Liputukset

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusmuutoksista sekä listayhtiölle että Finanssivalvonnalle. Listayhtiöllä on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalaki määrittää, että omistuksessa tapahtuvista muutoksista on ilmoitettava, kun omistus saavuttaa, ylittää tai alittaa 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) tai 90 prosenttia yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitukset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@cramo.com.

Cramo on vastaanottanut seuraavat muutokset omistuksessa:

 

2020

Cramo Oyj sai 6.2.2020 seuraavan arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Peter Bernard Marcel Boelsilta (Maaseik, Belgia), jonka mukaan Boels Topholding B.V.:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 6.2.2020 ylittänyt yhdeksänkymmenen (90) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 41.574.765 kpl, vastaten 93,03 % osakkeista ja äänistä. Lue koko tiedote tästä.

Cramo Oyj sai 6.2.2020 seuraavan arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen EQT Fund Management S.à r.l:lta (Luxemburg, Luxemburgin suurherttuakunta), joka toimii omissa nimissään sekä EQT Public Value Fundin hallinnointiyhtiönä sekä sen puolesta, jonka mukaan EQT Public Value Investments S.à r.l.:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 6.2.2020 alittanut kymmenen (10) ja viiden (5) prosentin liputusrajat. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 0 kpl, vastaten 0,00 % osakkeista ja äänistä. Lue koko tiedote tästä.

2019

Cramo Oyj sai 30.12.2019 seuraavan arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of Norway),  jonka mukaan Norges Bankin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 27.12.2019 alittanut viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 2.085.232 kpl, vastaten 4,67 % osakkeista ja äänistä ja 7.400 osaketta, 0,02% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu osuus 4,69% osakkeista ja äänistä. Lue koko tiedote tästä.

Cramo Oyj sai 18.12.2019 seuraavan arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of Norway),  jonka mukaan Norges Bankin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 17.12.2019 ylittänyt viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 2.501.015 kpl, vastaten 5,60 % osakkeista ja äänistä ja 7.400 osaketta, 0,02% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu osuus 5,62% osakkeista ja äänistä. Lue koko tiedote tästä.

Cramo Oyj sai 17.12.2019 seuraavan arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of Norway),  jonka mukaan Norges Bankin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 16.12.2019 alittanut viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 2.101.542 kpl, vastaten 4,70 % osakkeista ja äänistä ja 7.400 osaketta, 0,02% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu osuus 4,72% osakkeista ja äänistä. Lue koko tiedote tästä.

Cramo Oyj sai 29.11.2019 seuraavan arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of Norway),  jonka mukaan Norges Bankin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 28.11.2019 ylittänyt viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 2.242.493 kpl, vastaten 5,01 % osakkeista ja äänistä ja 7.400 osaketta, 0,02% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu osuus 5,03% osakkeista ja äänistä. Lue koko tiedote tästä.

Cramo Oyj sai 28.11.2019 seuraavan arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of Norway),  jonka mukaan Norges Bankin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 27.11.2019 alittanut viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 2.229.834 kpl, vastaten 4,99 % osakkeista ja äänistä ja 7.400 osaketta, 0,02% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu osuus 5,01% osakkeista ja äänistä. Lue koko tiedote tästä.

Cramo Oyj sai 27.11.2019 seuraavan arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of Norway),  jonka mukaan Norges Bankin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 26.11.2019 ylittänyt viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 2.407.875 kpl, vastaten 5,38 % osakkeista ja äänistä ja 7.400 osaketta, 0,02% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu osuus 5,40 % osakkeista ja äänistä. Lue koko tiedote tästä.

Cramo Oyj sai 26.11.2019 seuraavan arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of Norway),  jonka mukaan Norges Bankin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 25.11.2019 alittanut viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 2.233.343 kpl, vastaten 4,997 % osakkeista ja äänistä ja 7.400 osaketta, 0,02% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu osuus 5,01% osakkeista ja äänistä. Lue koko tiedote tästä.

Cramo Oyj sai 20.11.2019 seuraavan arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of Norway),  jonka mukaan Norges Bankin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 19.11.2019 ylittänyt viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 2.338.818 kpl, vastaten 5,23 % osakkeista ja äänistä ja 7.400 osaketta, 0,02% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu osuus 5,25 % osakkeista ja äänistä. Lue koko tiedote tästä.

Cramo Oyj sai 18.11.2019 seuraavan arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of Norway),  jonka mukaan Norges Bankin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 13.11.2019 alittanut viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 2.214.474 kpl, vastaten 4,95 % osakkeista ja äänistä ja 7.400 osaketta, 0,02% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu osuus 4,97 % osakkeista ja äänistä. Lue koko tiedote tästä.

