Toimitusjohtajan katsaus

Ote 25.4.2018 julkaistusta pörssitiedotteesta:

Ensimmäinen vuosineljännes oli hyvä alku vuodelle 2018. Konsernin orgaaninen liikevaihto kasvoi 10,4 prosenttia molempien divisioonien tukemana ja vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto nousi 17,3 prosenttia 23,1 miljoonaan euroon. Kannattavuus parani kaikissa liiketoimintasegmenteissä. Saimme onnistuneesti päätökseen saksalaisen työmaalogistiikkayritys KBS Infra GmbH:n hankinnan ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Samanaikaisesti Siirtokelpoisten tilojen strateginen arviointiprosessi eteni, kun analysoimme liiketoimintadivisioonien eriyttämistä kahdeksi yhtiöksi.

Kone- ja laitevuokrauksen kysyntä säilyi hyvällä tasolla kaikissa segmentti-maissa. Erityisesti Kone- ja laitevuokraus Skandinavia saavutti vahvan tuloksen markkinaolosuhteissa, jossa kasvuvauhti näyttää hidastuvan. Ruotsissa liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 9,9 prosenttia paikallisessa valuutassa, suurten projektien tukemana. Kone- ja laitevuokraus Keski-Euroopan tulosta vahvisti KBS Infran hankinta, jonka luvut yhdisteltiin konserniin ensimmäisen kerran 1. maaliskuuta alkaen.

Vuosi 2017 oli haastava Siirtokelpoiset tilat -divisioonallemme. Keskityimme projektihallinnan ja kannattavuuden parantamiseen erityisesti Suomessa ja Saksassa, lisätäksemme koko segmentin tehokkuutta ja hyödyntääksemme sen kasvupotentiaalia paremmin. Olen tyytyväinen, että organisaation uudelleenjärjestelyt muiden toimien lisäksi ovat tuottaneet tulosta. Siirtokelpoisten tilojen orgaaninen vuokrausliikevaihto kasvoi vahvasti 14,2 prosentilla ja EBITA-liikevoitto parani 35,2 prosenttia. Erityisesti Suomi vaikutti positiivisesti EBITA-liikevoiton kasvuun, kun taas Saksan tulos ei ollut vielä tyydyttävällä tasolla.

Ruotsin rakennusmarkkinoiden voimakas kasvu erityisesti asuntorakentamisessa sekä Tukholman vaikutusalueella on tasaantumassa, mutta näemme kysynnän olevan edelleen vilkasta Ruotsin muilla alueilla. Isot projektit asuntorakentamisen ulkopuolella vaikuttavat tulokseemme positiivisesti. Seuraamme jatkuvasti investointitasojamme mukautuaksemme kysynnän vaihteluihin.

 

LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2018 JULKAISTU

Kalenteri

  • 5.07.2018 - 25.07.2018Hiljainen jakso
  • 26.07.2018Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018
  • 5.10.2018 - 25.10.2018Hiljainen jakso

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden, laitteiden ja siirtokelposten tilojen vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 14 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).