Ote 3.8.2016 julkaistusta pörssitiedotteesta

Rakennusalan markkinanäkymät Cramo-maissa vuodelle 2016 ovat myönteiset. Alan markkinatutkimuslaitokset Euroconstruct ja Forecon arvioivat rakentamisen lisääntyvän kaikissa muissa Cramon toimintamaissa paitsi Latviassa ja Venäjällä.

Kone- ja laitevuokrauksessa muutokset kysynnässä seuraavat yleensä rakentamista viiveellä. Kone- ja laitevuokrauksen kysyntään vaikuttavat rakentamisen määrän lisäksi teollisuuden investoinnit ja vuokrauksen penetraatioasteen kasvu. Tiukentuva lainsäädäntö ja vaatimukset rakentamisen tehostamiselle ja laadun parantamiselle lisäävät tarvetta erilaisille vuokraukseen liittyville palveluille.

Siirtokelpoisten tilojen kysyntää lisäävät muunneltavien ja helposti käyttöönotettavien tilojen tarpeiden ja suosion lisääntyminen. Kysyntää lisäävät myös sisäinen muuttoliike ja demografiset muutokset sekä täysin uudet käyttökohteet kuten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset. Tämän lisäksi uskomme, että megatrendit kuten kaupungistuminen ja kestävän kehityksen korostuminen tukevat sekä kone- ja laitevuokrauksen että siirtokelpoisten tilojen pitkän aikavälin kysynnän kasvua.

European Rental Association (ERA) arvioi kesäkuun ennusteessaan kone- ja laitevuokrauspalveluiden käytön lisääntyvän vuonna 2016 ERA:n raportoimilla Cramon markkina-alueilla. Cramon arvion mukaan siirtokelpoisten tilojen kysyntä on kasvanut Pohjoismaissa lähes 6 prosenttia vuodessa viimeisen viiden vuoden aikana. Cramo arvioi markkinoiden kasvavan tätä jonkin verran vahvemmin Saksassa.

CRAMON OSITTAISJAKAUTUMINEN TOTEUTETTIIN 30.6.2019

Jakautumisesite, kysymykset ja vastaukset -osio, lisätietoja suomalaiseille osakkeenomistajille sekä muita lisätietoja ja materiaalia on saatavilla verkkosivujemme Jakautuminen -osiossa.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA CRAMON OSAKKEISTA

CRAMON VUOSIKATSAUS JA TILINPÄÄTÖS 2019

Tilinpäätöstiedote 2019

Tilinpäätöstiedote 2019 julkaistiin 11.2.2020.

Kalenteri

  • 8.07.2020 - 28.07.2020Hiljainen jakso
  • 29.07.2020Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden ja laitteiden vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 11 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).