M&A -valiokunta

Cramon hallitus on järjestäytmiskokouksessaan 10.3.2020 päättänyt, että hallituksen valiokunnat lakkautetaan.

Cramo Oyj:n hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 28.3.2018 perustaa M&A -valiokunnan, jonka tarkoituksena on tukea yhtiön johtoa mahdollisissa M&A järjestelyissä sekä yhtiön strategisen työn kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Vuosi 2019

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 28.3.2019 M&A -valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Reinikkala ja jäseniksi Joakim Rubin ja Andrew P. Studdert.  Reinikkala ja Studdert ovat yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia. Rubin on riippumaton yhtiöstä, mutta ei suurimmista osakkeenomistajista.

M&A -valiokunta kokoontui vuonna 2019 kaksitoista kertaa.

Vuosi 2018

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 28.3.2018 M&A -valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Reinikkala ja jäseniksi Joakim Rubin ja Perttu Louhiluoto.

M&A -valiokunta kokoontui vuonna 2018 neljä kertaa.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinto ja ohjaus

Cramon hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja 1.1.2020 alkaen Suomen listayhtiöiden vuoden 2020 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmään:

Cramon hallinto- ja ohjausvastuut on jaettu yhtiökokouksen, yhtiön hallituksen ja sen kolmen valiokunnan, toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja Cramon maayhtiöiden johtajien kesken. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön suoriutumista, sen johtoa ja organisoitumista. Cramon hallitus ja konsernin johtoryhmä ovat erillisiä toimielimiä, joiden jäsenet eivät kuulu kumpaankin samanaikaisesti.