Ote 6.8.2009 julkaistusta pörssitiedotteesta

Rakennusteollisuuden jälkisyklisyydestä ja teollisuuden alhaisesta investointitasosta johtuen Cramo-konsernin taloudellisen toimintaympäristön odotetaan loppuvuonna edelleen heikkenevän. Konserni arvioi rakentamisen vähenevän lähes kaikilla Cramon markkina-alueilla. Julkisen sektorin elvytystoimet rakentamisen eri osa-alueilla, erityisesti maa- ja vesirakentamisessa, helpottavat taantuman vaikutuksia. Siirtokelpoisten tilojen tuote-alueella pitkät sopimukset tasaavat suhdannevaihteluja Cramon toiminnassa.

Konserni jatkaa määrätietoista kulujen sopeuttamista turvatakseen kannattavuutensa ja rahavirtansa kaikissa tilanteissa. Säästötoimenpiteitä lisätään loppuvuoden aikana. Henkilöstön kokonaismäärä vähenee noin 30 prosenttia vuonna 2009 verrattuna elokuun 2008 tilanteeseen. Muut toimenpiteet tähtäävät yleisen tehokkuuden ja vuokrakaluston käyttöasteen parantamiseen. Sopeutustoimenpiteillä tavoitellaan noin 35 miljoonan euron kulusäästöjä vuonna 2009. Tämä tarkoittaa, että vuodesta 2010 eteenpäin vuotuinen kulutaso on noin 50 miljoonaa euroa pienempi.

Viime vuosina toteutettujen investointien ansiosta uusille merkittäville investoinneille ei ole kuluvana vuonna tarvetta. Konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2009 ovat arviolta 30 miljoonaa euroa ja kohdistuvat pääasiassa siirtokelpoisten tilojen hankintaan.

Kysyntävaihtelut ja säästöohjelmien kertaluontoisten kulujen ajoitukset lisäävät vuosineljännesten tulosten volatiliteettia vuonna 2009. Useiden eurooppalaisten valuuttojen, erityisesti Ruotsin kruunun, heikentyminen suhteessa euroon vaikuttaa negatiivisesti Cramo-konsernin lukuihin edellisvuoteen verrattuna.

Konsernin koko vuoden rahavirta investointien jälkeen tulee olemaan positiivinen. Osakekohtaisen tuloksen arvioidaan parantuvan loppuvuoden aikana, mutta pysyvän negatiivisena koko vuoden osalta.

CRAMON OSITTAISJAKAUTUMINEN TOTEUTETTIIN 30.6.2019

Jakautumisesite, kysymykset ja vastaukset -osio, lisätietoja suomalaiseille osakkeenomistajille sekä muita lisätietoja ja materiaalia on saatavilla verkkosivujemme Jakautuminen -osiossa.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA CRAMON OSAKKEISTA

CRAMON VUOSIKATSAUS JA TILINPÄÄTÖS 2019

CRAMON OSAKKEEN NOTEERAUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ ON PÄÄTTYNYT 3.6.2020.

Tiedot sijoittajasivustolla on päivitetty pörssistä poistumiseen saakka.

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden ja laitteiden vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 11 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.