Ote 12.8.2008 julkaistusta pörssitiedotteesta

Rahoitusmarkkinoiden epävarmuudesta huolimatta vuokrauspalveluiden kysynnän odotetaan jatkavan kasvuaan Cramon toimintaympäristössä. Pohjoismaissa rakentamisen kasvun ennustetaan jatkuvan vuonna 2008, vaikkakin viime vuosia alhaisemmalla tasolla. Rakentamisen kokonaiskasvua hidastaa asuinrakentamisen väheneminen, mutta teollisuus- ja liikerakentaminen sekä maa- ja vesirakentaminen lisääntyvät edelleen. Vuonna 2009 rakentamisen odotetaan jatkavan kasvuaan Ruotsissa, mutta muissa Pohjoismaissa näkymät ovat epävarmemmat. Keski- ja Itä-Euroopassa kasvun odotetaan jatkuvan. Baltiassa rakentaminen on alhaisella tasolla.

Koneiden ja laitteiden vuokrauksen arvioidaan kasvavan rakentamista nopeammin johtuen vuokrauksen yleistymisestä eli penetraatioasteen noususta, kaluston ulkoistusten lisääntymisestä sekä vuokraukseen liittyvien palveluiden kysynnän kasvusta. Siirtokelpoisten tilojen tarvetta lisäävät muuttoliike, väestörakenteen muutokset sekä teollisuuden tarve joustaville tilaratkaisuille.

Kasvu ja toiminnan maantieteellinen laajentaminen ovat vaatineet konsernilta korkeaa investointitasoa vuonna 2008. Pohjoismaissa investointitaso normalisoituu vuonna 2009. Kasvavilla Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla investointeja jatketaan.

Cramon liiketoiminnan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät maailmanlaajuisen talouskehityksen lisäksi kunkin maan suhdanne- ja talouskehitykseen, korkotason ja valuuttakurssien vaihteluihin sekä konsernin yritysostojen onnistumiseen.

Konserni toistaa ohjauksensa, että liikevaihdon kasvu ja EBITA-marginaali ylittävät 18 % vuonna 2008 konsernin tavoitteiden mukaisesti. Yllättävät makrotaloudelliset muutokset saattavat ensi vuoden puolella muuttaa tätä näkemystä.

Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019

LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-JOULUKUULTA 2018

Kalenteri

  • 11.04.2019 - 1.05.2019Hiljainen jakso
  • 2.05.2019Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2019
  • 17.06.2019Ylimääräinen yhtiökokous

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden, laitteiden ja siirtokelposten tilojen vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 14 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).