Omat osakkeet

Taulukossa on esitetty muutokset omien osakkeiden omistuksessa ja sen hetkinen omistusmäärä.

Päivä Osakkeet, muutos Osakkeet, yhteensä Tapahtuma
17.5.2019 – 6 033 7 857 Lisäosakkeiden antamiseen Cramo-konsernin työntekijöiden osakesäästöohjelmassa One Cramo Osakeohjelmassa 2015 liittyvä suunnattu osakeanti.
Lue tiedote.
17.1.2019 – 102 691 13 890 Cramo-konsernin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään 2015 ja sen ansaintajakson 2016 palkkion maksamiseen liittyvä suunnattu osakeanti.
Lue tiedote.
16.5.2018 – 6 738 116 581 Lisäosakkeiden antamiseen Cramo-konsernin työntekijöiden osakesäästöohjelmassa One Cramo Osakeohjelmassa 2014 liittyvä suunnattu osakeanti.
Lue tiedote.
17.1.2018 – 80 411 123 319 Cramo-konsernin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään 2015 ja sen ansaintajakson 2015 palkkion maksamiseen liittyvä suunnattu osakeanti.
Lue tiedote.
21.8.2017 – 3 645 203 730 Cramo-konsernin osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin osallistuville myytyjen toimintojen työntekijöille Tanskassa ja Latviassa suunnattu osakeanti.
Lue tiedote.
16.5.2017 – 10 837 207 375 Lisäosakkeiden antamiseen Cramo-konsernin työntekijöiden osakesäästöohjelmassa One Cramo Osakeohjelmassa 2013 liittyvä suunnattu osakeanti.
Lue tiedote.
16.1.2017 – 21 211 218 212 Cramo-konsernin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään 2012 ja sen ansaintajakson 2014 palkkion maksamiseen liittyvä suunnattu osakeanti.
Lue tiedote.
16.5.2016 – 12 565 239 471 Lisäosakkeiden antamiseen Cramo-konsernin työntekijöiden osakesäästöohjelmassa One Cramo Osakeohjelmassa 2012 liittyvä suunnattu osakeanti.
Lue tiedote.
15.1.2016 – 43 562 251 988 Cramo-konsernin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään 2012 ja sen ansaintajakson 2013 palkkion maksamiseen liittyvä suunnattu osakeanti.
Lue tiedote.
8.1.2015 – 20 738 295 550 Cramo-konsernin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään 2012 ja sen ansaintajakson 2012 palkkion maksamiseen liittyvä suunnattu osakeanti.
Lue tiedote.
28.2.2011 + 316 288 316 288 Cramo Oyj:n uudet osakkeet merkitty kaupparekisteriin.
Lue tiedote.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Cramon hallitus päättää vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa omien osakkeiden hankintavaltuutuksesta sekä valtuutuksesta päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.