Circular economy

Olemme matkalla kohti kiertotaloutta

Kiertotaloudessa kuluttaja muuttuu käyttäjäksi ja tämä ymmärretään vuokrauksen liiketoimintamallin kautta Cramossa hyvin. Vuokraaminen on kaluston hallinnan kannalta vastuullinen liiketoimintamalli, sillä kaluston tehokkaan hyödyntämisen lisäksi se myös vähentää uusiutumattomien varojen tarvetta. Vastuullinen resurssien jakaminen on liiketoimintamme ydin.

Artikkelisarjassa olemme kertoneet kuinka Cramo työskentelee kiertotalouden saavuttamiseksi. Neljä keskeistä osa-aluetta ovat:

#1 Kuluttajasta käyttäjäksi

#2 Uusiutumattomien polttoaineiden korvaaminen

#3 Vastuullinen hankinta

#4 Vuokrakaluston elinkaaren pidentäminen

Kestävyys on osa strategiaamme ja olemme varmistaneet asemamme alamme vastuullisena edelläkävijänä. Tulevina vuosina tulemme keskittymään entistä enemmän vastuulliseen kaluston hyödyntämiseen, kuljetuksiin ja logistiikkaan, sekä vastuulliseen hankintaan. Päämääränämme on johtaa kestävän kehityksen edistämistä vuokrausalalla, sillä se luo arvoa sekä meille että asiakkaillemme.

Tulemme kehittämään jatkossa myös sisäisiä toimintojamme integroimalla vastuullisuuden organisaatiomme kaikkiin osiin. Keskitymme jatkossakin kehittämään liiketoiminnan eettisyyttä, työterveyttä ja -turvallisuutta, vähentämään ympäristöjalanjälkeämme ja ottamaan aktiivisen roolin niissä yhteisöissä, joissa toimimme.

Matka kohti kiertotaloutta on meille tärkeä. Liity mukaan muutokseemme!

Uutiset