Kustannustehokas jakaminen

Monet yhdistävät jakamistalouden esimerkiksi Airbnb:n ja Uberin menestykseen. Nämä yritykset edustavat uudenlaista ajattelua, jonka avulla vähennetään etäisyyttä tarjoajien ja asiakkaiden sekä myyjien ja ostajien välillä.

Cramon vuokraustoiminta on oikeastaan perustunut jakamistalouden ajatukseen jo yli 60 vuotta. Olemmekin erittäin tyytyväisiä siihen, että yhä useammat ymmärtävät nykyään jakamisen hyödyt uuden ostamisen sijaan.

Meille tämä paradigman muutos on vasta alkanut.

Miksi nyt?
Vuokrauspalveluiden kasvavaa kysyntää tukee useampikin suuntaus, kuten demografiset muutokset, kaupungistuminen, resurssien väheneminen, kestävä kehitys, digitalisaatio ja jakamistalous. Nyt ne kaikki kohtaavat.

Teollisuuden näkökulmasta jakamistalous on kaikessa yksinkertaisuudessaan mullistava ilmiö. Kun yritykset ryhtyvät jakamaan fyysisiä resursseja, ne kannustavat toisiaan muuttamaan liiketoimintamallejaan jakamistalouden periaatteiden mukaiseksi.

Rakentamisen vilkastumisen lisäksi kone- ja laitevuokrauksen kasvua tukevat jakamisen hyödyt, teknologiset edistysaskeleet, jotka tekevät omistamisesta kalliimpaa sekä kokonaisratkaisujen ja palvelukonseptien tarve.

Mitkä ovat hyödyt?
Ensimmäisenä olennaisin – tehokkaalla jakamisella on positiivisia ympäristövaikutuksia tuotteiden koko elinkaaren ajan luonnonvarojen hankinnasta valmistukseen, kuljetuksiin, käyttöön ja lopuksi jätteiden hallintaan asti. Täydellisesti hyödynnetty – eli jatkuvassa käytössä oleva – tuote on joka suhteessa kestävämpi kuin sellainen, joka on pitkiä aikoja käyttämättä.

Rakennusyhtiöt ovat entistä tietoisempia jätteiden keruun, lajittelun ja kierrätyksen ympäristö- ja taloushyödyistä, vaikka monissa yhtiöissä tällainen toiminta ei ole vielä päässyt kunnolla vauhtiin. Tärkeintä on jätteen kokonaismäärän pienentäminen sekä sekajätteen vähentäminen ja hallinta. Lisäksi jopa 20 prosenttia rakennustyömaiden jätteestä saattaa olla peräisin ”väliaikaisista rakennelmista”, jotka voitaisiin ainakin osittain korvata vuokrattavilla ratkaisuilla. Vuokrauskumppanit voivat auttaa rakennusyhtiöitä vähentämään ja kierrättämään jätettä ja huolehtimaan käyttöikänsä päähän tulleista laitteista sekä omalla toiminnallaan edistää entistä kestävämpien ja kierrätettävien laitteiden tuotantoa.

Mitä saat, kun vuokraat Cramolta?

Painopiste
Olemme koneiden, vuokralaitteiden ja siirtokelpoisten tilojen asiantuntija ja tarjoamme sinulle parhaat mahdolliset palveluratkaisut. Näin voit itse keskittyä ydinliiketoimintaasi ja -tehtäviisi.

Kustannustehokkuus ja läpinäkyvyys
Jaat kustannukset muiden kanssa ja saat käyttöösi parhaan ja uudenaikaisimman laitteiston ilman, että sinun tarvitsee sijoittaa kiinteään pääomaan. Saat myös selkeän kokonaiskuvan kustannuksista ja sinun on helppo kohdentaa eri asiakkaiden ja projektien kulut.

Vapaus
Projektien edetessä tarpeet usein muuttuvat. Kun vuokraat koneet ja kaluston meiltä, palvelemme ja autamme sinua nopeasti ja sinun on helppo vaihtaa vuokraamaasi kalustoa tarpeesi mukaan.

Tarjonta
Meillä on 14 maassa yli 300 toimipistettä ja yli 230 000 nimikkeen kalusto. Näin pystymme tuomaan ratkaisut ulottuvillesi, olivatpa paikalliset tarpeesi millaisia tahansa.

Uutiset