Adapteon jakautumissuunnitelma

Cramo Oyj:n (”Cramo”) hallitus on hyväksynyt Cramon osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman. Jakautumissuunnitelman mukaan Cramo jakautuu siten, että kaikki Cramon Siirtokelpoiset tilat  liiketoimintaan kuuluvat varat, velat ja vastuut siirtyvät jakautumisessa syntyvälle uudelle itsenäiselle yhtiölle, jonka nimeksi tulee Adapteo Oyj. 

Jakautuminen toteutettaisiin liitteenä olevan jakautumissuunnitelman mukaisesti osakeyhtiölain mukaisena osittaisjakautumisena. Cramon osakkeenomistajat saisivat Jakautumisen täytäntöönpanohetkellä jakautumisvastikkeena yhden (1) Adapteon osakkeen jokaista omistamaansa Cramon osaketta kohti. Jakautumisvastikkeen saaminen ei edellyttäisi osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Jakautumisen voimaan tuleminen edellyttää muun muassa Cramon ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää ja Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä kaupparekisteriin osakeyhtiölain mukaisen velkojien kuulemismenettelyn jälkeen.

Cramo suunnittelee järjestävänsä Jakautumista koskevan ylimääräisen yhtiökokouksen arviolta 17.6.2019. Kokouksessa on tarkoitus päättää Jakautumisesta ja muista jakautumissuunnitelmaan perustuvista hallituksen esityksistä, mukaan lukien osakeantivaltuutuksesta, jota voidaan käyttää muun muassa Nordic Modular Groupin myyjien mahdollisessa uudelleensijoittamisessa Adapteoon, kuten Cramo tiedotti 26.6.2018. Hallitus julkistaa myöhemmin erikseen kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä ehdotuksen Adapteon hallituksen kokoonpanoksi.

Kuten aiemmin on tiedotettu, Jakautumisen täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan viimeistään vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Jakautumissuunnitelman mukainen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 1.7.2019. Kaupankäynnin Adapteon osakkeilla Nasdaq Tukholmassa odotetaan alkavan täytäntöönpanopäivänä tai mahdollisimman pian tämän jälkeen. 

Tälle sivustolle päivitetään tietoa suunnitellusta jakautumisesta ja uudesta Adapteo Oyj:stä.