Cramo Oyj sai 14.11.2019 seuraavan arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Norges Bankilta (The Central Bank of Norway),  jonka mukaan Norges Bankin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 13.11.2019 ylittänyt viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 2.265.334 kpl, vastaten 5,07 % osakkeista ja äänistä ja 7.400 osaketta, 0,02% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu osuus 5,09 % osakkeista ja äänistä. Lue koko tiedote tästä.

2018

Cramo Oyj sai 21.12.2018  arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:n rahastot, OP-Suomi Pienyhtiöt-sijoitusrahasto ja OP-Suomi -sijoitusrahasto:lta, jonka mukaan näiden tahojen omistamien osakkeiden yhteinen osuus Cramo Oyj:n kaikista osakkeista on 20.12.2018 laskenut alle 5 prosentin. Ilmoituksen päivämääränä yhtiöt omistavat yhteensä Cramo Oyj:n osakkeita  2 .038.182 kpl, vastaten 4,56 % osakkeista ja äänistä. Lue koko tiedote tästä.

Cramo Oyj sai 20.9.2018 seuraavan arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen EQT Fund Management S.à r.l:lta (Luxemburg, Luxemburgin suurherttuakunta), joka toimii omissa nimissään sekä EQT Public Value Fundin hallinnointiyhtiönä sekä sen puolesta, jonka mukaan EQT Public Value Investments S.à r.l.:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 19.9.2018 ylittänyt kymmenen (10) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 4.478.275 kpl, vastaten 10,02 % osakkeista ja äänistä. Lue koko tiedote tästä.

Cramo Oyj sai 3.9.2018 arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen EQT Fund Management S.à r.l:lta (Luxemburg, Luxemburgin suurherttuakunta), joka toimii omissa nimissään sekä EQT Public Value Fundin hallinnointiyhtiönä, jonka mukaan EQT Public Value Investments S.à r.l.:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 3.9.2018 ylittänyt viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 4.447.210 kpl, vastaten 9,95 % osakkeista ja äänistä. Lue koko tiedote tästä.

Cramo Oyj sai 3.9.2018 arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Zeres Capital Partners AB:lta, jonka mukaan Zeres Public Market Fundin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 3.9.2018 alittanut viisi (5) prosenttia. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 0 kpl, vastaten 0,00 % osakkeista ja äänistä. Lue koko tiedote tästä.

Cramo Oyj sai 27.4.2018 arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Zeres Capital Partners AB:lta, jonka mukaan Zeres Public Market Fundin osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 26.4.2018 alittanut kymmenen (10) prosenttia. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 4.393.754 kpl, vastaten 9,83 % osakkeista ja äänistä. Määräysvallassa olevien yritysten ketju: Zeres Capital Partners AB, Zeres Capital AB ja Zeres Public Market Fund. Lue koko tiedote tästä.

Cramo Oyj sai 28.3.2018 arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä, jonka mukaan yhtiöiden OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto, OP-Suomi -sijoitusrahasto ja OP-Pohjoismaat Plus -erikoissijoitusrahasto osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 27.3.2018 yhdessä ylittänyt viiden (5) prosentin rajan. Ilmoituksen päivämääränä yhtiöt omistavat Cramo Oyj:n osakkeita 2.295.108 kpl, vastaten 5,14 % osakkeista ja äänistä. Lue koko tiedote tästä.

Cramo Oyj sai 20.3.2018 arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Massachusetts Mutual Life Insurance Company:lta (Springfield, Massachusetts, Yhdysvallat), jonka mukaan yhtiön ja sen joidenkin tytäryhtiöiden osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 19.3.2018 alittanut viisi (5) prosenttia. Ilmoituksen päivämääränä Massachusetts Mutual Life Insurance Company omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 2.227.142 kpl, vastaten 4,98 % osakkeista ja äänistä. Määräysvallassa olevien yritysten ketju: Massachusetts Mutual Life Insurance Company, MassMutual Holding LLC, OppenheimerFunds, Inc., OFI Global Institutional, Inc., Barings LLC, Barings Guernsey Limited, Barings Europe Limited and Baring Asset Management Limited. Lue koko tiedote tästä.

