Ote 4.5.2016 julkaistusta pörssitiedotteesta

Euroopan talouskehityksen odotetaan jatkavan asteittaista elpymistä yksityisen kulutuksen kasvun myötä. Euroopan Keskuspankin joulukuisen arvion mukaan lyhyen aikavälin indikaattorit viittaavat maltillisena jatkuvaan BKT:n kasvuun. EKP odottaa suotuisien rahoitusolojen ja matalien asuntolainakorkojen yhdistettynä kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvuun vahvistavan asuntojen kysyntää. Uudis- ja korjausrakentamisen sekä väliaikaisten tilojen tarvetta lisää myös maahanmuuton voima-kas kasvu. Suomen Pankki arvioi maaliskuun katsauksessaan investointien kasvavan kuitenkin hitaasti Euroopassa, mikä johtuu ensisijaisesti maailmankaupan kasvunäkymien heikentymisestä.

Rakennusalan markkinanäkymät Cramo-maissa vuodelle 2016 ovat myönteiset. Alan markkinatutkimuslaitokset Euroconstruct ja Forecon arvioivat rakentamisen lisääntyvän kaikissa muissa Cramon toimintamaissa paitsi Venäjällä ja Slovakiassa. Myös Suomen Rakennusteollisuus RT ry arvioi rakentamisen kääntyvän kasvuun Suomessa.

Pitkällä aikavälillä kone- ja laitevuokrauksen markkinoiden odotetaan kasvavan nopeammin kuin rakentaminen. Muutokset kysynnässä seuraavat yleensä rakentamista viiveellä. Kone- ja laitevuokrauksen kysyntään vaikuttavat rakentamisen määrän lisäksi teollisuuden investoinnit ja vuokrauksen penetraatioasteen kasvu. Tiukentuva lain-säädäntö ja vaatimukset rakentamisen tehostamiselle ja laadun parantamiselle lisäävät tarvetta erilaisille vuokraukseen liittyville palveluille.

Siirtokelpoisten tilojen kysyntää lisäävät muunneltavien ja helposti käyttöönotettavien tilojen tarpeiden ja suosion lisääntyminen. Kysyntää lisäävät myös sisäinen muuttoliike ja demografiset muutokset sekä täysin uudet käyttö-kohteet kuten turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset. Sekä kone- ja laitevuokrauksen että siirtokelpoisten tilojen pitkän aikavälin kysynnän kasvua tukevat lisäksi monet megatrendit kuten kaupungistuminen ja kestävän kehityksen korostuminen.

European Rental Association (ERA) arvioi kone- ja laitevuokrauspalveluiden käytön lisääntyvän vuonna 2016 kaikilla Cramon markkina-alueilla. Cramon arvion mukaan siirtokelpoisten tilojen kysyntä on kasvanut Pohjoismaissa lähes 6 prosenttia vuodessa viimeisen viiden vuoden aikana. Cramo arvioi markkinoiden kasvavan tätä vahvemmin Baltiassa ja Saksassa.

CRAMON OSITTAISJAKAUTUMINEN TOTEUTETTIIN 30.6.2019

Jakautumisesite, kysymykset ja vastaukset -osio, lisätietoja suomalaiseille osakkeenomistajille sekä muita lisätietoja ja materiaalia on saatavilla verkkosivujemme Jakautuminen -osiossa.

PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2019 JULKAISTU

CRAMON PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ 12.9.2019 TUKHOLMASSA

Kalenteri

  • 12.09.2019Pääomamarkkinapäivä 2019 Tukholmassa
  • 10.10.2019 - 30.10.2019Hiljainen jakso
  • 31.10.2019Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2019

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden ja laitteiden vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 11 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).