Toimitusjohtajan katsaus

Ote 2.5.2019 julkaistusta liiketoimintakatsauksesta:

Cramon tuloskehitys oli vaihtelevaa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kone- ja laitevuokrausdivisioonan suoriutuminen ei vastannut odotuksiamme, ja alhaisempi orgaanisen liikevaihdon kasvu vaikutti kannattavuuteen. Siirtokelpoiset tilat -divisioonan liikevaihto kehittyi odotetulla tavalla, mutta NMG:n integrointi vaikutti kannattavuuteen negatiivisesti. Konsernin orgaaninen liikevaihto kasvoi 2,4 prosenttia, ja tätä tukivat molemmat divisioonat. Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto kasvoi 0,8 prosenttia 24,1 miljoonaan euroon Siirtokelpoiset tilat -divisioonan vetämänä. Cramo tiedotti 18. helmikuuta 2019, että sen hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön. Osittaisjakautumiseen liittyvät toimet ovat käynnissä ja listaamisen odotetaan tapahtuvan viimeistään vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä.

Kone- ja laitevuokrausdivisioonan liikevaihto kasvoi 5,8 prosenttia paikallisissa valuutoissa KBS Infra -yritysoston tukemana. Orgaanisen liikevaihdon 1,3 prosentin kasvu ei kuitenkaan vastannut odotuksiamme, vaikkakin liikevaihto kasvoi lähes kaikissa maissa edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti monet Itä-Euroopan maat ja Norja jatkoivat liikevaihdon ja kannattavuuden parannustaan, jota edesauttoi hyvä markkinakysyntä. Ruotsin liikevaihtoon vaikuttivat negatiivisesti suurten projektien päättyminen sekä eteenpäin siirtyneet uudet projektit. Seuraamme jatkuvasti markkinoita kaikissa maissa pystyäksemme sopeuttamaan toimintaamme kysynnän mukaan. Varmistaaksemme toimintamme jatkuvan kannattavuuden olemme optimoineet toimipisteverkostoamme sekä parantaneet myynnin tehokkuutta Ruotsissa. Sekä Suomessa että Saksassa toteutamme parhaillaan ohjelmaa, joka sisältää monia operatiiviseen tehokkuuteen liittyviä toimenpiteitä. Odotamme positiivisia tuloksia ohjelmasta asteittain vuoden 2019 toiselta vuosineljännekseltä eteenpäin.

Siirtokelpoiset tilat -divisioonassa vuokrausliikevaihto parani 49,8 prosenttia paikallisissa valuutoissa erityisesti Nordic Modular Groupin (NMG) vetämänä. Sen hankinta saatettiin päätökseen vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä. Integraatio etenee suunnitellusti ja positiivisia vaikutuksia markkina-aseman kasvun ja liiketoimintamallin laajentumisen kautta on jo saavutettu. Myös orgaaninen vuokrausliikevaihto kasvoi 12,0 prosenttia, ja sitä edesauttoivat kaikki maat. Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto parani 45,3 prosenttia, mikä johtui pääasiassa NMG:n hankinnasta, vuokrausliikevaihdon positiivisesta kehityksestä ja toimista liiketoiminnan tehostamiseksi.

Kone- ja laitevuokrauksen markkinanäkymät vaihtelevat maittain. Ruotsissa kasvun odotetaan hidastuvan, kun taas Suomessa, Norjassa, Saksassa ja Itävallassa markkinat ovat vakaat. Itä-Euroopan maissa, myös Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa, suotuisten markkinaolosuhteiden odotetaan jatkuvan. Myös siirtokelpoisten tilojen markkinanäkymät ovat vahvat.

Cramon tavoitteena on olla jakamistalouden kärjessä. Me uskomme, että digitalisaatio mahdollistaa yhä tehokkaamman liiketoiminnan, sekä helpommin saavutettavan palvelutarjonnan ja resurssien jakamisen. 18. helmikuuta 2019 Cramo julkaisi uudenlaiseen vuokraamiseen uuden digitaalisen ratkaisun, joka sisältää helppokäyttöisen verkkoportaalin sekä kaksi mobiilisovellusta. Digitaalisen sovelluksen ansiosta kaluston vuokraamisesta ja hallinnasta tulee helppoa. Jotta asiakkaamme pääsevät mahdollisimman helposti jaettaviin resursseihin, panostamme myös jatkossa digitalisointiin.

CRAMON OSITTAISJAKAUTUMINEN TOTEUTETTIIN 30.6.2019

Jakautumisesite, kysymykset ja vastaukset -osio, lisätietoja suomalaiseille osakkeenomistajille sekä muita lisätietoja ja materiaalia on saatavilla verkkosivujemme Jakautuminen -osiossa.

Kalenteri

  • 25.07.2019 - 14.08.2019Hiljainen jakso
  • 15.08.2019Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019
  • 12.09.2019Pääomamarkkinapäivä 2019

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden ja laitteiden vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 11 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).