Whistleblowing

Parempaa asiakaspalvelua whistleblowing-ilmoitusjärjestelmän avulla

Vuonna 2013 Cramo aloitti whistleblowing- eli ilmiantojärjestelmän käytön. Tämä järjestelmä on kaikille työntekijöille tarkoitettu lisäkanava, jonka kautta voi ilmoittaa epäillyn poikkeaman Cramon eettisistä ohjeista. Ilmoituspalvelu vähentää väärinkäytösten riskiä ja osoittaa, että olemme sitoutuneet oikeudenmukaiseen liiketoimintaan.

Hyvin toteutettu whistleblowing-palvelu osoittaa asiakkaillemme, että todella noudatamme eettisiä ohjeitamme. Järjestelmästä onkin huomattavaa hyötyä asiakkaillemme, koska loppujen lopuksi epäeettinen toiminta haittaa markkinoita eli juuri heitä. Association of Certified Fraud Examiners -järjestön mukaan whistleblowing on tehokkain tapa havaita petokset. Järjestön tekemän tutkimuksen mukaan yli 40 prosenttia tapauksista huomattiin vinkkien ansiosta ja ilmoitusjärjestelmää käyttävät organisaatiot saivat petostapaukset tietoonsa puolet nopeammin kuin muut.

Ilmiantojärjestelmällä on kiistatta korjaava vaikutus – pystymme korjaamaan ongelmat, kunhan saamme tietää niistä – mutta ennen kaikkea se vaikuttaa ennaltaehkäisevästi. Kun järjestelmästä tiedotetaan hyvin sisäisesti, se myös osoittaa organisaatioon kuuluville, mitä heiltä odotetaan ja mikä on työpaikalla sallittua käytöstä, sekä ehkäisee kiellettyä toimintaa.

Petosten, varkauksien, korruption ja lahjonnan lisäksi järjestelmällä on mahdollisuus selvittää myös muita väärinkäytöksiä. WhistleB:n ja Ernst & Youngin Ruotsissa tekemä tutkimus osoitti, että moni järjestelmän kautta tehty ilmoitus koski turvallisuutta työpaikalla, niin sisäisesti kuin asiakkaan kohteessa. Sen kautta saatiin myös tietoja epäoikeudenmukaisista kilpailutilanteista.

Nimettömyys on taattu

Ilmoittamiskanavan tarjoaa ulkoinen yhteistyökumppanimme WhistleB, Whistleblowing Centre, joka takaa poikkeamailmoitusten nimettömyyden. Järjestelmä on kokonaan erillään Cramon tietojärjestelmistä. Nimettömän ilmoittajan henkilöllisyyttä ei voi selvittää.  WhistleB ei tallenna käyttäjän IP-osoitetta eikä muita tunnistetietoja.

Cramo Care on meidän tapamme toteuttaa ja seurata konsernin yritysvastuuta. Näin varmistamme, että toimintamme tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa.

Me haluamme olla esikuva kestävässä kehityksessä

Meille kestävä liiketoiminta tarkoittaa jatkuvaa ponnistelua sen eteen, että kehitymme kaikilla kolmella kestävän kehityksen osa-alueella – talouden, ympäristön ja sosiaalisen vastuun alueilla. Tässä onnistumme keskittymällä toimenpiteisiin, jotka ovat sidosryhmillemme tärkeitä ja tuottavat niille lisäarvoa.

Yritysvastuuohjelma Cramo Care ja eettiset toimintaperiaatteet muodostavat perustan, jonka pohjalta koordinoidaan ja seurataan kaikkea kestävän kehityksen eteen tekemäämme työtä.

Kestävyystavoitteitamme ovat muun muassa tuotteiden ja palvelujen luotettavuus, liiketoiminnan eettisyys, mukava, turvallinen ja ketään syrjimätön työpaikka sekä se, että omalla toiminnallamme ja vuokraamillamme tuotteilla on mahdollisimman pieni vaikutus ympäristöön.