Tunnuslukujen laskentakaavat

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Oman pääoman tuotto, %

= 100 x Tilikauden voitto
Oma pääoma yhteensä (keskimäärin tilikauden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto, %

= 100 x Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut
Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin tilikauden aikana)

Omavaraisuusaste, %

= 100 x Oma pääoma yhteensä
Taseen loppusumma – saadut ennakot

Korollinen nettovelka

= Korolliset velat – rahavarat

Henkilöstö keskimäärin

= Tilikauden kalenterikuukausien lopussa palveluksessa olleen henkilökunnan lukumäärän keskiarvo, oikaistuna osa-aikaisten henkilöiden lukumäärällä

Nettovelkaantumisaste, %

= Korollinen nettovelka x 100
Oma pääoma yhteensä

Osakekohtaiset tunnusluvut

Tulos/osake

= Tilikauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva osuus)
Osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikaudella keskimäärin

Oma pääoma/osake

= Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa

Osinko/osake

= Tilikaudelta jaettava osinko
Osakkeiden oikaistu lukumäärä tilikauden lopussa

Osinko/voitto, %

= 100 x Osinko/osake
Tulos/osake

Efektiivinen osinkotuotto, %

= 100 x Osinko/osake
Osakeantikorjattu päätöskurssi tilikauden lopussa

Hinta/voitto-suhde (P/E)

= Osakeantikorjattu päätöskurssi tilikauden lopussa
Tulos/osake

Osakekannan markkina-arvo

= Tilikauden lopun osakkeiden lukumäärä kerrottuna osakkeen päätöskurssilla tilikauden lopussa

Cramo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019

LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-JOULUKUULTA 2018

Kalenteri

  • 25.03.2019Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen päättyy
  • 28.03.2019Varsinainen yhtiökokous 2019
  • 1.04.2019Osingon täsmäytyspäivä

Tervetuloa sijoittajasivuillemme

Cramo on palveluyritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut koostuvat rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta ja niihin liittyvistä palveluista.

Cramo on yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Cramo toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Puolassa, Saksassa, Itävallassa, Unkarissa, Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa. Venäjällä sekä Ukrainassa toimimme nimellä Fortrent, joka on yhteisyritys josta Cramo omistaa puolet.

Cramo tarjoaa nykyaikaisia vuokrauspalveluratkaisuja Cramo-konseptin mukaisesti. Konseptin mukaan rakennusyrityksille, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin asiakkaille sekä yksityishenkilöille tarjotaan erilaisia vuokrausratkaisuja ja -palveluja koneiden, laitteiden ja siirtokelposten tilojen vuokraamiseen.

Tuotevalikoimansa ja laajan palvelutarjoamansa avulla Cramo vähentää asiakkaidensa investointitarpeita ja kehittää kokonaisvaltaisia vuokrausratkaisuja kaikenlaisiin tarpeisiin pitkällä ja lyhyellä aikavälillä.

Cramon noin 2 600 työntekijää palvelee yli 150 000 asiakasta noin 300 toimipisteessä 14 maassa. Vuokrattavia koneita ja laitteita on noin 230 000.
Cramo kuuluu Nasdaq Helsinki Oy:n Teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaluokkaan ja on markkina-arvoltaan keskisuuri yhtiö (Mid Cap).