Ote 3.11.2009 julkaistusta pörssitiedotteesta

Markkinat stabiloituivat kolmannella vuosineljänneksellä, ja havaittavissa oli ensimmäisiä merkkejä elpymisestä. Rakennusteollisuuden syklisyydestä ja teollisuuden alhaisesta investointitasosta johtuen Cramo-konsernin taloudellisen toimintaympäristön odotetaan kuitenkin pysyvän loppuvuonna alhaisella tasolla. Julkisen sektorin elvytystoimet rakentamisen eri osa-alueilla, erityisesti maa- ja vesirakentamisessa, helpottavat taantuman vaikutuksia. Siirtokelpoisten tilojen tuotealueella pitkät sopimukset tasaavat suhdannevaihteluja Cramon toiminnassa.

Saatuaan merkittävimmät uudelleenjärjestelyt valmiiksi, yhtiö jatkaa edelleen tiettyjä kululeikkauksia. Henkilöstön kokonaismäärä vähenee noin 30 prosenttia vuonna 2009 verrattuna elokuun 2008 tilanteeseen. Muut toimenpiteet tähtäävät yleisen tehokkuuden ja vuokrakaluston käyttöasteiden parantamiseen. Sopeutustoimenpiteillä tavoitellaan noin 35 miljoonan euron kulusäästöjä vuonna 2009. Vuonna 2010 kulutaso on noin 50 miljoonaa euroa pienempi.

Kone- ja laitevuokrauspalveluiden kysyntä saattaa useilla markkinoilla edelleen laskea alkuvuonna 2010. Viimeaikaiset ensimmäiset arviot markkinoiden elpymisestä sekä asuntotuotannon piristyminen tukevat arviota, jonka mukaan kone- ja laitevuokrauspalveluiden kysyntä kääntyisi kasvuun vuoden 2010 toisella puoliskolla. Vuoden 2010 arvioihin liittyy kuitenkin edelleen merkittäviä epävarmuuksia.

Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2009 ovat arviolta 30-35 miljoonaa euroa ja kohdistuvat pääasiassa siirtokelpoisten tilojen hankintaan. Vuonna 2009 kalustonhallinnassa on keskitytty kaluston käytön optimointiin Cramon markkina-alueiden välillä sekä käytettyjen koneiden myyntiin. Konserni arvioi, että investointitaso tulee olemaan alhainen myös vuonna 2010.

Useiden eurooppalaisten valuuttojen heikentyminen suhteessa euroon vaikuttaa vuonna 2009 negatiivisesti Cramo-konsernin lukuihin edellisvuoteen verrattuna.

Konsernin rahavirta investointien jälkeen on positiivinen vuonna 2009. Arvioimme EBITA-liikevoiton paranevan toisella vuosipuoliskolla ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.

CRAMON OSITTAISJAKAUTUMINEN TOTEUTETTIIN 30.6.2019

Jakautumisesite, kysymykset ja vastaukset -osio, lisätietoja suomalaiseille osakkeenomistajille sekä muita lisätietoja ja materiaalia on saatavilla verkkosivujemme Jakautuminen -osiossa.

TAMMI-SYYSKUUN 2019 LIIKETOIMINTAKATSAUS JULKAISTU

JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA CRAMON OSAKKEISTA

Kalenteri

  • 21.01.2020 - 10.02.2020Hiljainen jakso
  • 11.02.2020Tilinpäätöstiedote 2019
  • 2.03.2020 - 10maalis2020Vuosikertomus 2019 julkaistaan viikolla 10

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden ja laitteiden vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 11 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).