Jakautuminen – draft

Cramon osittaisjakautuminen toteutui 30.6.2019

Cramo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 17.6.2019, että Cramo jakautuu osittaisjakautumisella siten, että kaikki Cramon Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät selvitysmenettelyttä uudelle itsenäiselle yhtiölle Adapteolle.  Cramon Kone- ja laitevuokraus -liiketoiminta, joka koostuu pääasiassa rakennuskoneiden ja kaluston vuokrauksesta ja vuokraukseen liittyvistä palveluista, jäi Cramolle. Cramon osakkeenomistajat saivat jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä jakautumisvastikkeena yhden (1) Adapteon osakkeen jokaista omistamaansa Cramon osaketta kohden.

Jakautumisen täytäntöönpano ja rekisteröinti kaupparekisteriin tapahtui 30.6.2019. Kaupankäynti Adapteon osakkeilla alkoi Nasdaq Tukholmassa 1.7.2019.

Cramon uusi strategia ja taloudelliset tavoitteet Kone- ja laitevuokrausliiketoiminnalle esitettiin Cramon pääomamarkkinapäivässä, joka pidettiin Tukholmassa 12.9.2019. Lue lisää tästä.