Cramo Oyj sai 20.2.2018 arvopaperimarkkinalain (”AML”) 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Massachusetts Mutual Life Insurance Company:lta (Springfield, Massachusetts, Yhdysvallat), jonka mukaan OppenheimerFunds, Inc.:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 15.2.2018 alittanut viisi (5) prosenttia. Ilmoituksen päivämääränä Massachusetts Mutual Life Insurance Company omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 2.637.681 kpl, vastaten 5,90 % osakkeista ja äänistä. Määräysvallassa olevien yritysten ketju: Massachusetts Mutual Life Insurance Company, MassMutual Holding Company, MM Asset Management Holding LLC, OppenheimerFunds, Inc., OFI Global Institutional, Inc., Barings LLC, Barings Guernsey Limited, Barings Europe Limited and Baring Asset Management Limited. Lue koko tiedote tästä.

2017

Cramo Oyj sai 16.11.2017 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Massachusetts Mutual Life Insurance Company:lta, jonka mukaan OppenheimerFunds, Inc.:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 15.11.2017 ylittänyt viisi (5) prosenttia. Ilmoituksen päivämääränä Massachusetts Mutual Life Insurance Company omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 2.847.171 kpl, vastaten 6,37 % osakkeista ja äänistä. Määräysvallassa olevien yritysten ketju: Massachusetts Mutual Life Insurance Company, MassMutual Holding LLC, MM Asset Management Holding LLC, Barings LLC, MassMutual Baring Holding LLC, MassMutual Holdings (Bermuda) Limited, Baring Asset Management Limited, Oppenheimer Acquisition Corp., OppenheimerFunds, Inc. ja OFI Global Institutional, Inc. Lue koko tiedote tästä.

Cramo Oyj sai 19.5.2017 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, että yhtiöiden Massachusetts Mutual Life Insurance Company, MassMutual Holding LLC ja MM Asset Management Holding LLC osuus Cramo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 18.5.2017 ylittänyt viisi (5) prosenttia. Ilmoituksen päivämääränä edellä mainitut yhtiöt omistavat Cramo Oyj:n osakkeita 2.312.666 kpl, vastaten 5,17 % osakkeista ja äänistä. Määräysvallassa olevien yritysten ketju: Massachusetts Mutual Life Insurance Company, MassMutual Holdings LLC, MM Asset Management LLC, Barings LLC, MassMutual Baring Holding LLC, MassMutual Holdings (Bermuda) Limited, Baring Asset Management Limited, Baring Fund Managers Limited, Oppenheimer Acquisition, OppenheimerFunds, Inc., OFI Global Institutional, Inc. and OFI Global Trust Company. Lue koko tiedote tästä.

2016

Cramo Oyj sai 5.10.2016 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, että yhtiöiden Massachusetts Mutual Life Insurance Company, MassMutual Holding LLC ja MM Asset Management Holding LLC osuus Cramo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 3.10.2016 alittanut viisi (5) prosenttia. Ilmoituksen päivämääränä edellä mainitut yhtiöt omistavat Cramo Oyj:n osakkeita 2.185.577 kpl, vastaten 4,89 % osakkeista ja äänistä. Määräysvallassa olevien yritysten ketju: Massachusetts Mutual Life Insurance Company, MassMutual Holdings LLC, MM Asset Management LLC, Oppenheimer Acquisition, Oppenheimer Funds, Inc., OFI Global Institutional, Inc. ja OFI Global Trust Company. Lue koko tiedote tästä.

2015

Cramo Oyj sai 28.8.2015 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, että yhtiöiden Massachusetts Mutual Life Insurance Company, MassMutual Holding LLC ja MM Asset Management Holding LLC osuus Cramo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 25.8.2015 ylittänyt viisi (5) prosenttia. Ilmoituksen päivämääränä edellä mainitut yhtiöt omistavat Cramo Oyj:n osakkeita 2.261.163 kpl, vastaten 5,081 % osakkeista ja äänistä. Määräysvallassa olevien yritysten ketju: Massachusetts Mutual Life Insurance Company, MassMutual Holdings LLC, MM Asset Management LLC, MassMutual Baring Holding LLC, MassMutual Holdings (Bermuda) Limited, Baring Asset Management Limited, Baring Fund Managers Limited, Oppenheimer Acquisition ja Oppenheimer Funds, Inc. Lue koko tiedote tästä.

Cramo Oyj sai 30.3.2015 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Zeres Capital AB:lta, jonka mukaan Zeres Capital AB:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt viiden (5) ja kymmenen (10) prosentin liputusrajat. Ilmoituksen päivämääränä Zeres Capital AB omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 4.696.730 kpl, vastaten 10,63 % osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen mukaan Zeres Capital AB:lla on valtakirja, jonka voimassaolo päättyy 31.3.2015 Cramo Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirjan voimassaolon päättymisen jälkeen Zeres Capital AB:n äänioikeuksien lukumäärä on 4.696.730. Lue koko tiedote tästä.

