Konsernitase

 

1 000 
VARAT
Liite 31.12.2018 31.12.2017
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 3 976 796 794 404
Liikearvo 4 293 010 145 583
Muut aineettomat hyödykkeet 4 88 209 60 159
Osuudet yhteisyrityksissä 7 6 024 7 069
Laskennalliset verosaamiset 8 14 527 13 692
Lainasaamiset 11 8 918 10 153
Myyntisaamiset ja muut saamiset 11 8 111 909
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 395 595 1 031 969
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 12 14 769 9 073
Myyntisaamiset ja muut saamiset 11 181 412 146 609
Tuloverosaamiset 6 238 3 573
Johdannaisinstrumentit 10 1 894 788
Rahavarat 13 6 391 2 594
Lyhytaikaiset varat yhteensä 210 704 162 636
VARAT YHTEENSÄ 1 606 299 1 194 605

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 24 835 24 835
Muut rahastot 327 863 327 179
Suojausrahasto -5 762 -6 296
Muuntoerot -67 399 -53 775
Kertyneet voittovarat 317 432 265 442
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 596 969 557 384
Oma pääoma yhteensä 14 596 969 557 384
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 15 598 603 296 756
Johdannaisinstrumentit 10 7 202 7 817
Laskennalliset verovelat 8 99 919 79 821
Eläkevelat 16 1 868 1 916
Muut pitkäaikaiset velat 17 1 632 1 946
Pitkäaikaiset velat yhteensä 709 224 388 256
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 15 111 327 88 174
Johdannaisinstrumentit 10 407 680
Osto- ja muut velat 18 179 979 158 372
Tuloverovelat 7 476 1 051
Varaukset 917 687
Lyhytaikaiset velat yhteensä 300 106 248 964
Velat yhteensä 1 009 330 637 220
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 606 299 1 194 605

 

Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019

LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-JOULUKUULTA 2018

Adapteon jakautumisesite julkaistu

Adapteon jakautumisesite julkaistiin 4.6.2019.

Kalenteri

  • 25.07.2019 - 14.08.2019Hiljainen jakso
  • 15.08.2019Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019
  • 10.10.2019 - 30.10.2019Hiljainen jakso

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden, laitteiden ja siirtokelposten tilojen vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 14 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).