Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

  Raportti Muut
2018 Cramo Oyj:n hallituksen vuonna 2018 antama selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
2017 Cramo Oyj:n hallituksen vuonna 2017 antama selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
2016 Cramo Oyj:n hallituksen vuonna 2016 antama selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
2015 Cramo Oyj:n hallituksen vuonna 2015 antama selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
2014 Cramo Oyj:n hallituksen vuonna 2014 antama selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
2013 Cramo Oyj:n hallituksen vuonna 2013 antama selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
2012 Cramo Oyj:n hallituksen vuonna 2012 antama selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
2011 Cramo Oyj:n hallituksen vuonna 2011 antama selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
2010 Cramo Oyj:n hallituksen vuonna 2010 antama selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinnointi ja ohjaus

Cramon hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja Suomen listayhtiöiden vuoden 2015 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään:

Konsernin johto ja hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja sen kahden valiokunnan sekä toimitusjohtajan kesken. Työhön osallistuvat myös konsernin johtoryhmä sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön toimintaa, johtoa ja organisaatiota. Hallitus ja konsernin johtoryhmä muodostavat kaksi erillistä elintä, eikä sama henkilö voi toimia jäsenenä molemmissa.