Cramo Oyj on vastaanottanut 30.3.2015 seuraavan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Hartwall Capital Oy Ab:lta, jonka mukaan Hartwall Capital Oy Ab:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on alittanut viiden (5) ja kymmenen (10) prosentin liputusrajat. Ilmoituksen päivämääränä Hartwall Capital Oy Ab omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 0 kpl, vastaten 0 % osakkeista ja äänistä. Lue koko tiedote tästä.

Cramo Oyj sai 27.3.2015 seuraavan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Zeres Capital AB:lta, jonka mukaan Zeres Capital AB on osallisena järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa siihen, että Zeres Capital AB:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä ylittää viiden (5) ja kymmenen (10) prosentin liputusrajat. Ilmoituksen päivämääränä Zeres Capital AB omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 5.028 kpl, vastaten 0.01 % osakkeista ja äänistä. Järjestelyn toteutumisen seurauksena Zeres Capital AB:n Cramo Oyj:n osakkeiden omistus lisääntyy 4.691.702 kpl:lla, vastaten 10,62 % osakkeista ja äänistä. Järjestelyn toteutumisen jälkeen Zeres Capital AB omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 4.696.730 kpl, vastaten 10,63 % osakkeista ja äänistä. Osakkeiden osto on ehdollinen sille, (i) että osakkeiden myyjä antaa Zeres Capital AB:lle valtakirjan, jonka nojalla Zeres Capital AB voi käyttää osakkeisiin kuuluvia äänioikeuksia Cramo Oyj:n 31.3.2015 koolle kutsutussa varsinaisessa yhtiökokouksessa ja (ii) että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta julkisesti muuttaa hallituksen valintaa koskevaa ehdotustaan varsinaiselle yhtiökokoukselle siten, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottamista henkilöistä kaksi korvataan kahdella uudella Zeres Capital AB:lle hyväksyttävissä olevalla henkilöllä. Järjestelyn voimassaoloaika ja suunniteltu toteutumisajankohta on 30.3.2015. Lue koko tiedote tästä.

Cramo Oyj sai 27.3.2015  arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Hartwall Capital Oy Ab:lta, jonka mukaan Hartwall Capital Oy Ab on osallisena järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa siihen, että Hartwall Capital Oy Ab:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä alittaa viiden (5) ja kymmenen (10) prosentin liputusrajat. Ilmoituksen päivämääränä Hartwall Capital Oy Ab omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 4.491.702 kpl, vastaten 10,17 % osakkeista ja äänistä. Järjestelyn toteutumisen seurauksena Hartwall Capital Oy Ab:n Cramo Oyj:n osakkeiden omistus vähenee 4.491.702 kpl, vastaten 10,17 % osakkeista ja äänistä. Järjestelyn toteutumisen jälkeen Hartwall Capital Oy Ab omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 0 kpl, vastaten 0 % osakkeista ja äänistä. Osakkeiden myynti on ehdollinen sille, (i) että Hartwall Capital Oy Ab antaa osakkeiden ostajan edustajalle valtakirjan, jonka nojalla osakkeiden ostaja voi käyttää osakkeisiin kuuluvia äänioikeuksia Cramo Oyj:n 31.3.2015 koolle kutsutussa varsinaisessa yhtiökokouksessa ja (ii) että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta julkisesti muuttaa hallituksen valintaa koskevaa ehdotustaan varsinaiselle yhtiökokoukselle siten, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottamista henkilöistä kaksi korvataan kahdella uudella ostajalle hyväksyttävissä olevalla henkilöllä. Järjestelyn voimassaoloaika ja suunniteltu toteutumisajankohta on 30.3.2015. Lue koko tiedote tästä.

Cramo Oyj sai 27.2.2015 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Oy:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli 26.2.2015 alittanut 5 prosenttia. Nordea Funds Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus oli ilmoitushetkellä 2.202.437 osaketta eli 4,998 prosenttia Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. Lue koko tiedote tästä.

2014

Cramo Oyj sai 11.8.2014 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Oy:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli 8.8.2014 ylittänyt 5 prosenttia. Nordea Funds Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus oli ilmoitushetkellä 2.237.468 osaketta eli 5,096 prosenttia Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

