Strategia 2017–2020: Shape & Share

Cramon Shape & Share -strategiassa korostetaan digitalisaatiota ja jakamistaloutta

Euroopan johtaviin kone- ja laitevuokrauspalvelujen tarjoajiin ja siirtokelpoisten tilojen vuokraajiin kuuluva Cramo on julkaissut strategiansa vuosille 2017–2020. Shape & Share -strategia keskittyy vahvaan kasvuun valikoiduilla markkinoilla, nykyisen asiantuntemuksen optimointiin sekä innovaatioiden kehittämiseen.

Cramo hakee vahvaa kasvua uusista liiketoimintamalleista, jaetuista resursseista ja innovaatioihin keskittyvästä yrityskulttuurista. Shape & Share -strategia pohjautuu kolmeen megatrendiin: kaupungistumiseen, kestävään kehitykseen ja digitalisaatioon.

– Digitalisaation avulla pystymme arvioimaan nopeasti, miten voimme vastata asiakkaiden tarpeisiin ja kehittää uusia innovaatioita. Arvostamme hyvien asiakaskokemusten luomista ja haluamme kehittää entistä kattavampia ja joustavampia vuokrausratkaisuja kone- ja laitevuokraukseen ja siirtokelpoisiin tiloihin, kertoo Cramo-konsernin toimitusjohtaja Leif Gustafsson.

Hyvä esimerkki Cramon uusimmista digitaalisista palveluista on verkkovuokrauspalvelu Cramo eCRent, joka otettiin käyttöön viime syksynä. Cramo uudisti myös hiljattain konsernin verkkosivuston ja eri maiden yksittäiset verkkosivustot. Myös esineiden internet (IoT) on tullut toimialallemme. Cramo hyödyntää IoT:tä 10 000 laitteen kunnossapidossa, käsittelyssä ja hallinnassa sekä tuotekehityksessä.

Jaetut resurssit tukevat kestävää yrityskulttuuria

Vuokraussektorilla toimivana yrityksenä Cramo pyrkii hyödyntämään jakamistalouden potentiaalia uuden Shared Resources Simplified -visionsa mukaisesti. Nykypäivän kuluttajat hyödyntävät jakamistaloutta säästääkseen aikaa, rahaa ja ympäristöä jakamalla resurssejaan ja omistamiaan asioita. Yrityksille jakamistalous puolestaan tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia toimia entistä kestävämmin, turvallisemmin ja tehokkaammin.

– Vuokraaminen on kestävän kehityksen mukaista. Cramo tarjoaa asiakkailleen heidän tarvitsemansa koneet ja laitteet mutta myös toimiala-asiantuntemusta. Voimme tarjota asiakkaillemme tehokasta turvallisuusopastusta ja -koulutusta laitteidemme käyttöön. Siten voimme tehdä osamme myös turvallisuuden ja ympäristön eteen, Gustafsson sanoo.

Uuden strategiansa mukaisesti Cramo pyrkii myös kehittämään asiantuntemustaan ja jakamaan parhaita käytäntöjään entistä tehokkaammin. Strategian painopisteitä on henkilöstön tukeminen huippusuoritusten saavuttamisessa.

– Vuokraussektorilla henkilöstömme on tärkein kilpailuvalttimme. Me Cramolla keskitymme henkilöstömme osaamiseen ja kouluttamiseen sekä innovaatiokulttuurin vaalimiseen. Järjestimme aiemmin tänä vuonna sisäisen innovaatiokilpailun ja saavutimme upeita tuloksia. Aiomme myös perustaa Cramon innovaatiolaboratorion. Missiomme on ”Create great days at work and room for great days”, Gustafsson toteaa.

Kone- ja laitevuokraukselle ja siirtokelpoisille tiloille omat tavoitteet ja liiketoimintamallit

Osana uutta strategiaansa Cramo jakaa kone- ja laitevuokrauksen ja siirtokelpoiset tilat kahdeksi erilliseksi divisioonaksi, joilla on omat liiketoimintatavoitteet. Siirtokelpoiset tilat -divisioona hakee vahvaa kasvua etenkin Keski-Euroopasta ja erityisesti Saksasta.

– Siirtokelpoisten tilojen ja kone- ja laitevuokrauksen asiakasryhmät ja projektityypit ovat erilaisia ja lisäksi vuokrausajat eroavat toisistaan. Tarvitsemme kaksi erillistä liiketoimintamallia, jotta voimme kehittää toimintaamme mahdollisimman hyvin, Gustafsson selittää.

 

Uudet taloudelliset tavoitteet

Cramo asettaa Shape & Share -strategian perusteella myös uudet taloudelliset tavoitteet vuosille 2017–2020. Uudet taloudelliset tavoitteet asetetaan erikseen Kone- ja laitevuokraus- ja Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintadivisioonille sekä Cramo-konsernille. Uudet taloudelliset tavoitteet (keskimäärin kauden aikana) ovat:

Konsernin taloudelliset tavoitteet
• oman pääoman tuotto (ROE) > 15 %
• nettovelka/käyttökate < 3
• voitonjako (ennallaan). Osinko n. 40 % tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta (EPS).

Kone- ja laitevuokrauksen taloudelliset tavoitteet
• liikevaihdon orgaaninen kasvu > markkinat
• sidotun pääoman tuotto (ROCE) > 14,5 %

Siirtokelpoisten tilojen taloudelliset tavoitteet
• kaksinumeroinen orgaaninen vuokrausmyynnin kasvu
• sidotun pääoman tuotto (ROCE) > 12,5 %

Uusi segmenttirakenne
Cramo on päättänyt julkaista taloudelliset tietonsa vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen uuden segmenttirakenteen mukaisesti:
• kone- ja laitevuokraus, Skandinavia
• kone- ja laitevuokraus, Suomi ja Itä-Eurooppa
• kone- ja laitevuokraus, Keski-Eurooppa
• siirtokelpoiset tilat

Uutiset