Osaamisen kehittäminen

Cramo Development on konsernin yhteinen malli työntekijän perehdytykseen, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Sen avulla Cramo varmistaa työntekijöidensä ammattitaidon ja tehokkuuden konsernin kaikilla tasoilla ja kannustaa heitä samalla koko uran mittaiseen ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen.

Cramo Developmentissa määritellään kuhunkin asemaan ja toimeen (avainrooli) tarvittavat taidot ja pätevyydet. Näiden tietojen pohjalta kehitetään jatkuvasti ydinkoulutusmoduuleja ja ohjeistusta, kuten työnaikaisia koulutusrutiineja ja verkko-opetusta. Esimieskoulutusta tarjotaan Cramo Schoolin ja Cramo Academyn kautta. Konserniyritykset sopeuttavat koulutuksen ja kehitystoimenpiteet omiin tarpeisiinsa ja käytäntöihinsä.