Toimitusjohtajan katsaus

Ote 26.10.2018 julkaistusta pörssitiedotteesta:

Vuoden 2018 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Cramon orgaaninen liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia ja vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto nousi 9,1 prosenttia 95,7 miljoonaan euroon. Lisäksi konsernin kannattavuus parani edelleen viime vuoteen verrattuna. Markkinatilanne säilyi positiivisena molemmissa liiketoimintadivisioonissamme.

Kone- ja laitevuokrauksen kolmas vuosineljännes oli vaihteleva. Skandinavia ja useat Itä- ja Keski-Euroopan maat jatkoivat hyvää tuloskehitystään. Asuntorakentamisen kasvun hidastuminen Tukholman alueella ei vaikuttanut merkittävästi Ruotsin liikevaihtoon kolmannella neljänneksellä, joka kasvoi 3,2 prosenttia paikallisessa valuutassa. Norjassa liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät edelleen positiivisesti aktiivisen markkinan tukemana. Erityisesti Suomessa liikevaihto laski, mikä vaikutti Kone- ja laitevuokraus Suomi- ja Itä-Eurooppa -segmentin kannattavuuteen. Toimia suunnan kääntämiseksi on toteutettu, ja niiden positiivisten vaikutusten odotetaan realisoituvan vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen. Jatkamme edelleen myös toimintamme tehostamista Saksassa.

Olen erityisen tyytyväinen Siirtokelpoiset tilat -divisioonan tuloskehitykseen ja, että liikevaihto ja kannattavuus parantuivat edelleen kolmannella vuosineljänneksellä; orgaaninen vuokrausliikevaihto kasvoi vahvat 13,8 prosenttia ja EBITA-liikevoitto 16,6 prosenttia. Etenkin Saksa on vaikuttanut positiivisesti tuloskehitykseen, kun toimet operatiivisen tehokkuuden parantamiseksi ovat tuottaneet tulosta.

Katsauskauden jälkeen, 4. lokakuuta, Cramo sai Ruotsin kilpailuviranomaisen hyväksynnän ruotsalaisen Nordic Modular Group Holding AB:n (”NMG”) ostolle. Yritysoston jälkeen Siirtokelpoisten tilojen liikevaihto kasvaa yli 60 prosenttia ja liiketoiminta laajenee pidemmän aikavälin vuokraukseen sekä omaan valmistustoimintaan. Kaupan positiivisten vaikutusten odotetaan heijastuvan konsernin osakekohtaiseen tulokseen vuonna 2019. Kuten aiemmin olemme ilmoittaneet, Cramo on arvioinut strategisia vaihtoehtoja Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnalleen (Cramo Adapteo). Päämääränä on maksimoida Cramon osakkeenomistajien saamaa lisäarvoa pitkällä aikavälillä. Todennäköinen lopputulos tulee olemaan Kone- ja laitevuokraus- ja Siirtokelpoiset tilat -divisioonien eriyttäminen, joka sisältää mahdollisesti yhtiön jakautumisen ja Cramo Adapteon listautumisen vuoden 2019 aikana. Cramo tulee antamaan lisätietoa prosessista ja sen aikataulusta, kun NMG:n integraatio Cramo Adapteoon on edennyt pidemmälle.

 

LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU Q3 2018

Kalenteri

  • 18.01.2019 - 7.02.2019Hiljainen jakso
  • 8.02.2019Tilinpäätöstiedote 2018
  • 4.03.2019 - 8.03.2019Vuosikertomus 2018 julkaistaan viikolla 10

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden, laitteiden ja siirtokelposten tilojen vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 14 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).