Ote 25.10.2017 julkaistusta pörssitiedotteesta

Rakennusalan markkinanäkymät loppuvuodelle 2017 ovat Cramo-maissa pääosin myönteiset. Markkinatutkimuslaitokset Euroconstruct ja Forecon arvioivat
kesäkuussa rakentamisen kokonaismarkkinan kasvavan Suomessa, Tanskassa ja Saksassa noin 2 prosenttia ja Norjassa noin 6 prosenttia. Liettuassa markkinan
odotetaan kasvavan 1 prosentin ja Virossa 3 prosenttia. Tsekin tasavallassa rakentamisen ei odoteta kasvavan viime vuoteen verrattuna. Venäjän rakennusmarkkinoiden odotetaan pienenevän 2 prosenttia vuonna 2017. Ruotsin markkinoille Euroconstruct ennustaa noin 8 prosentin kasvua. Ruotsin
rakennusteollisuuden (Sveriges Byggindustrier) lokakuun ennusteen mukaan paikalliset markkinat kasvavat 12 prosenttia vuonna 2017 ja 4 prosenttia vuonna
2018. Suomen Rakennusteollisuus RT korotti ennustettaan lokakuussa ja arvioi rakentamisen kasvavan Suomessa kuluvana vuonna noin 4 prosenttia, tai
vähintäänkin yhtä paljon kuin koko Suomen talous. Näkymät ovat positiiviset myös ensi vuodelle, mitä tukee etenkin asuntorakentamisen voimistunut kasvu Suomessa. European Rental Association (ERA) ennustaa kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän kaikissa ERA:n ennusteiden piirissä olevissa Cramo-maissa.

CRAMON OSITTAISJAKAUTUMINEN TOTEUTETTIIN 30.6.2019

Jakautumisesite, kysymykset ja vastaukset -osio, lisätietoja suomalaiseille osakkeenomistajille sekä muita lisätietoja ja materiaalia on saatavilla verkkosivujemme Jakautuminen -osiossa.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA CRAMON OSAKKEISTA

CRAMON VUOSIKATSAUS JA TILINPÄÄTÖS 2019

CRAMON OSAKKEEN NOTEERAUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ ON PÄÄTTYNYT 3.6.2020.

Tiedot sijoittajasivustolla on päivitetty pörssistä poistumiseen saakka.

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden ja laitteiden vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 11 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.