Vastuullinen resurssien jakaminen on liiketoimintamme ydin

Kiertotalous tähtää poistamaan jätteet suunnittelun avulla ja se myös määrittää selkeän eron kulutettavien ja kestävien tuotekomponenttien välille. Kiertotaloudessa käsite kuluttajasta vaihtuu käyttäjäksi, minkä ymmärrämme vuokrausliiketoimintamallimme kautta Cramossa hyvin.

Tässä Kestävän kehityksen toimintaohjelman edistämistä käsittelevän artikkelisarjan neljännessä osassa haluamme kertoa kuinka työskentelemme kiertotalouden saavuttamiseksi. Neljä pääkohtaa ovat:

#1 Kuluttajasta käyttäjäksi. Vuokrattaessa käsite kuluttajasta vaihtuu käyttäjäksi, mikä mahdollistaa kaluston tehokkaamman hyödyntämisen ja vähentää uusiutumattomien resurssien tarvetta. Tarjoamalla käyttäjien saataville modernia ja tehokasta kalustoa helposti ja juuri oikeaan aikaan, Cramo auttaa asiakkaitaan saavuttamaan vastuulliset tavoitteensa ja edistää siirtymistä kiertotalouteen. Käyttäjän toimialasta riippuen on arvioitu, että vuokraaminen omistamisen sijaan voi edesauttaa merkittäviä 30 % tai joissain tapauksissa jopa 50 % CO2 -päästövähennyksiä.

#2 Uusiutumattomien polttoaineiden korvaaminen. Tahdomme askel kerrallaan lisätä uusiutuvan energian käyttöä sisäisesti ja tarjota vaihtoehtoja myös asiakkaillemme. Tavoitteenamme on saavuttaa 90 % sähkökäyttöisten laitteiden osuus käyttövoimaisessa kalustossa vuoteen 2023 mennessä ja käyttää yli 90-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa toimipisteissämme. Pienentääksemme kalustomme hiilijalanjälkeä, olemme ottaneet käyttöön biopolttoainevaihtoehtoja. Otamme osaa hankkeisiin, joiden pyrkimyksenä on luoda CO2-vapaita ja päästöttömiä työmaita ja olemme osallistuneet mm. tarjoamalla akkukäyttöistä kalustoa, sekä fossiilittomia lämmitysratkaisuja.

#3 Vastuullinen hankinta. Voidaksemme jatkokehittää toimintaamme ja siirtyä kohti vastuullisempaa hankintaa, aiomme keskittää menoja toimittajiin, jotka ovat allekirjoittaneet eettiset toimintaperiaatteemme, sekä kehittää keskeisten toimittajiemme korruptionvastaisuus-, ihmisoikeus- ja työsuojeluarviointia. Haluamme työskennellä yhdessä toimittajiemme kanssa vähentääksemme vuokrakalustomme ja työmaatilojemme ympäristö- ja sosiaalisia haittavaikutuksia.

#4 Vuokrakaluston elinkaaren pidentäminen. Olemme kehittäneet systemaattisen tavan pidentää kalustomme elinikää päivittämällä komponentteja ja toiminnallisuuksia. Huoltotason oikeanlainen ohjaaminen varmistaa, että maksimoimme kalustomme elinkaaren ja säästämme resursseja. Käytämme kaikissa soveltuvissa huoltotoimenpiteissä ympäristön kannalta vähäkuormitteisia tuotteita, kuten biohajoavia hydrauliöljyjä. Pyrimme myös jatkuvasti uudelleensijoittamaan kalustoamme kysynnän mukaisesti kasvattaaksemme käyttöastetta ja minimoidaksemme varastotasoja.

Matka kohti kiertotaloutta on meille tärkeä. Haluamme työskennellä yhdessä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa vähentääksemme vuokrakaluston ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia ja vastata asiakkaidemme tarpeisiin liittyen vastuulliseen kaluston hyödyntämiseen, kuljetuksiin ja logistiikkaan, sekä vastuulliseen hankintaan. Liity mukaan muutokseemme!

Uutiset