Sukupuolten välinen tasa-arvo luo pohjaa kehitykselle Cramossa

Cramon pyrkimyksenä on luoda positiivinen, moninaisuutta ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia tarjoava työympäristö, jossa kokemus, taidot ja osaaminen ovat linjassa asiakkaidemme nykyisten ja tulevien tarpeiden kanssa. Sukupuolten välinen tasa-arvo on kuulunut toimintatapoihimme jo useita vuosia ja se on tärkeää myös asiakkaillemme.

Tässä artikkelissa esitämme kolme esimerkkiä tavoista, joilla kehitämme konevuokrausalan sukupuolitasa-arvoisuutta ja kuinka vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin moninaisuuden ja tasa-arvon osalta.

#1 Tavoitteet kasvattaa naistyöntekijöiden osuutta. Cramon 2019 asettama tavoite tähtää kasvattamaan naistyöntekijöiden osuutta organisaation eri toiminnoissa. Tavoitteenamme on vuoteen 2023 mennessä kasvattaa naistyöntekijöiden osuus 15%:iin operatiivisessa organisaatiossa ja johdossa 20 %:iin. Tavoitteen toteutumista mitataan konsernitasolla sekä paikallisesti, ja toimenpiteitä määritellään osana liiketoiminnan ja budjetoinnin suunnittelua. Viimeisimmän strategiakauden 2017-2019 aikana naisjohtajien osuus on kasvanut 12%:sta 17%:iin.

#2 Kaikkeen syrjintään ja häirintään puututaan. Eettinen ohjeistomme ohjaa päivittäistä toimintaamme. Syrjinnän ja häirinnän torjumiseen, sekä useisiin muihin aihealueisiin kantaa ottava ohjeisto on käytössä organisaationlaajuisesti ja siitä viestitään järjestelmällisesti. Rikkomus- ja poikkeamaepäilyksistä kannustetaan raportoimaan esimiehille, henkilöstöhallintoon tai käyttämällä Cramon ilmiantojärjestelmää. Järjestelmän tuottaa ulkopuolinen toimija, mikä takaa poikkeamailmoitusten nimettömyyden.

#3 Asiakkaiden moninaisuus- ja tasa-arvokysyntään vastaaminen. Kehitämme tapoja, joilla vastaamme asiakkaidemme kysyntään liittyen moninaisuuteen ja sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Yhtenä esimerkkinä toiminnastamme ovat asiakasyhteistyössä toteuttamamme projektit sukupuolitasa-arvoisten työmaatilojen kehittämisessä. Ts. kehitystyönä ovat olleet tilaratkaisut, jotka mahdollistavat erilliset pukeutumistilat miehille ja naisille.

Sukupuolten välinen tasa-arvo on tärkeä osa työtämme. Olemme vakuuttuneita siitä, että yhtenä menestystekijänämme on kykymme tarjota kaikille houkuttelevia työpaikkoja, joissa jokaisella on tasavertaiset mahdollisuudet sukupuolesta, iästä tai taustasta riippumatta.

Uutiset