Siirtyminen vastuulliseen hankintaan

Vuokratuotteen hiilijalanjälkeen toiseksi eniten vaikuttavat tekijät ovat sen valmistus- ja käyttöiän loppuvaihe, fossiilisten polttoaineiden käytön ollessa merkittävin. Valitsemalla kalustoon vähemmän ympäristöä kuormittavista raaka-aineista valmistettuja tuotteita ja suunnittelemalla komponenttien kierrätys- ja uudelleenkäyttötapoja kaluston käyttöiän päättyessä, voidaan vuokrakaluston hiilijalanjälkeä pienentää merkittävästi.

Teemme yhteistyötä toimittajiemme, asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien kanssa ja etsimme mahdollisuuksia vuokrakaluston hiilijalanjäljen pienentämiseksi sen elinkaaren aikana. Osa toimintaa on tavarantoimittajiemme järjestelmällinen arviointi ja seuranta. Pääpainopistealueita ovat laadun, työterveyden, ja -turvallisuuden, sekä ympäristötehokkuuden parantaminen.

Voidaksemme kehittää toimintaamme entistä enemmän ja siirtyä kohti vastuullista hankintaa, aiomme keskittyä:

#1 Keskittämään hankintaa toimittajiin, jotka ovat allekirjoittaneet eettiset toimintaperiaatteemme.

#2 Kehittämään keskeisten toimittajiemme korruptionvastaisuus-, ihmisoikeus-, työterveys- ja työturvallisuusarviointia.

#3 Työskennellä yhdessä toimittajiemme kanssa vähentääksemme vuokrakalustomme ja työmaatilojemme ympäristöllisesti tai sosiaalisesti haitallisia vaikutuksia.

Olemme esimerkiksi toteuttaneet työmaatilojemme ympäristö- ja terveysarvioinnin analysoimalla käytetyt komponentit, mukaan lukien lattiat, ikkunat ja eristeet. Olemme tuloksiin perustuen toteuttaneet suositeltuja parannuksia yhdessä toimittajiemme kanssa.

Vastuullinen hankinta vahvistaa asiakaslähtöisyyttämme ja kykyämme vastata asiakkaidemme odotuksiin ja toiveisiin. Tämä mahdollistaa asemamme vastuullisena yhtiönä, joka osallistuu kestävän tulevaisuuden rakentamiseen, sekä tuottaa arvoa sidosryhmille ja yhteiskunnalle. Tämä on tärkeä askel matkallamme kiertotalouteen.

Uutiset