2013

Cramo Oyj sai 1.11.2013 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Rakennusmestarien säätiön osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli 14.10.2013 alittanut 5 prosenttia. Rakennusmestarien säätiön yhteenlaskettu omistusosuus oli ilmoitushetkellä 2.129.422 osaketta eli 4,97 prosenttia Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 26.9.2013 Hartwall Capital Oy Ab:ltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Cramo Oyj:n osakkeita koskevan äänioikeuden käyttämistä koskevan 25.3.2010 päivätyn äänestyssopimuksen päättymisestä 26.9.2013, jonka perusteella Hartwall Capitalilla on oikeus käyttää seuraavien osapuolten osakkeiden äänivaltaa: K. Hartwall Invest Oy, Kusinkapital Ab, Pinewood Invest OÜ, Pallas Capital Oy, Christel Hartwall, Gulle Therman, Victor Harwall, Josefina Tallqvist, Peter Therman ja Mats Therman. Hartwall Capital Oy Ab:n suorassa omistuksessa olevien osakkeiden lukumäärä oli ilmoitushetkellä 4.491.702 vastaten 10.55 prosenttia Cramo Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 26.9.2013 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Harwall Capital Oy Ab:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli 26.9.2013 alittanut 15 prosenttia. Hartwall Capital Oy Ab:n yhteenlaskettu omistusosuus oli ilmoitushetkellä 4.491.702 osaketta eli 10,55 prosenttia Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 8.5.2013 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan K. Hartwall Invest Oy Ab:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli 7.5.2013 alittanut yhden kahdeskymmenesosan (1/20). K. Hartwall Invest Oy Ab:n yhteenlaskettu omistusosuus oli ilmoitushetkellä 2.000.000 osaketta eli 4,70 prosenttia Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

2012

Vuonna 2012 ei tapahtunut liputuskynnyksen ylittäviä muutoksia omistajakunnassa.

2011

Cramo Oyj sai 27.4.2011 arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan seuraavien yhtiöiden ja yksityishenkilöiden yhteenlaskettu osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli 26.4.2011 alittanut yhden neljäsosan (1/4): Hartwall Capital Oy (6.491.702 osaketta eli 15,67% osakkeista ja äänimäärästä), K.Hartwall Invest Oy (2.732.000 osaketta eli 6,59% osakkeista ja äänimäärästä) sekä Kusinkapital Ab, Gustav Tallqvist, Pinewood Invest OÜ, Christel Hartwall, Pallas Capital Oy, Fyrklöver-Invest Oy Ab, Antonia Hartwall, Emma Hartwall, Axel Hartwall, Gulle Therman, Josefina Tallqvist, Victor Hartwall, Peter Therman ja Mats Therman. Kaikkien tässä mainittujen tahojen yhteenlaskettu omistusosuus oli ilmoitushetkellä 10.001.681 osaketta eli 24,14 prosenttia Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Cramo Oyj vastaanotti 26.4.2011 sekä Pohjola Pankki Oyj:ltä että Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB:lta (julk) arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan merkintäetuoikeusannissa Pohjola Pankki Oyj:lle tai Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB:lle (julk) ei tullut merkittäväksi osakkeita 25.3.2011 julkistetuissa liputusilmoituksessa kuvatun merkintätakaussopimuksen perusteella. Myöskään 25.3.2011 julkistettu liputusilmoituksessa ilmoitettu mahdollinen omistus ei näin ollen toteutunut.

Cramo Oyj:n osakeantiin liittyvän, 24.3.2011 allekirjoitetun merkintätakaussopimuksen sekä saamiensa liputusilmoitusten perusteella Cramo ilmoitti 25.3.2011 saaneensa ilmoitukset omistusosuuksien muuttumisesta Pohjola Pankki Oyj:ltä ja Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB:n (julk) liiketoimintayksiköltä. Mikäli Pohjola Pankki Oyj:n osakeantiin liittyvä merkintätakaus toteutuu täysimääräisenä, Pohjola Pankki Oyj:n merkittäväksi tulevien Cramon osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä tulee olemaan yhteensä enintään 3.007.936 kappaletta, mikä vastaa 7,26 % Cramon osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen edellyttäen, että kaikki osakeannissa tarjottavat osakkeet merkitään kokonaisuudessaan. Mikäli Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB:n (julk) liiketoimintayksikön osakeantiin liittyvä merkin-tätakaus toteutuu täysimääräisenä, Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB:n (julk) liiketoimintayksikön merkittäväksi tulevien Cramon osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä tulee olemaan yhteensä enintään 3.027.736 kappaletta, mikä vastaa 7,31 % Cramon osakkeista ja äänistä osakeannin jälkeen edellyttäen, että kaikki osakeannissa tarjottavat osakkeet merkitään kokonaisuu-dessaan.

