Turvallisesti töissä

Työterveys ja -turvallisuus asiakkaan työmailla on meille ensiarvoisen tärkeää ja olennainen osa liiketoimintaamme. Cramo tarjoaa laajan valikoiman turvavälineitä sekä koulutusta ja laajempia turvallisuusratkaisuja. Haluamme ehkäistä rakennustyömaiden onnettomuudet kokonaan.

Cramo-Koulu

Putoamistapaturmat ovat suurimpia riskejä rakennusteollisuudessa, joten nostin- ja siirtokaluston ja putoamissuojainten käyttökoulutus ovat merkittävässä osassa Cramo-Koulun koulutuksissa. Cramo-Koulun vahvuuksia on teorian ja käytännön yhdistäminen. Varmistamme, että osallistujat oppivat välttämään turhia riskejä ja työskentelemään turvallisesti. Lue lisää Cramo-Koulusta.

Rakennustyömailla on korkeiden paikkojen lisäksi muitakin selkeitä riskitekijöitä, joten on tärkeää käyttää aina kypärää ja varmistaa, että kaikki tarvittavat varotoimet on tehty. Turvallisuusohjeita on aina noudatettava työkaluja ja laitteita käytettäessä.

Hengityssuojain

Pöly on hengitettynä haitallista, joten on tärkeää käyttää hengityssuojainta. Hengityssuojainta valittaessa täytyy huomioida hapenpuutteen mahdollisuus. Valintaan vaikuttavat myös vaarallisten aineiden lisäksi esimerkiksi työskentelyaika ja -lämpötila ja näkyvyysvaatimukset.

Tärisevät työkalut

Monet rakennustyökalut tärisevät ja voivat aikaa myöten aiheuttaa tärinävammoja, esimerkiksi ”valkosormisuutta”. Tämän vuoksi näitä työkaluja ei tulisi käyttää jatkuvasti pitkiä aikoja. Tärinävammojen ehkäisemiseksi suosittelemme tärinää vaimentavien käsineiden käyttöä.

Kuulosuojaimet

Rakennustyömaat ovat usein meluisia ja monet työkalut saattavat heikentää kuuloa. Pitkäaikainen melualtistus lisää kuulovaurion riskiä. Kuulovammojen ehkäisemiseksi suosittelemme, että kuulosuojaimia käytetään rakennustyömaalla ja sen lähellä.

Suojalasit

Jotkut laitteet levittävät haketta tai sahanpurua ympäristöönsä. Vammojen ehkäisemiseksi suosittelemme, että laitteella työskentelevät tai sen lähellä oleskelevat käyttävät suojalaseja.

Tarjoamme laajan valikoiman turvavälineitä toimipisteissämme. Varmista, että käytät aina oikeita laitteita ja että sinulla on vaadittavat tiedot ja koulutus koneiden käyttöön.

Uutiset