Toimitusjohtajan katsaus

Ote 8.02.2019 julkaistusta tilinpäätöstiedotteesta:

Cramon vuoteen 2018 sisältyi vahvaa liikevaihdon kasvua, yritysostot molemmissa divisioonissamme sekä Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan onnistunut tulosparannus. Tilikaudella 2018 saavutettiin kaikki konsernitason taloudelliset tavoitteet. Myös Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihdolle sekä Siirtokelpoisten tilojen vuokrausliikevaihdolle asetetut kasvutavoitteet saavutettiin. Koko vuoden orgaaninen liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia, ja tätä tukivat suotuisat markkinaolosuhteet molemmissa divisioonissamme. Konsernin vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto nousi 8,3 prosenttia 130,1 miljoonaan euroon ja tilikauden kannattavuus parani. Vuoden viimeisen neljänneksen aikana Cramo sai onnistuneesti päätökseen ruotsalaisen Nordic Modular Group Holding AB:n (”NMG”) hankinnan, joka vahvistaa Siirtokelpoiset tilat -divisioonamme markkina-asemaa sekä laajentaa sen liiketoimintamallia.

Kone- ja laitevuokrausdivisioonassa suoriutuminen vaihteli eri maiden välillä vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Ruotsissa liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja Norja jatkoi kannattavaa kasvuaan. Useimmissa Itä- ja Keski-Euroopan maissamme liikevaihto ja kannattavuus paranivat, mutta Saksassa liiketoiminnan tuloskehitys jatkui epätyydyttävällä tasolla. Suomen tulosta painoi alas kiristynyt kilpailutilanne, joka vaikutti epäsuotuisasti hintoihin ja liikevaihtoon. Suomen kannattavuus parani kuitenkin edellisestä vuosineljänneksestä. Toimet kannattavuuden parantamiseksi jatkuvat sekä Saksassa ja Suomessa.

Siirtokelpoiset tilat -divisioonan viimeisen vuosineljänneksen orgaaninen vuokrausliikevaihto ylsi 13,5 prosenttia viime vuotta korkeammalle. Kokonaisuudessaan vuokrausliikevaihto kasvoi 37,3 prosenttia ja sitä tuki NMG:n hankinta, joka yhdisteltiin divisioonan lukuihin ensimmäistä kertaa 31. lokakuuta alkaen. Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto kasvoi 28,8 prosenttia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä divisioonan kannattavuutta heikensivät integraatioon ja uudelleenjärjestelyihin liittyvät kuluvaraukset. Ilman näitä poikkeuksellisia kuluja viimeisten vuosien aikana tehdyt tulosparannustoimet ovat vaikuttaneet positiivisesti kannattavuuteen.

Kuten joulukuussa tiedotimme, Cramon hallitus tähtää yhtiön Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan eriyttämiseen osittaisjakautumisella ja sen jakamiseksi Cramon nykyisille osakkeenomistajille. Osittaisjakautuminen ja listautuminen Tukholman pörssiin (Nasdaq Stockholm) on tarkoitus toteuttaa viimeistään vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Odotan edessämme olevaa vuotta, kun etenemme kohti molempien liiketoimintojemme täyden potentiaalin hyödyntämistä osakkeenomistaja-arvon kasvattamiseksi.

Vuoden 2019 näkymät kone- ja laitevuokrauksen markkinoille ovat edelleen positiiviset huolimatta kasvaneesta taloudellisesta epävarmuudesta. Ruotsissa ja Suomessa vuokrausmarkkinoiden odotetaan edelleen kasvavan muun kysynnän kuin asuinrakentamisen tukemana. Itä-Euroopan maissa markkinakasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Siirtokelpoisten tilojen markkinanäkymät ovat positiiviset kaikissa segmentin toimintamaissa.

Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019

LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-JOULUKUULTA 2018

Kalenteri

  • 10.06.2019Pääomamarkkinapäivä, Siirtokelpoiset tilat (Adapteo)
  • 12.06.2019Viimeinen ilmoittautumispäivä ylimääräiseen yhtiökokoukseen
  • 17.06.2019Ylimääräinen yhtiökokous

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden, laitteiden ja siirtokelposten tilojen vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 14 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).