Visio ja strategia

Visio

Your productivity partner in rental and beyond.

Missio

Shared resources simplified.

Tavoitteet

  • Huipputason suorituskyky läpi koko organisaation
  • Vahva asema teollisuussegmentissä
  • Alan johtava palveluntarjoaja – erilaistuneiden palveluiden tarjoaminen pitkäaikaisten asiakaskumppanuuksien edistämiseksi
  • Alan digijohtaja – Asiakkaidemme tuottavuuden parantaminen digitaalisilla ratkaisuilla

Mahdollistajat

  • Henkilöstön suoriutumisen mahdollistaminen
  • Tehokas viestintä
  • Selkeytetty toimintamalli ja tehostettu prosessinhallinta
  • Toiminnallinen & taloudellinen läpinäkyvyys

Arvot

Luotettavuus, luovuus ja sitoutuminen