Ote 29.7.2010 julkaistusta pörssitiedotteesta

Rakentamisen ja kone- ja laitevuokrauksen markkinoiden arvioidaan elpyvän asteittain Cramon markkina-alueilla vuonna 2010. Markkinaennusteiden mukaan rakentaminen kääntyy kasvuun vuonna 2010 Suomessa, Ruotsissa ja mahdollisesti myös Venäjällä. Puolassa kasvun odotetaan jatkuvan. Norjassa, Tanskassa, Tsekin tasavallassa ja Baltian maissa rakentamisen arvioidaan edelleen supistuvan. Baltian maissa näkymät ovat kuitenkin parantuneet.

Heikon talven ja kevään jälkeen vuokrausmarkkinoilla tapahtui myönteinen markkinakäänne toisen vuosineljänneksen lopulla. Kysynnän uskotaan vahvistuvan ja konsernin tuloksen paranevan toisen vuosipuoliskon aikana. Myös toteutetut säästötoimenpiteet parantavat kannattavuutta.

Cramo teki toisella vuosineljänneksellä kolme pitkäaikaista sopimusta, joissa asiakkaat ulkoistivat rakennuskalustoaan Cramolle. Kalustoulkoistusten uskotaan jatkuvan, joissa Cramo hankkii rakennusyhtiöiltä rakennuskalustoa allekirjoittaen samalla pitkäaikaisen vuokrasopimuksen.

Konsernin bruttoinvestoinnit, pois lukien liiketoiminta- ja yrityshankinnat, ovat arviolta 40-50 miljoonaa euroa vuonna 2010. Investointiastetta on nostettu siirtokelpoisten tilojen alueella sekä Ruotsissa. Kalustonhallinnassa Cramo keskittyy edelleen kaluston käytön optimointiin markkina-alueiden välillä.

Konserni on muuttanut ohjeistustaan. Uusi ohjeistus on: ”Konserni ennustaa markkinoiden asteittaista elpymistä, epävarmuus kuitenkin säilyy. Nettovelkaantumisaste laskee vakaan positiivisen rahavirran myötä. EBITA marginaali paranee vuoteen 2009 verrattuna.”

Vanha ohjeistus oli: “Vaikka ensimmäisen vuosineljänneksen markkinatilanne oli heikko, konserni ennustaa edelleen markkinoiden asteittaista elpymistä. Epävarmuus säilyy korkealla tasolla. Nettovelkaantumisaste laskee vakaan positiivisen rahavirran myötä. EBITA-marginaali paranee vuoteen 2009 verrattuna.”

Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019

LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-JOULUKUULTA 2018

Adapteon jakautumisesite julkaistu

Adapteon jakautumisesite julkaistiin 4.6.2019.

Kalenteri

  • 25.07.2019 - 14.08.2019Hiljainen jakso
  • 15.08.2019Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019
  • 10.10.2019 - 30.10.2019Hiljainen jakso

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden, laitteiden ja siirtokelposten tilojen vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 14 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).