Sisäpiiriliiketoimet ja niiden hallinnointi

Cramo noudattaa sisäpiiritiedon ja sisäpiiriläisten hallinnassa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (Market Abuse Regulation, MAR) vaatimuksia, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeita sekä Cramon hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta. Sisäpiiriohje ohjeistaa ja määrittelee sisäpiiritietoa, sisäpiirin kaupankäyntiä, johdon liiketoimia ja johtohenkilöitä koskevat asiat.

Sisäpiiriasioiden hoidosta ja valvonnasta vastaa talous- ja rahoitusjohtaja.

Yhtiöllä ei 3.7.2016 alkaen ole enää velvollisuutta ylläpitää julkista sisäpiirirekisteriä. Sen sijaan yhtiö ylläpitää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä (johtohenkilöt) ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti Cramo-konsernin johtohenkilöihin kuuluvat yhtiön hallituksen varsinaiset sekä varajäsenet, toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa sekä talous- ja rahoitusjohtaja. Yhtiö pitää myös tarvittaessa hankekohtaista sisäpiiriluetteloa.

Ajanjakso, jonka aikana Johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa Yhtiön rahoitusvälineillä, alkaa 30 vuorokautta ennen Yhtiön (neljännesvuosittaisen) osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkityt henkilöt eivät saa käydä kauppaa Yhtiön rahoitusvälineillä hankkeen voimassaoloaikana.

Cramo julkistaa 3.7.2016 alkaen johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimet pörssitiedotteella, kun liiketoimien kokonaismäärä vuoden aikana saavuttaa 5.000 euron kynnysarvon (netottamatta) MARin määräysten mukaisesti.

 

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Hallinnointi ja ohjaus

Cramon hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Konserni noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja Suomen listayhtiöiden vuoden 2015 hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Cramo ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista.

Cramo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla.

Cramon vuosittaiset tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset laaditaan Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Raportit  julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Yleiskatsaus Cramo-konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmään:

Konsernin johto ja hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja sen kahden valiokunnan sekä toimitusjohtajan kesken. Työhön osallistuvat myös konsernin johtoryhmä sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat. Hallitus valvoo osakkeenomistajien puolesta yhtiön toimintaa, johtoa ja organisaatiota. Hallitus ja konsernin johtoryhmä muodostavat kaksi erillistä elintä, eikä sama henkilö voi toimia jäsenenä molemmissa.