Circular economy

Vuokraaminen edistää siirtymistä kiertotalouteen

Jätteen poistamiseen tähtäävä suunnittelu on yksi kiertotalouden tavoitteista ja se määrittää selkeän eron kulutettavien ja kestävien tuotekomponenttien välille. Myös kuluttajuus on konseptina muuttumassa käyttäjyydeksi ja tämä ymmärretään vuokrausliiketoimintamallimme ansiosta Cramossa hyvin.

Vastuullinen resurssien jakaminen on liiketoimintamme ydin ja se mahdollistaa kaluston tehokkaamman käytön ja vähentää uusiutumattomien resurssien tarvetta. Kestävän kehityksen strategiamme tähtää pitkäaikaiseen tavoitteeseemme parantaa asiakkaidemme käytön, kuljetusten, logistiikan ja hankinnan vastuullisuutta. Painopisteitä ovat myös liiketoiminnan eettisten arvojen, työterveyden ja -turvallisuuden parantaminen, ympäristövaikutusten vähentäminen sekä aktiivisen roolin ottaminen niissä yhteisöissä, joissa toimimme.

Päämääränämme on olla edelläkävijänä vastuullisuuden kehittämisessä vuokrausalalla, sillä se tuo lisäarvoa meille ja asiakkaillemme. Artikkelisarjassa kerromme kuinka Cramolla työskennellään kiertotalouden edistämiseksi. Neljä osa-aluetta ovat:

#1 Kuluttajasta käyttäjäksi

#2 Uusiutumattomien polttoaineiden korvaaminen

#3 Vastuullinen hankinta

#4 Vuokrakaluston elinkaaren pidentäminen

Näemme paljon potentiaalia liiketoimintamallissamme, sillä se edistää kaluston tehokkaampaa hyödyntämistä ja samalla myös siirtymistä kiertotalouteen. Vastuullisuus on tärkeä osatekijä Cramon kehityksessä asiakkaidemme tuottavuuskumppaniksi.

Uutiset