SOS-Lapsikylä 2018

Cramo jatkaa kumppanuussopimustaan SOS-Lapsikylän kanssa


Euroopan toiseksi suurin kone- ja laitevuokraukseen ja siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen erikoistunut yritys, Cramo, on jatkanut kumppanuussopimustaan SOS-Lapsikylän kanssa. Hankkeen myötä Cramo tukee taloudellisesti Baltian maiden SOS-lapsikyliä ja tarjoaa lisäksi niille markkinointiosaamistaan sekä pääsyn Cramon liiketoimintaverkostoon Baltian maissa. Hankkeen avulla on lisäksi tarkoitus tukea paikallisia SOS-Lapsikylä-järjestöjä myös muissa Cramon toimintamaissa.
”Olemme erittäin iloisia, että kumppanuus Cramon kanssa jatkuu, ja kiitollisia siitä, että Cramo tukee työtämme kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten hyväksi. Me autamme lapsia, jotka ovat jääneet vaille tai joilla on riski jäädä vaille vanhempiensa huolenpitoa. Yhdessä voimme tehdä työtä näiden lasten kestävän tulevaisuuden eteen, sillä lapsuus luo pohjan sekä yksilöiden että yhteiskunnan tulevalle kehitykselle”, Ruotsin SOS-Lapsikylän yrityssuhteista vastaava johtaja Charlotte Köhler Lindahl kertoo.

Sosiaalinen sitoutuminen

Cramo toimii 300 kaupungissa ja kylässä 12 Euroopan maassa sekä kahdessa maassa yhteisyrityksen kautta. ”Liiketoimintamme nojaa vahvasti hyviin paikallisiin suhteisiin. Paikallinen sitoutuminen myös suorien liikesuhteidemme ulkopuolelle on keskeinen osa kestävään kehitykseen liittyvää työtämme”, kestävästä kehityksestä vastaava johtaja Anders Collman kertoo.
”Sosiaalinen sitoutuminen on osa organisaatiokulttuuriamme. Työntekijämme tuovat yhä enemmän esiin sen, että heille on tärkeää saada työskennellä jonkin suuremman tarkoituksen eteen. Se on tärkeää etenkin nuoremmille sukupolville”, Collman jatkaa.

Pitkäaikainen sitoutuminen

Cramo on tukenut SOS-Lapsikylää jo 15 vuoden ajan, ja vuodesta 2008 yritys on toiminut SOS-Lapsikylä-kumppanina. ”Sitoutumalla sponsorointiin olemme mukana rakentamassa oikeita koteja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsille. Sillä on tietysti suuri merkitys lapsille, heidän perheilleen ja paikallisyhteisölle. Laajemmassa mittakaavassa sillä on myönteinen vaikutus myös toimialaan ja omaan toimintaamme”, Anders Collman toteaa.

Uutiset