).