Nolla työtapaturmaa työmailla on päämäärä, johon haluamme panostaa

Rakennusteollisuudessa ja -toiminnassa tapahtuu Euroopassa vuosittain yli 3 500 vakavaa tapaturmaa. Tässä kestävän kehityksen toimintaohjelmaa käsittelevän artikkelisarjan kolmannessa osassa kerromme tavoitteestamme ja vahvasta panoksestamme tapaturmattomien työmaiden saavuttamiseksi.

#1 Työsuojelun hallintajärjestelmät ovat käytössä kaikilla markkina-alueillamme. Toimintamme Ruotsissa, Suomessa, Virossa ja Liettuassa on sertifioitu ISO 45001 standardin tai vastaavan mukaisesti, ja myös Norja tullaan sertifioimaan kuluvan strategiakauden loppuun mennessä. Tavoitteenamme on saavuttaa työtapaturmataajuudeksi* nolla vuoteen 2023 mennessä. Edellisen strategiakauden 2017–2019 aikana alensimme työtapaturmataajuutta 30 prosentilla.

#2Autamme asiakkaitamme tarjoamaan turvallisia työympäristöjä. Turvallisuus työmailla on yksi asiakkaidemme keskeisistä huolenaiheista. Olemme jo vuosien ajan tarjonneet turvallisia työympäristöjä asiakkaillemme ja heidän työntekijöilleen. Palvelumme kattaa laajan valikoiman turvallisuutta parantavia varusteita, sekä kokonaisvaltaisia ratkaisuja kuten putoamissuojauksen. Kaikki turvallisuusdokumentaatio on saatavilla mobiilisovelluksen kautta, jolloin se on jatkuvasti asiakkaidemme ulottuvilla. Cramo Eco Choice -konsepti auttaa asiakkaitamme diesel- ja bensiinikäyttöisen kaluston korvaamisessa päästöttömillä ja hybridivaihtoehdoilla, samalla vähentäen typpioksidi- (NOx) ja meluhaittoja työmailla.

#3 Työturvallisuuskoulutukset henkilöstölle, asiakkaille, alihankkijoille, tavarantoimittajille ja muille sidosryhmille.  Järjestämme sisäisiä koulutuksia säännöllisin väliajoin varmistaaksemme henkilöstömme ajantasaisen osaamisen kaluston turvallisessa käsittelyssä. Koulutuksia järjestetään Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Liettuassa myös asiakkaille, alihankkijoille, tavarantoimittajille sekä muille tahoille. Vuonna 2019 ulkoisiin työturvallisuuskoulutuksiin osallistui 8 797 henkilöä.

Työsuojelu on ensisijainen päämääriämme ja oleellinen osa liiketoimintaamme. Nolla työtapaturmaa työmailla on päämäärä, johon haluamme panostaa.

* Työtapaturmataajuus lasketaan yhden päivän poissaoloon johtaneiden työtapaturmien lukumääränä miljoonaa työtuntia kohti.

Uutiset