cramo-sustainable-services-and-solutions

Ympäristökysymykset

Välitämme asiakkaidemme kestävyystavoitteista toimittamalla energiatehokkaita ratkaisuja ja tuotteita, jotka ovat erittäin turvallisia ja joilla on vähäiset ympäristövaikutukset. Cramo Environmental Care -ohjelma kattaa energia- ja resurssitehokkuuden, jätehuollon ja päästöjen vähentämisen.

Cramo kehittää yhteiskuntaa omalta osaltaan ekologisesti kestävämpään suuntaan ottamalla ympäristökysymykset huomioon konsernin toiminnassa. Eri maiden lainsäädännön erojen vuoksi yhtiö lähestyy ympäristökysymyksiä hieman eri tavoin eri maissa. Paikalliset lait ja asetukset ovat Cramon toiminnassa kuitenkin vain minimitaso, ja tavoite on aina korkeammalla.