TUOTTAVUUSKUMPPANI TUULIVOIMATYÖMAALLE

Kun kestävän kehityksen periaatteet korostuvat yhteiskunnassa entistä enemmän, fossiilittoman energian tuottajien määrä kasvaa kovaa vauhtia, ja meillä on laaja tarjonta tuulivoimasektorilla toimiville asiakkaillemme. Turbiinien valmistajat, rakennuttajat ja aliurakoitsijat kääntyvät Cramon puoleen tarvitessaan vuokrakoneita ja -laitteita, työmaaratkaisuja, turvallisuuskoulutusta ja palveluita, kuten logistiikkaratkaisuja ja digitaalisia sovelluksia työpäiväänsä helpottamaan.

Hyvä tapausesimerkki on Markbygden, josta tulee yksi Euroopan suurimmista tuulivoimapuistoista. Toimitamme useille hankkeessa mukana oleville sidosryhmille vuokratuotteita ja palveluita. Kun tuulivoimapuisto valmistuu, siellä on yhteensä 1101 turbiinia ja sen osuus koko Ruotsin energiantuotannosta on peräti seitsemän prosenttia. Markbygden sijaitsee Pohjois-Ruotsissa Piitimen länsipuolella.

”Olemme toimittaneet tuotteita ja palveluita tuulivoimapuiston rakentamiseen jo lähes kahdeksan vuoden ajan. Juuri nyt saa painaa kunnolla töitä. Vaihe 1 on pian valmis, vaihe 2 alkoi äskettäin ja pääsemme hyvin pian aloittamaan vaiheen 3. Olemme työskennelleet tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, joten saamme jatkuvasti uusia toimeksiantoja”, sanoo Cramon Jonas Sundström.

Uutiset