Tunnuslukujen laskentakaavat

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Oman pääoman tuotto, %

= 100 x Tilikauden voitto
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin tilikauden aikana)

Sidotun pääoman tuotto, ROCE, %*

= 100 x Liikevoitto (rullaava 12kk)
Sidottu pääoma tilikaudella (12 kk keskiarvo)

Omavaraisuusaste, %

= 100 x Oma pääoma yhteensä
Taseen loppusumma – saadut ennakot

Korollinen nettovelka

= Korolliset velat – rahavarat

Henkilöstö keskimäärin

= Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen henkilökunnan lukumäärän keskiarvo, oikaistuna osa-aikaisten henkilöiden lukumäärällä

Nettovelkaantumisaste, %

= Korollinen nettovelka x 100
Oma pääoma yhteensä

Osakekohtaiset tunnusluvut

Tulos/osake

= Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva osuus)
Osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikaudella keskimäärin

Oma pääoma/osake

= Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa

Osinko/osake

= Tilikaudelta jaettava osinko
Osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa

Osinko/voitto, %

= 100 x (Osinko/osake)
(Tulos/osake)

Efektiivinen osinkotuotto, %

= 100 x (Osinko/osake)
Osakeantikorjattu päätöskurssi tilikauden lopussa

Hinta/voitto-suhde (P/E)

= Osakeantikorjattu päätöskurssi tilikauden lopussa
(Tulos/osake)

Osakekannan markkina-arvo

= Tilikauden lopun osakkeiden lukumäärä kerrottuna osakkeen päätöskurssilla tilikauden lopussa

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Cramon käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät ovat seuraavat:

 

EBITA-liikevoitto

= Liikevoitto + yrityshankinnoista aiheutuneet aineettomien
hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset

Käyttökate (EBITDA)

= EBITA + poistot ja arvonalentumiset

Nettovelat / Käyttökate (EBITDA)

= Kauden lopun nettovelat
Viimeisen 12 kuukauden käyttökate (EBITDA)

Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto

= EBITA-liikevoitto + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Vertailukelpoinen tulos/osake

= Tilikauden tulos oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä
Osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikaudella keskimäärin

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, %

= 100 x Tilikauden voitto oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin tilikauden aikana)

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, %

= 100 x Tilikauden voitto oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä
Sidottu pääoma yhteensä (keskimäärin tilikauden aikana)

Orgaaninen (vuokraus)liikevaihdon kasvu, %

= (Vuokraus)liikevaihdon kasvu liiketoiminnoista, jotka ovat olleet yhtiön omistuksessa koko kuluvan ja vertailukauden ajan (pois lukien yritysostot, -myynnit sekä valuuttakurssien vaikutus)

Bruttomarginaali, %

= Liikevaihto – (materiaalit ja palvelut)
Liikevaihto

European Securities and Markets Authority (ESMA) on julkaissut ohjeistuksen liittyen vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin. Cramo esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja parantaakseen liiketoiminnan analysointia ja vertailukelpoisuutta eri kausien välilllä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät ole IFRS-raportoinnissa käytettäviä tunnuslukuja eikä niitä tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

CRAMON OSITTAISJAKAUTUMINEN TOTEUTETTIIN 30.6.2019

Jakautumisesite, kysymykset ja vastaukset -osio, lisätietoja suomalaiseille osakkeenomistajille sekä muita lisätietoja ja materiaalia on saatavilla verkkosivujemme Jakautuminen -osiossa.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA CRAMON OSAKKEISTA

CRAMON VUOSIKATSAUS JA TILINPÄÄTÖS 2019

CRAMON OSAKKEEN NOTEERAUS HELSINGIN PÖRSSISSÄ ON PÄÄTTYNYT 3.6.2020.

Tiedot sijoittajasivustolla on päivitetty pörssistä poistumiseen saakka.

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden ja laitteiden vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 11 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.