Ote 10.2.2016 julkaistusta pörssitiedotteesta

Talouskehityksen odotetaan jatkavan asteittaista elpymistä Euroopassa. Euroopan Keskuspankin joulukuisen arvion mukaan lyhyen aikavälin indikaattorit viittaavat maltillisena jatkuvaan BKT:n kasvuun.

EKP odottaa suotuisien rahoitusolojen ja matalien asuntolainakorkojen yhdistettynä kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvuun vahvistavan asuntojen kysyntää lähitulevaisuudessa. Uudis- ja korjausrakentamisen sekä väliaikaisten tilojen tarvetta lisää myös maahanmuuton voimakas kasvu.

Rakennusalan markkinanäkymät Cramo-maissa vuodelle 2016 ovat myönteiset. Alan markkinatutkimuslaitokset Euroconstruct ja Forecon arvioivat joulukuussa julkistamissaan raporteissa rakentamisen lisääntyvän vuonna 2016 kaikissa muissa Cramon toimintamaissa paitsi Venäjällä ja Slovakiassa. Myös Suomen Rakennusteollisuus ry arvioi rakentamisen kääntyvän kasvuun Suomessa vuonna 2016.

Pitkällä aikavälillä kone- ja laitevuokrauksen markkinoiden odotetaan kasvavan nopeammin kuin rakentaminen. Muutokset kysynnässä seuraavat yleensä rakentamista viiveellä. Kone- ja laitevuokrauksen kysyntään vaikuttavat rakentamisen määrän lisäksi teollisuuden investoinnit ja vuokrauksen penetraatioasteen kasvu. Tiukentuva lainsäädäntö ja vaatimukset rakentamisen tehostamiselle ja laadun parantamiselle lisäävät tarvetta erilaisille vuokraukseen liittyville palveluille.

Siirtokelpoisten tilojen kysyntää lisäävät muunneltavien ja helposti käyttöönotettavien tilojen tarpeiden ja suosion lisääntyminen. Kysyntää lisäävät myös sisäinen muuttoliike ja demografiset muutokset sekä täysin uudet käyttökohteet kuten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset.

European Rental Association (ERA) arvioi marraskuun ennusteessaan kone- ja laitevuokrauspalveluiden käytön lisääntyvän vuonna 2016 kaikilla Cramon markkinaalueilla. Cramon arvion mukaan siirtokelpoisten tilojen kysyntä Pohjoismaissa on kasvanut lähes 6% vuodessa viimeisen viiden vuoden aikana. Cramo arvioi markkinoiden kasvavan jonkin verran vahvemmin Baltiassa ja Saksassa.

CRAMON OSITTAISJAKAUTUMINEN TOTEUTETTIIN 30.6.2019

Jakautumisesite, kysymykset ja vastaukset -osio, lisätietoja suomalaiseille osakkeenomistajille sekä muita lisätietoja ja materiaalia on saatavilla verkkosivujemme Jakautuminen -osiossa.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA CRAMON OSAKKEISTA

CRAMON VUOSIKATSAUS JA TILINPÄÄTÖS 2019

CRAMON OSAKKEEN NOTEERAUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ ON PÄÄTTYNYT 3.6.2020.

Tiedot sijoittajasivustolla on päivitetty pörssistä poistumiseen saakka.

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden ja laitteiden vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 11 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.