2010

Cramo Oyj sai 27.5.2010 ilmoituksen Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomelta, että yhtiön osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 26.5.2010 alittanut yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 1.510.176 osaketta, 4,93% osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 20.5.2010 ilmoituksen Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomelta, että yhtiön osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 19.5.2010 ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 1.552.069 osaketta, 5,06% osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj vastaanotti 26.3.2010 ilmoituksen, jossa ilmoitettiin Hartwall Capital Oy Ab:n saamasta oikeudesta käyttää seuraavien osapuolten osakkeiden äänivaltaa: K. Hartwall Invest Oy, Kusinkapital Ab, Pinewood Invest OÜ, Pallas Capital Oy, Fyrklöver-Invest Oy Ab, Gustav Tallqvist, Christel Hartwall ja Gulle Therman. Hartwall Capital Oy Ab:n suorassa omistuksessa olevien osakkeiden lukumäärä on 4.794.687 vastaten 15,6 prosenttia Cramo Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä. Muiden ilmoittajien omistuksessa olevien osakkeiden lukumäärä on 2.962.985 vastaten 9,7 prosenttia Cramo Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä. Näiden tahojen yhteenlaskettu omistusosuus Cramo Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on 7.775.672 osaketta ja 25,3 prosenttia.

2009

Cramo Oyj sai 27.10.2009 ilmoituksen Hartwall Capital Oy Ab:ltä, että yhtiöiden Hartwall Capital Oy, K. Hartwall Invest Oy Ab, Kusinkapital Ab, Pinewood Invest OÜ, Pallas Capital Oy, Fyrklöver-Invest Oy sekä yksityishenkilöiden Gustav Tallqvist, Christel Hartwall, Antonia Hartwall, Emma Hartwall, Axel Hartwall ja Gulle Therman yhteenlaskettu osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti 26.10.2009 yhden neljäsosan (1/4). Näiden tahojen yhteenlaskettu osuus oli tuolloin 7.665.172 osaketta eli 25 prosenttia Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 29.7.2009 ilmoituksen USB AG:ltä, että yhtiön osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 28.7.2009 alittanut viiden prosentin rajan. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 1.240.506 osaketta, 4,05% osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 27.7.2009 ilmoituksen UBS AG:lta, jonka mukaan yhtiön osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on kasvanut 24.7.2009. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 1.391.679 osaketta, 4,54 % osake- ja äänimäärästä. UBS AG ilmoitti myös järjestelystä, jossa sillä on oikeus lunastaa takaisin 182.835 osaketta, mikä on 0,60% Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. Mikäli tämä järjestely toteutuu, USB AG:n omistusosuus on 1.574.514 osaketta ja 5,14% Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 24.7.2009 ilmoituksen USB AG:ltä, että yhtiön osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 23.7.2009 alittanut viiden prosentin rajan. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 1.216.087 osaketta, 3,97% osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 15.6.2009 ilmoituksen UBS AG:lta, jonka mukaan yhtiön osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 12.6.2009 alittanut viisi prosenttia. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 1.524.824 osaketta, 4,97 % osake- ja äänimäärästä. UBS AG ilmoitti myös järjestelystä, jossa sillä on oikeus lunastaa takaisin 173.394 osaketta, mikä on 0,57 % Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. Mikäli tämä järjestely toteutuu, USB AG:n omistusosuus on 1.698.218 osaketta ja 5,54% Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 26.5.2009 ilmoituksen Hartwall Capital Oy Ab:ltä, että yhtiöiden Hartwall Capital Oy Ab, K.Hartwall Invest Oy Ab, Kusinkapital Ab, Pinewood Invest OÜ, Pallas Capital Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy sekä yksityishenkilöiden Gustav Tallqvist, Christel Hartwall, Antonia Hartwall, Emma Hartwall, Axel Hartwall ja Gulle Therman osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 25.5.2009 ylittänyt yhden viidesosan (1/5). Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 6.477.779 osaketta, 21,13% osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 26.5.2009 ilmoituksen Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomelta, että yhtiön osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 25.5.2009 alittanut yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 1.510.176 osaketta, 4,93% osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 6.4.2009 ilmoituksen USB AG:ltä, että yhtiön osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 3.4.2009 ylittänyt viiden prosentin rajan. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 1.848.175 osaketta, 6,03% osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 3.4.2009 ilmoituksen Hartwall Capital Oy Ab:ltä, että yhtiöiden K.Hartwall Invest Oy Ab, Hartwall Capital Oy Ab, Kusinkapital Ab, Pinewood Invest OÜ, Pallas Capital Oy Ab sekä yksityishenkilöiden Gustav Tallqvist, Christel Hartwall, Antonia Hartwall, Emma Hartwall ja Axel Hartwall osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 2.4.2009 ylittänyt kolme kahdeskymmenesosaa (3/20). Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 4.689.594 osaketta, 15,30% osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 30.3.2009 ilmoituksen USB AG:ltä, että yhtiön osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 27.3.2009 alittanut viiden prosentin rajan. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 313.915 osaketta, 1,02% osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 17.3.2009 ilmoituksen Highfields Capital Management LP:ltä, että yhtiöiden Highfields Capital I LP, Highfields Capital II LP ja Highfields Capital III L.P. osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 13.3.2009 alittanut yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 1.154.036 osaketta, 3,76% osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 16.3.2009 ilmoituksen Hartwall Capital Oy Ab:ltä, että yhtiöiden K.Hartwall Invest Oy Ab, Hartwall Capital Oy Ab, Pinewood Invest OÜ, Pallas Capital Oy Ab sekä yksityishenkilöiden Christel Hartwall, Antonia Hartwall, Emma Hartwall ja Axel Hartwall osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 13.3.2009 ylittänyt yhden kymmenesosan (1/10). Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 4.264.292 osaketta, 13,91% osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 3.3.2009 ilmoituksen Hartwall Capital Oy Ab:ltä, että yhtiöiden K.Hartwall Invest Oy Ab, Hartwall Capital Oy Ab, Pallas Capital Oy Ab sekä yksityishenkilöiden Antonia Hartwall, Emma Hartwall ja Axel Hartwall osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 2.3.2009 ylittänyt yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 1.916.292 osaketta, 6,25% osake- ja äänimäärästä.

