Ote 10.2.2010 julkaistusta pörssitiedotteesta

Vuoden 2010 yleiseen talouskehitykseen liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta.

Markkinanäkymät tasaantuivat vuoden 2009 toisella puoliskolla, ja rakennusteollisuuden elpymisestä oli havaittavissa tiettyjä merkkejä. Rakentamisen arvioidaan Euroconstructin mukaan kääntyvän kasvuun vuonna 2010 Ruotsissa, Tanskassa, Slovakiassa ja mahdollisesti myös Venäjällä. Puolassa kasvu jatkuu, mutta Norjassa, Tsekin tasavallassa ja Baltian maissa rakennusmarkkinoiden arvioidaan edelleen supistuvan. Suomessa rakentamisen kokonaistuotannon ei odoteta kasvavan, mutta merkkejä lisääntyvästä aktiviteetista on näkyvissä.

Rakennusteollisuuden syklisyydestä ja teollisuuden alhaisesta investointitasosta johtuen kone- ja laitevuokrauspalveluiden kysyntä saattaa useilla markkinoilla edelleen laskea alkuvuonna 2010. Alkuvuonna myös poikkeukselliset talviolosuhteet hidastavat rakentamisen aloituksia erityisesti Keski- ja Itä-Euroopassa.

Cramo arvioi, että vuoden 2010 ensimmäinen neljännes tulee olemaan haastava.
Vuosien 2008 ja 2009 säästötoimenpiteiden hyödyt toteutuvat vuonna 2010. Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2010 ovat arviolta 30-40 miljoonaa euroa. Kalustonhallinnassa keskitytään edelleen kaluston käytön optimointiin Cramon markkina-alueiden välillä.

Konserni ennustaa asteittaista markkinoiden elpymistä. Nettovelkaantumisaste laskee vakaan positiivisen rahavirran myötä. EBITA-marginaali paranee vuoteen 2009 verrattuna.

CRAMON OSITTAISJAKAUTUMINEN TOTEUTETTIIN 30.6.2019

Jakautumisesite, kysymykset ja vastaukset -osio, lisätietoja suomalaiseille osakkeenomistajille sekä muita lisätietoja ja materiaalia on saatavilla verkkosivujemme Jakautuminen -osiossa.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA CRAMON OSAKKEISTA

CRAMON VUOSIKATSAUS JA TILINPÄÄTÖS 2019

Tilinpäätöstiedote 2019

Tilinpäätöstiedote 2019 julkaistiin 11.2.2020.

Kalenteri

  • 8.07.2020 - 28.07.2020Hiljainen jakso
  • 29.07.2020Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden ja laitteiden vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 11 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).