Vuokraaminen tekee kuluttajasta käyttäjän

Kauan ennen kuin jakamistalous-termi liitettiin osaksi verkkosovelluksissa tapahtuvaa yksilöiden välistä jakamista, oli olemassa samaan ajatukseen pohjautuva, hyvin toimiva malli. Vuokrausalalla jakaminen on ollut keskeisessä roolissa 1960-luvulta lähtien. Resurssien vastuullinen jakaminen on Cramon liiketoiminnan ydin.

Resurssien jakamiseen vuokraamalla on olemassa useita syitä. Tässä artikkelissa esittelemme kolme hyötyä.

#1 Teet vastuullisen valinnan: Alasta riippuen on arvioitu, että vuokraaminen omistamisen sijaan voi johtaa merkittäviin, jopa 30-50%, CO2-päästövähennyksiin.

#2 Voit säästää merkittävästi kustannuksissa: Vuokraamalla säästät pääomaa pitkällä aikavälillä. Vuokrauskustannukset eivät heijastu taseeseen ja maksuvalmiuteen samalla tavoin kuin ostot. Sen sijaan jaat kustannukset muiden kanssa ja voit hyödyntää kalustoa sijoittamatta omaa pääomaa.

#3 Saat käyttöösi ajanmukaisen kaluston tarvitsemallasi hetkellä: Vuokraamalla omistamisen sijaan saat Cramon modernista ja tehokkaasta kalustovalikoimasta käyttöösi koneet ja laitteet juuri silloin kun tarvitset niitä.

Vuokraaminen muuttaa kuluttajan käyttäjäksi. Tämä varmistaa korkeatasoisen resurssitehokkuuden, ja edistää ilmastollisia parannuksia kuten kuljetusten optimointia sekä päästö- ja jätevähennyksiä. Tarjoamalla käyttäjien saataville modernia ja tehokasta kalustoa helposti ja juuri oikeaan aikaan, Cramo auttaa asiakkaitaan saavuttamaan vastuulliset tavoitteensa ja edistää siirtymistä kiertotalouteen.

Uutiset