2008

Cramo Oyj sai 4.6.2008 ilmoituksen UBS AG:ltä, että yhtiöiden UBS AG London Branch ja UBS AG (Switzerland) osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 3.6.2008 ylittänyt viiden prosentin rajan. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 1.540.622 osaketta, 5,02 % osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 3.6.2008 ilmoituksen UBS AG:ltä, että yhtiön UBS AG London Branch osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 2.6.2008 alittanut viiden prosentin rajan. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 1.532.885 osaketta, 4,99 % osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 26.5.2008 ilmoituksen UBS AG:ltä, että yhtiöiden UBS AG (Switzerland), UBS AG London Branch ja UBS O’Connor LLC osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 23.5.2008 ylittänyt viiden prosentin rajan. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 1.551.620 osaketta, 5,06 % osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 15.5.2008 ilmoituksen UBS AG:ltä, että yhtiöiden UBS AG (Switzerland), UBS AG London Branch ja UBS O’Connor LLC osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 14.5.2008 alittanut viiden prosentin rajan. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 1.453.431 osaketta, 4,74 % osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 7.5.2008 ilmoituksen Morgan Stanleyltä, että yhtiöiden Morgan Stanley & Co International plc ja Morgan Stanley & Co. Incorporated osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 6.5.2008 alittanut viiden prosentin rajan. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 1.172.239 osaketta, 3,82% osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 6.5.2008 ilmoituksen Morgan Stanleyltä, että yhtiöiden Morgan Stanley & Co International plc ja Morgan Stanley & Co. Incorporated osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 2.5.2008 ylittänyt viiden prosentin rajan. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 2.542.769 osaketta, 8,29 % osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 5.5.2008 ilmoituksen UBS AG:ltä, että yhtiöiden UBS AG (Switzerland), UBS AG London Branch ja UBS O’Connor LLC osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 2.5.2008 ylittänyt viiden prosentin rajan. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 1.968.793 osaketta, 6,42 % osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 30.4.2008 ilmoituksen Morgan Stanleyltä, että yhtiöiden Morgan Stanley & Co International plc ja Morgan Stanley & Co. Incorporated osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 29.4.2008 alittanut viiden prosentin rajan. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 1.194.008 osaketta, 3,89 % osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 28.4.2008 ilmoituksen Morgan Stanleyltä, että yhtiöiden Morgan Stanley & Co International plc, Morgan Stanley & Co. Incorporated ja MSDW Equity Financing Services osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 25.4.2008 ylittänyt viiden prosentin rajan. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 2.629.852 osaketta, 8,57 % osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 25.4.2008 ilmoituksen UBS AG:ltä, että sen yhtiöiden UBS AG (Switzerland) ja UBS AG London Branch osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 24.4.2008 alittanut viiden prosentin rajan. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 100.299 osaketta, 0,33 % osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 29.1.2008 ilmoituksen UBS AG:ltä, että sen yhtiöiden UBS AG (Switzerland) ja UBS AG London Branch osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 28.1.2008 ylittänyt viiden prosentin rajan. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 1.677.610 osaketta, 5,47 % osake- ja äänimäärästä.

