Ote 11.2.2009 julkaistusta pörssitiedotteesta

Taloudellisen toimintaympäristön odotetaan heikkenevän vuonna 2009. Konserni ennakoi, että rakentamisen määrä vähenee kaikissa Pohjoismaissa sekä Baltian maissa. Puolassa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa rakentamisen uskotaan edelleen lisääntyvän, mutta kasvuvauhti hidastuu. Uudisrakentamisen näkymät ovat heikentyneet myös Venäjällä, mutta kone- ja laitevuokrauksen käytön yleistyminen ylläpitää vuokrauspalveluiden kysyntää. Siirtokelpoisten tilojen tarvetta lisäävät edelleen muuttoliike, väestörakenteen muutokset sekä teollisuuden ja julkishallinnon tarve joustaville tilaratkaisuille.

Cramo toimii kolmella liiketoiminta-alueella: rakennuskoneiden vuokrauksessa, muun teollisuuden kone- ja laitevuokrauksessa sekä siirtokelpoisten tilojen vuokrauksessa. Nämä liiketoiminta-alueet jakaantuvat edelleen julkiseen ja yksityiseen sektoriin. Rakentamiseen kuuluu asuinrakentamisen lisäksi toimitila- ja liikerakentaminen, maa- ja vesirakentaminen sekä korjausrakentaminen. Rakennusteollisuuden yleisestä taantumasta huolimatta alalta löytyy myös kasvun alueita. Näitä Cramo hyödyntää.

Julkisten investointien määrän odotetaan kasvavan erityisesti maa- ja vesirakentamisessa sekä korjausrakentamisessa. Koska siirtokelpoisten tilojen keskimääräinen vuokra-aika on viisi vuotta, tällä liiketoiminnalla on vakaa tuloskehitys.

Viime vuosina toteutettujen investointien ansiosta konsernilla on nykyaikainen ja kilpailukykyinen kalusto eikä uusille investoinneille ole tarvetta vuonna 2009. Uusien kalustoinvestointien sijaan Cramo keskittyy kaluston käytön optimointiin konserninlaajuisesti vuonna 2009. Lisäksi konserni jatkaa määrätietoista kulujen sopeuttamista turvatakseen kannattavuutensa ja liiketoiminnan rahavirtansa kaikissa tilanteissa. Säästötoimenpiteiden uskotaan tuovan vähintään 25 miljoonan euron kulusäästöt vuonna 2009.

Loppuvuonna 2008 useat eurooppalaiset valuutat heikentyivät suhteessa euroon. Mikäli valuuttakurssit pysyvät vuoden 2009 alun tasolla, tällä on negatiivinen vaikutus konsernin euromääräisiin lukuihin suhteessa vuoden 2008 vertailulukuihin.

Vuonna 2009 konsernin liikevaihto ja EBITA-marginaali eivät saavuta vuoden 2008 tasoa. Konsernin rahavirran investointien jälkeen arvioidaan kuitenkin pysyvän positiivisena.

Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019

LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-JOULUKUULTA 2018

Adapteon jakautumisesite julkaistu

Adapteon jakautumisesite julkaistiin 4.6.2019.

Kalenteri

  • 25.07.2019 - 14.08.2019Hiljainen jakso
  • 15.08.2019Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019
  • 10.10.2019 - 30.10.2019Hiljainen jakso

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden, laitteiden ja siirtokelposten tilojen vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 14 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).