Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

  Raportti Muut
2019 | suomi Cramo Oyj:n hallituksen vuonna 2019 antama selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
2018 Cramo Oyj:n hallituksen vuonna 2018 antama selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
2017 Cramo Oyj:n hallituksen vuonna 2017 antama selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
2016 Cramo Oyj:n hallituksen vuonna 2016 antama selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
2015 Cramo Oyj:n hallituksen vuonna 2015 antama selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
2014 Cramo Oyj:n hallituksen vuonna 2014 antama selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
2013 Cramo Oyj:n hallituksen vuonna 2013 antama selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
2012 Cramo Oyj:n hallituksen vuonna 2012 antama selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
2011 Cramo Oyj:n hallituksen vuonna 2011 antama selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
2010 Cramo Oyj:n hallituksen vuonna 2010 antama selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinto ja ohjaus

Cramon hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja 1.1.2020 alkaen Suomen listayhtiöiden vuoden 2020 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmään:

Cramon hallinto- ja ohjausvastuut on jaettu yhtiökokouksen, yhtiön hallituksen ja sen kolmen valiokunnan, toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän ja Cramon maayhtiöiden johtajien kesken. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön suoriutumista, sen johtoa ja organisoitumista. Cramon hallitus ja konsernin johtoryhmä ovat erillisiä toimielimiä, joiden jäsenet eivät kuulu kumpaankin samanaikaisesti.