2007

Cramo Oyj sai 15.11.2007 ilmoituksen Fidelity International Limitediltä, että Fidelity International Limitedin ja sen suoraan tai epäsuorasti omistamien tytäryhtiöiden osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 14.11.2007 laskennut alle viiden prosentin rajan. Osakelajikohtaisesti tarkka souus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 1.520.760 osaketta, 4,96 % osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 20.8.2007 ilmoituksen Fidelity International Limitediltä, että Fidelity International Limitedin ja sen suoraan tai epäsuorasti omistamien tytäryhtiöiden osakeomistus Cramo Oyj:ssä on 16.8.2007 ylittänyt viiden prosentin rajan. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Cramo Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta: yhteensä 1.587.777 osaketta, 5,18 % osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 11.7.2007 ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäisen Henkivakuutusosakeyhtiö Suomen omistusosuus Cramo Oyj:n osakkeista ja osakepääomasta on alittanut yhden kymmenesosan (1/10) ja on tämän jälkeen yhteensä 3.027.658 osaketta eli 9,87 % osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 17.4.2007 ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäisen Henkivakuutusosakeyhtiö Suomen omistusosuus Cramo Oyj:n osakkeista ja osakepääomasta on alittanut kolmen kahdeskymmenesosan (2/20) ja on tämän jälkeen yhteensä 4.590.440 osaketta eli 14,98 % osake- ja äänimäärästä.

 

2006

Osuuspankkikeskus Osk ilmoitti 12.12.2006, että OPK:n tytäryritysten ja tytäryritysten hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistus on laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan (5 %) ja osuus yhtiön äänimäärästä ja osakepääomasta on yhteensä 960.553 osaketta eli 3,17 % osake- ja äänimäärästä.

Osuuspankkikeskus Osk imoitti 7.12.2006, että OPK:n tytäryritysten ja tytäryritysten hallinnoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu omistus on noussut yli yhden kahdeskymmenesosan (5 %) Cramo Oyj:n osakkeista ja osakepääomasta ja on tämän jälkeen yhteensä 1.530.553 osaketta eli 5,06 % osake- ja äänimäärästä.

Cramo Oyj sai 29.11. ilmoituksen, jonka mukaan Pon Holdings B.V.:n omistusosuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on alittanut yhden kahdeskymmenesosan (1/20) ja laskenut 28.4 prosentista 0,00 prosenttiin.

ABN AMRO Bank N.V. ilmoitti omistusosuutensa vähentyneen 15.3.2006 alle kahdeskymmenesosaan (1/20) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta (3,3 %). Highfields Capital Management LP ilmoitti hallinnoimiensa rahastojen Highfields Capital I LP:n, Highfields Capital II LP:n ja Highfields Capital Ltd.:n omistusosuuden saavuttaneen 15.3.2006 kahdeskymmenesosan (1/20) Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n osakepääomasta (8,4 %).

Rakennusmestarien Säätiö ilmoitti omistusosuutensa vähentyneen alle kymmenesosaan (1/10) Rakentajain Konevuokraamo Oyj osakepääomasta ja äänimäärästä (uusi osuus on 9,3 %). Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry ilmoitti omistusosuutensa vähentyneen alle kahdeskymmenesosaan (1/20) osakepääomasta ja äänimäärästä (1,7 %). Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola ilmoitti omistusosuutensa vähentyneen alle kahdeskymmenesosaan (1/20) osakepääomasta ja äänimäärästä (3,78 %). Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ilmoitti omistusosuutensa vähentyneen alle kymmenesosaan (1/10) osakepääomasta ja äänimäärästä (5,34 %). Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ilmoitti omistusosuutensa ylittäneen kolme kahdeskymmenesosaa (2/20) osakepääomasta ja äänimäärästä (15,33 %). Pon Holdings B.V. ilmoitti omistusosuutensa ylittäneen yhden neljäsosan (1/4) osakepääomasta ja äänimäärästä (28,4 %). ABN AMRO Bank N.V. ilmoitti omistusosuutensa nousseen yhteen kymmenesosaan (1/10) osakepääomasta ja äänimäärästä (10,0 %). Nämä yritysjärjestelyyn liittyneet muutokset astuivat voimaan ja niistä tiedotettiin 4.1.2006.

CRAMON OSITTAISJAKAUTUMINEN TOTEUTETTIIN 30.6.2019

Jakautumisesite, kysymykset ja vastaukset -osio, lisätietoja suomalaiseille osakkeenomistajille sekä muita lisätietoja ja materiaalia on saatavilla verkkosivujemme Jakautuminen -osiossa.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA CRAMON OSAKKEISTA

CRAMON VUOSIKATSAUS JA TILINPÄÄTÖS 2019

CRAMON OSAKKEEN NOTEERAUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ ON PÄÄTTYNYT 3.6.2020.

Tiedot sijoittajasivustolla on päivitetty pörssistä poistumiseen saakka.

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden ja laitteiden vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 11 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.