Palkitsemisvaliokunta

Cramon hallitus on järjestäytmiskokouksessaan 10.3.2020 päättänyt, että hallituksen valiokunnat lakkautetaan.

Palkitsemisvaliokunta tukee hallitusta palkitsemiseen liittyvissä asioissa.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävät:

  • Laatii hallitukselle ehdotuksen toimitusjohtajan nimittämisestä sekä hänen työsuhteensa ehdoista;
  • Arvioi toimitusjohtajan suoriutumista;
  • Valmistelee ja arvioi toimitusjohtajan sekä konsernin johtoryhmän palkkioihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat;
  • Valmistelee konsernin palkitsemispolitiikan hallituksen hyväksyttäväksi;
  • Valmistelee yhtiön palkitsemisjärjestelmään liittyviä asioita, mukaan lukien vuositulokseen perustuvat ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ja -politiikat;
  • Seuraa konsernijohdon palkitsemisen kehittymistä kansainvälisesti yhtiön verrokkitoimialoihin verrattuna; ja
  • Palkitsemisvaliokunta vastaa varsinaisessa yhtiökokouksessa mahdollisiin palkka- ja palkkioselvitystä koskeviin kysymyksiin.


Vuosi 2019

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimi 28.3.2019 asti Veli-Matti Reinikkala ja jäseninä Peter Nilsson ja Raimo Seppänen.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 28.3.2019 palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Reinikkala ja jäseniksi Peter Nilsson ja Raimo Seppänen. Reinikkala ja Nilsson ovat yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia. Seppänen on riippumaton yhtiöstä, mutta ei suurimmista osakkeenomistajista.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2019.

Lisätietoja valiokunnan kokouksista ja jäsenten osallistumisesta kokouksiin vuonna 2019 on annettu Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019.

 

Vuosi 2018

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimi 28.3.2018 asti Veli-Matti Reinikkala ja jäseninä Peter Nilsson ja Raimo Seppänen.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 28.3.2018 palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Reinikkala ja jäseniksi Peter Nilsson ja Raimo Seppänen. Reinikkala ja Nilsson ovat yhtiöstä ja suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia. Seppänen on riippumaton yhtiöstä, mutta ei suurimmista osakkeenomistajista.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2018.

Lisätietoja valiokunnan kokouksista ja jäsenten osallistumisesta kokouksiin vuonna 2018 on annettu Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinto ja ohjaus

Cramon hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja 1.1.2020 alkaen Suomen listayhtiöiden vuoden 2020 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmään:

Cramon hallinto- ja ohjausvastuut on jaettu yhtiökokouksen, yhtiön hallituksen ja sen kolmen valiokunnan, toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja Cramon maayhtiöiden johtajien kesken. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön suoriutumista, sen johtoa ja organisoitumista. Cramon hallitus ja konsernin johtoryhmä ovat erillisiä toimielimiä, joiden jäsenet eivät kuulu kumpaankin samanaikaisesti.