Ote 7.2.2017 julkaistusta pörssitiedotteesta

Rakentamisen arvioidaan kasvaneen vuonna 2016 kaikissa Pohjoismaissa sekä Saksassa ja Itävallassa. Euroconstructin arvion mukaan kasvu oli lähes seitsemän prosenttia Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tanskassa, Saksassa ja Itävallassa rakentaminen kasvoi arviolta 1,6-2,5 prosenttia. Puolassa, Tsekin tasavallassa, Slovakiassa, Baltian maissa ja Venäjällä rakentaminen supistui.

Kone- ja laitevuokrauksen kysyntä seuraa yleensä rakentamista viiveellä. Kysyntään vaikuttavat rakentamisen määrän lisäksi teollisuuden investoinnit ja vuokrauksen penetraatioasteen kasvu. Tiukentuva lainsäädäntö ja vaatimukset rakentamisen tehostamiselle ja laadun parantamiselle lisäävät tarvetta erilaisille vuokraukseen liittyville palveluille.

Siirtokelpoisten tilojen kysyntää lisäävät muunneltavien ja helposti käyttöönotettavien tilojen tarpeiden ja suosion lisääntyminen. Kysyntää lisäävät sisäinen muuttoliike ja demografiset muutokset. Cramo uskoo, että myös megatrendit kuten kaupungistuminen, jakamistalous ja kestävän kehityksen korostuminen tukevat sekä kone- ja laitevuokrauksen että siirtokelpoisten tilojen pitkän aikavälin kysynnän kasvua.

European Rental Association (ERA) arvioi kesäkuun ennusteessaan kone- ja laitevuokrauspalveluiden käytön lisääntyneen vuonna 2016 kaikilla ERA:n raportoimilla Cramon markkina-alueilla. Siirtokelpoisten tilojen kysyntä on Cramon arvioiden mukaan kasvanut Pohjoismaissa lähes kuusi prosenttia vuodessa viimeisen viiden vuoden aikana.

Rakennusalan markkinanäkymät vuodelle 2017 ovat Cramo-maissa pääosin myönteiset. Alan markkinatutkimuslaitokset Euroconstruct ja Forecon arvioivat rakentamisen lisääntyvän kaikissa muissa Cramon toimintamaissa paitsi Tsekin tasavallassa, Liettuassa ja Venäjällä. Rakennusmarkkinoiden odotetaan kasvavan arviolta noin 1-3 prosenttia Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Ruotsin rakennusteollisuus (Sverige’s byggindustrier) ennustaa kuitenkin 5 prosentin kasvua. ERA ennustaa kone- ja laitevuokrauksen markkinan kasvavan kaikissa ERA:n ennusteeseen kuuluvissa Cramon toimintamaissa.

CRAMON OSITTAISJAKAUTUMINEN TOTEUTETTIIN 30.6.2019

Jakautumisesite, kysymykset ja vastaukset -osio, lisätietoja suomalaiseille osakkeenomistajille sekä muita lisätietoja ja materiaalia on saatavilla verkkosivujemme Jakautuminen -osiossa.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA CRAMON OSAKKEISTA

CRAMON VUOSIKATSAUS JA TILINPÄÄTÖS 2019

Tilinpäätöstiedote 2019

Tilinpäätöstiedote 2019 julkaistiin 11.2.2020.

Kalenteri

  • 8.07.2020 - 28.07.2020Hiljainen jakso
  • 29.07.2020Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden ja laitteiden vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 11 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).