M&A -valiokunta

Cramo Oyj:n hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan 28.3.2018 perustaa M&A -valiokunnan, jonka tarkoituksena on tukea yhtiön johtoa mahdollisissa M&A järjestelyissä sekä yhtiön strategisen työn kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Vuosi 2019

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 28.3.2019 M&A -valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Reinikkala ja jäseniksi Joakim Rubin ja Andrew P. Studdert.  Reinikkala ja Studdert ovat yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia. Rubin on riippumaton yhtiöstä, mutta ei suurimmista osakkeenomistajista.

Vuosi 2018

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 28.3.2018 M&A -valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Reinikkala ja jäseniksi Joakim Rubin ja Perttu Louhiluoto.

M&A -valiokunta kokoontui vuonna 2018 neljä kertaa.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinnointi ja ohjaus

Cramon hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja Suomen listayhtiöiden vuoden 2015 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään:

Konsernin johto ja hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja sen kahden valiokunnan sekä toimitusjohtajan kesken. Työhön osallistuvat myös konsernin johtoryhmä sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön toimintaa, johtoa ja organisaatiota. Hallitus ja konsernin johtoryhmä muodostavat kaksi erillistä elintä, eikä sama henkilö voi toimia jäsenenä molemmissa.